Pravila igrePitajte nas...Mapa sajtaForum Izvora
 
 

DF 2008: izveštaj i šampionski špilovi

3/4/2008

... Oba predstavljena šampionska špila dokazuju, iako na sasvim malom uzorku, trenutnu dominaciju dvobojih i trobojnih špilova. Dvobojne karte Doba Misterija su glavni uzrok tome...

 
 

Da li čitate propratne tekstove na kartama?

Da, uvek!

Ponekad

Skoro nikad

 
 

Vaša pitanja

 
 

Vaša pitanja i naši odgovori

 
 

Pitanja u vezi sa pravilima igre

 
 

Detaljna pravila igre za 2 igrača potražite ovde. Možete pogledati i pravila za ostale varijante Izvora: 2na2, 3na3, kao i varijantu za 3 i više igrača.

(Molimo vas da pre postavljanja pitanja proverite da li je već istaknut odgovor na neko slično, kako bismo izbegli ponavljanje i ubrzali odgovaranje!)

 
 
Nemanja - Da li se Sitna Prevara može odigrati i na protivnika koji nema karti u ruci, i da li ću ja vući kartu zbog drugog dela teksta ako on u odgovor odigra svoju poslednju kartu, ili će moja magija biti sprečena?
Sitna Prevara se može odigrati i ako protivnik nema karti, jer je meta ove magije samo "odabrani igrač". On mora odbaciti kartu ako je ima, i bira koju ako ih ima više. Ako uopšte nema kartu u ruci, to tebe neće sprečiti da povučeš dodatnu kartu! Zapazi da ovu magiju možeš odigrati i na sebe, kako bi odbacio pa vukao kartu.
Miloš Luka - Da li Zmajeviti Zapovednik u igri daje +20/+20 bićima tipa "Ptica Vojnik"?
Da, jer su ova bića i ptice, ali i vojnici. Ne zaboravi da ovaj bonus dobijaju i protivnikova bića!
-
Vlada - Imam dva Kukavna Orka u igri. Mogu li oni sada da (zajedno) napadaju i blokiraju?
Kako sada nisu sami, manje su plašljivi i mogu zajedno napasti i blokirati. :)
Boban - Mogu li jednom Dvojinom uništiti dve mete (artefakt i promenu)?
Kao što i podsetnik na karti kaže, možeš. Kada igraš dvojinu, možeš odabrati jednu ili dve mete za nju (jedan artefakt i jednu promenu). Ne možeš odabrati dve promene ili dva artefakta! Ako do razrešenja jedna od dve odabrane mete postane neispravna (npr. permanent napusti igru), biće uništena ona koja je i dalje ispravna.
Mirza - Kada igram Ujedinjenje, da li mogu da žrtvujem izvore koje sam upravo ubacio u igru pomoću iste te karte?
Da, možeš, jer u toku razrešenja te magije prvo pronalaziš karte koje uvodiš kao izvore, pa tek zatim žrtvuješ izvore. Ali, ne možeš aktivirati te novouvedene izvore pre žrtvovanja (kako bi proizveo manu), jer tokom razrešenja niti imaš prednost, niti se od tebe zahteva plaćanje manom.
Ivan - U igri su neko biće i oprema. Mogu li da, u odgovor na plaćanje cene opremanja, uništim to biće (npr. Terorom Mraka) kako bi meta opremanja bila neispravna (da je protivnik džabe platio tu cenu)?
Naravno da možeš, jer i opremanje, poput bilo koje druge osobine, ide na niz pre nego što se razreši. Ako u odgovor uništiš biće koje je trebalo biti opremljeno, cena za tu akciju je uzaludno plaćena, i ne može se naknadno odabrati drugo biće da se "besplatno" opremi – ta mana je već uzaludno potrošena.
Miloš Luka - U igri mi je Destruktivni Izopštenik – da li on nanosi štetu protivniku pre nego što ubije sebe u slučaju da sam platio njegovu osobinu aktiviranjem 4 ili više izvora?
Nanosi štetu i nakon što ubije sebe! :) Osobina Izopštenika (poput osobine Čume) nanosi štetu u koracima od po 10. U praksi, možeš pustiti da se svakih 10 štete razreši pre nastavka destrukcije, ali će tako sam Izopštenik stradati već nakon prvih 20 štete. Ako želiš da ga iskoristiš za jače prženje, možeš nanizati njegovu osobinu više puta (platiš za 10 štete, protivnik kaže dalje, ti platiš za još 10 štete...); iako će nakon prvih 20 štete stradati i sam Izopštenik, ovo neće sprečiti razrešavanje "ostatka" ako je odabrana meta ove osobine ispravna i pri razrešenju. Vatrene kugle koje je Izopštenik lansirao stići će na cilj i nakon njegove smrti.
Aleksandar - Da li će Vila Saveznica uginuti ako je ušla u igru i protivnik igra Grom na nju, a ja u odgovor igram Iskru na nju? Ja mislim da joj ostaje 5 života, s obzirom da dobija +10/+10 za svaku magiju sem zelene?
U pravu si, Vila će preživeti jer se njena osobina izaziva čim igrač igra magiju (pre nego što se ta magija razreši), pa će biti 30/30 biće sa 25 štete na sebi, a ti ćeš povući kartu za Iskru koju si iskoristio za "spašavanje". Lepo odrađeno.
Marko - Mogu li da odigram Užasnu Šumu ako u igri imam neku dvobojnu promenu (npr. Stari Hrast ili Meko Oružje)? Tj. mogu li da vratim u ruku neku od ovih promena, ili promena mora biti isključivo zelena ili crvena?
Užasnu Šumu možeš odigrati čak i ako nemaš nijednu promenu u igri – ovako ćeš samo morati da vratiš u ruku baš nju. Što se dvobojnih karti tiče, one se tretiraju kao karte svake od svojih boja. Znači, možeš vratiti i bilo koju od pomenutih karti u ruku nakon ulaska Užasne Šume u igru, jer je svaka od njih i "zelena promena".
Milan - Drug me napada Provokatorima, i koristi njihovu osobinu da ga blokira moj Vrač Besnog Boga. Ja u odgovor aktiviram Vrača da bi naneo 10 štete (igraču). Pošto Provokatori deaktiviraju biće, da li ću ja moći ponovo da aktiviram Vrača za 10 štete i tako beskonačno puta, ili kako?
Osobina Provokatora (i sličnih Mastadona) u praksi ne stvara nikakav efekat do najave bića koja blokiraju. Odabrano biće je pri njenom razrešenju samo "označeno" kao ono koje mora da blokira. Kada se dođe do koraka najave "blokera", tek tada se to biće deaktivira (ako je aktivirano) i ide pod svog izazivača. Znači, Vrača ćeš moći da aktiviraš samo jednom (ako je "spreman") za 10 štete pre najave bića koja blokiraju; zatim će se on deaktivirati i otići pod Provokatore (u međuvremenu nećeš dobiti prednost da reaguješ), pa ćeš nakon ovoga moći da ga aktiviraš još jednom, za još 10 štete, pre nego što pogine u borbi.
Miodrag - Da li grešim: ako biće opremljeno Mačem Igre Senki nanese štetu protivniku, a ti nemaš bića na odlagalištu, onda ne možeš ni da dobiješ 30 života? Ili ako Mačem Britkog Uma odaberem protivnika da mu nanese 20 štete, a on odigra Zlatnu Kišu, neću ni kartu vući?!?
Ne grešiš, tako je. Obe osobine imaju odabranu metu, pa ako te mete nema (ili je neispravna pri razrešenju) nijedan deo efekta se neće dogoditi! Mač Igre Senki ti daje opciju da ne moraš vratiti odabranu kartu bića u ruku, kako bi i dalje mogao nastaviti da dobijaš živote ako imaš samo jednu kartu bića na odlagalištu; ovo ne menja činjenicu da ta odabrana karta bića ipak mora postojati na odlagalištu!
Miodrag - Ako napada 60/40 Razbijač sa Mačem Igre Senki na sebi i blokira ga 40/40 biće, da li taj Razbijač, kada umre, može biti i biće koje će se (zbog 20 štete "viška") vratiti u ruku vlasnika osobinom Mača?
Ne. Biće koje se "vraća" mora biti na odlagalištu u trenutku izazivanja osobine Mača, kao što čas pre toga, u trenutku nanošenja štete, i Mač mora biti "vezan" za neko biće da bi se ova osobina uopšte izazvala (pa ne radi ni "trik" sa žrtvovanjem bića poput Ork Fanatika nakon zaključavanja štete, kako bi se i nanela njegova borbena štete, i dodatna šteta od osobine, ali i kako bi se on vratio u ruku nakon svega – prve dve stvari će se desiti, ali se osobina Mača u ovom slučaju uopšte neće izazvati, jer u trenutku nanošenja borbene štete nema "opremljenog bića").
Miodrag - Pre neki dan me pitaju na turniru da li može da se plati osobina Provokatora za neko biće ako Provokatori ne napadaju u tom potezu. Ja se zamislim, i pomislim: zašto da ne, možeš platiti osobinu i odabrati biće, nema problema, ali ako Provokatori ne napadnu naravno da bića za koja je plaćena njihova osobina neće blokirati Provokatore. A onda ugledam tekst u zagradi!!! Pa šta me tačno sprečava da igram osobinu Provokatora na bilo koje moje biće samo da bih ga deaktivirao?!
Pre svega, tekst u zagradi (podsetnik) nije pravilo – on služi samo da "laički" razjasni kako neka osobina radi. U pravu si da je bio loše definisan (pisalo je samo "deaktiviraj to biće ako je aktivirano"), ali je to nedavno ispravljeno na kartama koje su otišle u reprint, a zbog ovog tvog pitanja je već sada ispravljeno i u izvorištu na svim kartama sa sličnom osobinom (Ljuti Mastadon, Ratni Mastadon, Provokatori). Sada podsetnik jasnije razjašnjava da će se deaktivirati, i to neposredno pre blokiranja, samo ona bića koja zaista blokiraju "naterana" ovom osobinom (tj. "označena" pri njenom razrešenju). Nadamo se da je ovako jasnije.

Dodatno razjašnjenje bi bilo da biće koje "ne može da blokira" (poput Divjaka) uopšte ne može biti odabrano ovakvom osobinom, a ako odabrano biće pre blokiranja nešto ošamuti :), ono neće blokirati (otuda dodatak "ako je sposobno").
Zlatko - Još jedno pitanje o Komandantu Kiri (predstavljen ovde): da li osobina Usamljenosti utiče na timske varijante, tj. da li u Magičnom srcu oba saigrača mogu imati po Kiru ili (ako napravimo paralelu sa pravilom od četiri iste karte u oba špila), u timu može biti samo jedan Kira?
Igrači imaju odvojene špilove, pa svaki može imati po jednog. Pravilo "najviše 4 iste karte u oba špila" nikako ne znači i da se oba špila tretiraju kao jedan.
Branislav - Mogu li Podizanjem Mrtvih ili Pozivom Mrtvog Kralja vratiti u igru Komandanta Kiru, koji je (između ostalog) i Anti-Crn, ili neko drugo Anti-Crno biće (Vitez Zlatnog Krsta, Izabranik Perunov, Svetitelj Hrama)?
Možeš. Većina osobina bića (između ostalih i osobina Anti) postoji samo u igri. Ovo je vrlo logično i obično se shvati bez problema; npr. Komandant Kira ima jednu osobinu koja važi uvek (Usamljenost, koja dozvoljava da u špilu bude samo jedan), jednu koja važi dok je u ruci (Presretač, što dozvoljava njegovo igranje poput iznenađenja – ova osobina nema nikakvog uticaja kada je biće već u igri), dok su ostale "važeće" samo dok je ova karta biće u igri. Postoje i osobine koje "važe" dok je karta u nekoj drugoj specifičnoj zoni, najčešće na odlagalištu, ali one jasno ističu ovo u svom tekstu (Besmrtnik, Lice Zemlje...)
Nenad - Igram Nemaštinu, a protivnik je Preusmeravanjem „lansira“ na mene. Ko bira moju kartu koje „više biti neće“, ja ili protivnik?
Bira onaj igrač koji kontroliše preusmerenu magiju – Preusmeravanje može da zameni samo njenu metu, i ništa više od toga. Dakle, ti ćeš otkriti ruku, izabrati kartu koja ti je najmanje potrebna iz nje, i uklonićeš van igre i sve primerke te karte iz svog odlagališta (koje je javna zona poznata svima). Kako sam vršiš pretragu svog špila (koji nije javna zona), niko te ne može naterati da pronađeš ostale primerke te karte u njemu. ;) Na kraju (neuspešne) pretrage, promešaćeš svoju biblioteku. Sve u svemu, moglo je biti i gore. :)
Aca - Igram Stampedo i napadam sa 3 svoja bića koja su sada i Razbijači. Protivnik ima Neprolaznu Vilu, koja može da blokira više bića, i njome blokira sva moja bića. Zabuna je nastala oko toga da li svako moje biće mora rasporediti na Vilu po 50 štete (kolika je njena izdržljivost), ili je dovoljno ukupno 50 štete za nju, a ostatak mogu preneti na protivnika?
Kada se raspoređuje šteta od bića sa osobinom Razbijač, mora se na biće koje blokira rasporediti samo smrtonosna šteta (jednaka njegovoj izdržljivosti). Znači, Vila mora primiti ukupno 50 štete, a ne 50 štete od svakog bića koje je blokirala.
Aca - Da li će Hvalisavi Ork stradati ako ga blokiram sa 2 bića?
Verovatno pitaš da li će dobiti -20/-20, a odgovor je da neće. Kako se sva bića najavljuju kao bića koja napadaju odjednom, i kao bića koja blokiraju odjednom, Hvalisavi Ork može postati blokiran samo jednom po potezu, bez obzira sa koliko bića ga blokiraš (uvek će „dobiti“ samo -10/-10). Isti slučaj je i sa sličnim osobinama koje imaju Sklupčana Zmija ili Osvetnik Čopora – bonus se može dobiti samo jednom po borbi. Izuzetak bi bio da protivnik odigra Nemilosrdni Napad, koji mu daje dodatnu fazu borbe; u ovom slučaju bi Hvalisavac zaista mogao biti blokiran dva puta u potezu (drugi put bi premro od straha pre borbene štete), dok bi recimo Sklupčana Zmija, umesto da ode u minus sa snagom, postala 0/60 biće.
Lazar - Moj drug sa kojim igram Izvore igra Promenljivca kao 10/70 biće i onda igra Pravo Lice kako bi mu zamenio snagu i izdržljivost. E, tu počinje problem: on tvrdi da Promenljivac sada može da napada, jer njegov tekst kaže da samo kao 10/70 biće NE može da napada?
Promenljivac je ušao u igru kao 10/70 biće sa osobinom da „ne može da napada“ (ovakvu osobinu imaju recimo Biljarice). Ova osobina mu ostaje bez obzira na naknadnu promenu snage i izdržljivosti. Znači, ne može da napada ni kao 70/10 biće!
Nebojša - Ukoliko me napadne Ognjena Sablast pojačana na 50/50, a ja odigram Upijanje Mržnje da upijem njenu štetu, da li dobijam 50 života, ili možda 100, uzimajući u obzir da je ona i crna i crvena?
Dobijaš 50 života, jer Upijanje Mržnje proverava samo da li je nešto crno/crveno ili ne. Ako jeste, uslov je ispunjen i dobijaš život, ako nije, ne dobijaš.
Milan - Nije mi jasna osobina: „Biće/izvor se ne deaktivira tokom koraka deaktiviranja igrača koji ga kontroliše.“ Da li to znači da se Vode mogu aktivirati za manu samo jednom sve dok je Glad Živog Korenja u igri? Kakav je slučaj sa Pticom Snevalicom?
Da, Glad Živog Korenja u igri znači da izvori tipa Voda ostaju trajno aktivirani nakon prve upotrebe, jer efekat ove promene onemogućava njihovo normalno deaktiviranje na početku poteza. Ovi izvori se i dalje mogu deaktivirati nekim efektom (na primer, Šumska Majka će ti omogućiti njihovo deaktiviranje u potezu drugog igrača). Tek kada Glad Živog Korenja napusti igru, sve se vraća u normalu. Ptica Snevalica ima sličan efekat, ali sa ograničenim trajanjem: njena osobina kaže da se biće kome ona nanese borbenu štetu ne deaktivira samo „tokom sledećeg koraka deaktiviranja igrača koji ga kontroliše“.
Marko - Ako u igri imam dva Večnika i dva Nedokučiva Trola, a protivnik baci Ništavilo, šta će se desiti?
Ovo zavisi od tebe. Kako je Večnik i crno i zeleno biće, možeš birati jednog za jednu a drugog za drugu boju i žrtvovati samo oba trola, ili sačuvati jednog Večnika koga ćeš birati kao crno biće i jednog Trola kao zeleno. Dvobojne karte imaju sve prednosti i mane svake od svojih boja - npr. Teror Mraka ne može „gađati“ Večnika (jer on jeste i crno biće), ali će ga Urokljive Oči gađati bez problema (jer on jeste i zeleno biće). Naravno, cela ova priča važi samo u slučaju da ne iskoristiš poslednju osobinu Večnika i promeniš mu boju... jer, jedan Večnik može postati npr. crveno biće, pa će u gornjem slučaju Ništavilo preživeti 3 bića – oba Večnika i Trol.
Petar - Da li dobijam život ako se biće na koje sam odigrao Šiljke Zemlje regeneriše?
Dobijaš! Odabrana meta Šiljaka je biće koje napada, pa ako je ova meta ispravna i prilikom odigravanja magije i prilikom njenog razrešenja sa niza, Šiljcima uopšte nije bitno šta će se dalje dešavati sa tim bićem. Regeneracija će zameniti njegovo uništenje, ali ćeš ti i dalje dobiti života kolika je njegova izdržljivost.
Luka - Igram osobinu Iluzioniste da neko biće postane biće tipa Ptica. Dobija li ono osobinu Letač?
Naravno da ne! Tip bića nema nikakve veze sa osobinama! Iako zasad sve ptice Izvora magije lete, to ne znači da u budućnosti nećemo napraviti neku koja ne leti. A ako Iluzionista to uradi pre nas, pretvaranjem npr. nekog čoveka u pticu, ova nova ptica neće ni poleteti, ali ni izgubiti nijednu svoju raniju osobinu!
Miloš - Da li Lek Rodne Zemlje može da spreči štetu i biću i igraču istovremeno?
Da. Štetu koju sprečavaš možeš „raspodeliti“ i na bića i na igrače odjednom (to ti kaže konstrukcija „i/ili“), ali ovako ne možeš povećati količinu sprečene štete (tj. bez pojačanja možeš sprečiti ukupno 30, sa pojačanjem ukupno 60 štete, bez obzira na koliko bića i/ili igrača ovo rasporedio).
Luka - Ako ubijem biće sa Regeneracijom i oreolom na njemu, i protivnik iskoristi Regeneraciju, da li oreol nestaje?
Oreol ostaje vezan za biće! Regeneracija je efekat zamene uništenja - regenerisano biće uopšte nije bilo uništeno, pa oreol ostaje na njemu.
Đorđe - U igri je Vučji Poziv. Ja uvodim Napast, a protivnik žrtvuje izvor da bi je stavio na vrh moje biblioteke. Da li (zbog Poziva) vučem Napast ili kartu koja je bila na vrhu biblioteke pre nego što je Napast tu dospela?
Zavisi od toga ko kontroliše Vučji Poziv. Ako je i ova karta pod tvojom kontrolom, ti sam možeš izabrati redosled odlaska ovih izazvanih osobina na niz, pa po želji možeš ili prvo vući kartu a zatim staviti Napast na vrh biblioteke, ili uraditi obrnuto. Ako je Vučji Poziv pod kontrolom protivnika, uvek ćeš prvo vući kartu pa zatim staviti Napast na vrh, jer u slučaju istovremenog izazivanja više osobina, na niz prvo idu one napisane na kartama koje kontroliše igrač čiji je potez (za detalje pogledaj sudijska pravila D11.20 i D11.30).
Luka - Da li Vila Saveznica dobija brojač ako odigram Teror Vatre i Tame na nju?
Dobija, jer se njena osobina izaziva odlaskom magije na niz, pa će ona biti 20/20 pre uništenja Terorom, što znači da će igrač koji je kontroliše primiti 20 štete ako je plaćeno pojačanje za Teror Vatre i Tame!
Miloš - Da li Pomor može da se baci na Decu Groma?
Može, jer simbol-bića stvorena ovom kartom imaju tip Stihija, pa pri igranju Pomora (koji je iznenađenje, pa se može odigrati i u protivnikovom potezu!) možeš izabrati ovaj tip i uništiti simbole pre nego što nanesu štetu. Ipak, Pomor neće izbaciti kartu Deca Groma iz ruke vlasnika!
Miloš - Da li Pomor može da ubije oba bića tipa „Čovek Vojnik Heroj“ i „Čovek Sveštenik Ratnik“?
Može, jer oba imaju jedan zajednički tip bića (Čovek). Ako pri igranju Pomora izabereš ovaj tip, oba bića su gotova.
Luka - Šta se dogodi ako jedan igrač ubaci Vilu Saveznicu i završi potez, a protivnik u svom odigra Zvezde Padalice bez pojačanja? Da li Vila ostaje živa?
U pravu si, Vila ostaje živa! Njena osobina se izaziva čim igrač igra magiju (tj. kada ta magija ode na niz), pa će brojač dobiti čak i ako magija bude sprečena, a u svakom slučaju pre nego što se Zvezde Padalice razreše, kada će njena izdržljivost već biti 20, pa je 15 štete neće ubiti.
Miloš - Da li Skerletni Volšebnik može da blokira i potom sam sebe regeneriše svojom osobinom?
Skerletni Volšebnik može da uradi obe stvari, jer se biće ne aktivira kada blokira. Naravno, da bi mogao da se regeneriše sopstvenom osobinom, treba da ga u kontinuitetu kontrolišeš od početka svog najskorijeg poteza, jer pre toga nije u mogućnosti da se aktivira.
Miša - Ako igram Neprozboricu i kažem „Antimagija“, može li protivnik da je spreči ovom kartom?
Deluje da nisi najbolje shvatio kako ovo radi. Ti igraš Neprozboricu, a pre nego što imenuješ „zabranjenu“ kartu moraš dati priliku protivniku da odgovori, kada on može Antimagijom sprečiti njen ulazak u igru. Imenovanje karte je deo razrešenja magije, pa je tada (kada kažeš ime „zabranjene“ karte) već kasno za sprečavanje.
Bojana - Ako me napada Pravovernik ili biće promenjeno Aurom Bogova, a ja to biće blokiram Nedodirljivim Komandantom, da li protivnik dobija živote?
Ne dobija, jer Nedodirljivi Komandant sprečava svu borbenu štetu koja bi mu bila naneta. Nema nanošenja štete, što znači da nema ni dobijanja života.
Iva - Može li mi protivnik jednim Lančanim Odbljescima, sa po 10 štete, ubiti i Vučića Mračne Šume, i njegovog crnog blizanca koji ulazi u igru kada Vučić ode na odlagalište?
Ne može. Sve mete Odbljesaka moraju biti ispravne u trenutku igranja. Tada crni „blizanac“ (simbol-biće) uopšte nije u igri; on će u igru ući tek nakon što se Odbljesci razreše i ubiju Vučića.
Slobodan - Ako Kradljivac Oblika kopira Branitelja Ida na odlagalištu, da li će ga uništiti osobina Volje Bogova plaćena sa 5 mana?
Neće, jer Kradljivac Oblika bukvalno postaje Branitelj Ida, sa njegovom mana cenom (detaljnije u sudijskom pravilu E4.20), pa je potrebno platiti 8 mana za Volju kako bi ga ona uništila. Ovo je šema zaštićena od Volje Bogova u dobroj meri.
Nenad - Mogu li Raščinjavanjem uništiti Korice Znaj-knjige u odgovor na njihovu osobinu da se aktiviraju kako bi se vukla karta i one otišle na vrh biblioteke? Da li se i dalje vuče ta karta?
Možeš ih uništiti u odgovor, jer je njihov odlazak na vrh deo razrešenja, a ne cena osobine (važi i obratno – ako odigraš Raščinjavanje dok su Korice deaktivirane, protivnik ih može aktivirati kako bi ih „spasao“ i vukao kartu). Čak i ako ih uništiš i ne odu na vrh biblioteke, protivnik će vući kartu jer Korice nisu meta ove osobine.
Miloš - Imam 10 života, jedno biće, i Životnu Vezu. Ako platim 10 života zbog neke osobine (npr. za Ispijača), da li ću izgubiti partiju? Znam da ako je gotovo ako izgubim život (protivnik odigra Drumskog Razbojnika), ali ne znam kako se tretira plaćanje životima?
Izgubićes partiju. Životna veza štiti samo od štete, ne i od gubljenja života. Plaćanje životima je vid direktnog gubljenja života, od koga te Životna Veza ne može zaštititi.
Aca - Skoro ste odgovarali nešto o Duždu Svetlosti, i rekli ste da, nakon što on pogine i ode na odlagalište: „ako je i dalje tamo kada se njegova osobina razreši“, ubacuje se promena u igru. Da li sam dobro shvatio da se njegova osobina praktično može sprečiti tako što se Dužd izbaci van igre Oskrnaviteljem?
Dobro si shvatio. Kada Dužd ode na odlagalište, izaziva se njegova osobina. Ipak, njega ne uklanjaš sa odlagališta sve do njenog razrešenja, pa protivnik može odgovoriti na ovu osobinu (tj. na njen odlazak na niz) osobinom svog Oskrnavitelja, koja će se razrešiti prva i ukloniti Dužda van igre. Kada se izazvana osobina Dužda napokon razreši sa niza, njega više nema na odlagalištu, pa se ne može ukloniti odatle da bi se dobio efekat.
Vanja - I protivnik i ja igramo žutim špilovima, on napada 10/10 bićem, a ja postavljam Dužda Svetlosti da blokira, na šta protivnik igra Jednakost na mog Dužda i pretvara ga u 0/10 biće bez osobina. Znam da Dužd gine u borbi, ali me zanima da li ipak tražim promenu kada ode na odlagalište?
Ne, jer Dužd zbog Jednakosti nije imao tu osobinu kada je napustio igru.
Zlatko - Da li i kada sam Metamort ode na odlagalište dobijam simbol-biće Psoglava?
Da, jer je i on sveštenik. A ako su dva Metamorta u igri, kada jedan od njih (ili neki treći sveštenik) ode na odlagalište, dobijaš dva psoglava.
Nemanja - Da li Točirog, kad mu je naneta borbena šteta i on nanese štetu biću u borbi, može da se žrtvuje i za 40 života pre nego što umre?
Da. U koraku borbene štete, sva šteta koju bića nanose odjednom ide na niz (poput bilo koje magije ili osobine), pa u odgovor na ovo, pre njenog razrešenja, možeš žrtvovati Točiroga i dobiti 40 života, a nakon ovoga će njegova šteta sa niza ipak biti naneta biću sa kojim se „sukobio“, dok će šteta namenjena njemu „propasti“.
Ivan - Da li Ukorenjivanje radi i na Anti-Zelenim bićima?
Radi, jer ono niti oštećuje, niti odabira za metu ovakva bića. Na isti način će i Perunov Gnev uništiti i sva Anti-Žuta, a Zlostavljanje „umanjiti“ i sva Anti-Crna bića.
Nebojša - Ako Pozivom Mrtvog Kralja vraćam sa odlagališta Stihiju Volje, da li plaćam proizvoljnu cenu i još dve mane, ili će Stihija biti 10/10, a ja plaćam samo te dve mane (1 crnu i 1 bezbojnu)?
Plaćaš samo dve mane, i vraćaš u igru Stihiju koja je 10/10. Promenljiva X u mana ceni se u svim situacijama sem igranja karte iz ruke računa kao 0 (nula).
Petar - Imam Vilu Saveznicu u igri (može i Negdanji Mago, koji ima sličnu osobinu). Da li Vila/Mago dobijaju brojač kada Pečurkan uđe u igru nakon što je (recimo Sahranjivanjem) prebačen iz moje biblioteke na moje odlagalište?
Brojač dobijaju, što verovatno znaš, za samo Sahranjivanje (koje je magija), ali ne i za Pečurkana koji uđe u igru na alternativni način. Ovakav ulazak u igru je izazvana osobina (nije igranje magije), a ni Vila ni Mago ne reaguju na osobine.
Miljan - Mogu li uopšte odigrati Anđela Usuda ako na odlagalištu nemam plavo ili crveno biće?
Možeš, jer odabiranje mete nije deo igranja Anđela, već deo osobine koja se izaziva tek kada on uđe u igru. Ako u tom trenutku nemaš plavo ili crveno biće na odlagalištu, nikom ništa – Anđeo ostaje u igri.
Boban - U igri je Pojačana Reprodukcija, a Grimizna Gospa ulazi u igru sa pojačanjem da uništi Reprodukciju. Da li se stvara simbol-biće?
Stvara se.
Luka - Može li crni džoker da menja višebojnu kartu koja je, između ostalog, i crna (npr. Senohodilac)?
Ovo je stvar dogovora igrača, i to treba izbegavati ako pravi zabunu. Što se nas tiče, može, sve dok je simbol na dnu te „zamenjene“ karte (koji uvek odgovara prvom simbolu u njenoj mana ceni) jednak simbolu mane koji je predstavljen na džokeru. Konkretno, crni džoker zaista može zameniti Senohodioca, ali ne može da zameni npr. Utiskivača (ovo bi morao da radi plavi džoker). Još jednom treba naglasiti da upotreba džokera nije dozvoljena na većim takmičenjima!
Andrej - Ako je neka višebojna karta na primer zelena i crna, da li to znači da ću, ako igram Ulog Razuma i žrtvujem crno biće, odbaciti i tu kartu iz protivnikove ruke?
Da, protivnik će odbaciti i sve čisto crne, ali i višebojne karte čija je jedna od boja crna. A ako za Ulog Razuma žrtvuješ višebojno biće, protivnik će odbaciti sve karte njegovih boja - maksimum postižeš ako ovako žrtvuješ Svebojnog Zaštitnika, jer će protivniku ostati samo bezbojne karte u ruci.
Miloš Luka - Interesuje me da li Glineni Divljan može da napadne u istom potezu kada uđe u igru?
Ne, jer tada nije „sposoban“ (nema Ubrzanje). Ipak, mora napasti u svakom sledećem potezu igrača koji ga kontroliše (NE može napasti i u potezu protivnika!), i to ako je sposoban, tj. ako je deaktiviran, i ako je pod kontrolom tog igrača od početka poteza (i to samo ako ga neki drugi efekat, npr. Okamenjenost, ne sprečava da napadne, jer je „zabrana“ jača od „moranja“).
Dragan - Može li Neimeonik da spreči igranje osobina karti Volja Bogova i Korice Znaj-Knjige?
Može, jer su ovo sve aktivne osobine, koje Neimeonik uspešno „zatvara“. Primer karti na koje Neimeonik NEMA uticaja je Hram Triglava – ova promena ima dve izazvane i jednu pasivnu osobinu, na koje Neimeonik ne utiče. Važno je zapaziti i da Neimeonik utiče na karte bez obzira na zonu u kojoj se nalaze – tako npr. može sprečiti „oživljavanje“ koje imaju Navi Suvoduha kada su na odlagalištu, jer je ovo takođe aktivna osobina. Neimeonik može imenovati bilo koju kartu, čak i ako ona uobičajeno nema aktivnih osobina, i ne može sprečiti igranje mana osobina imenovane karte (npr, Nebeske Vratnice će i dalje davati bezbojnu manu, ali se ne može koristiti njihova druga osobina za vučenje karti).
Marko - Ukoliko Neimeonikom imanujem Bana Sinjeg Jata, da li će ostale ptice moći da koriste njegovu osobinu, pošto ona ne zahteva da se i Ban aktivira?
Neimeonik će uspešno „isključiti“ ovu osobinu, jer je to aktivna osobina Bana Sinjeg Jata, bez obzira što se može platiti aktiviranjem drugih ptica (isto će zaustaviti i mnogo „ozloglašeniju“ Ravnotežu). Zapazi razliku u odnosu na drekavce, koji, kada imaju aktivnu osobinu (npr. Zavodljiva Drekavčica), istu dodaju i ostalim drekavcima, pa ih je teško zaustaviti Neimeonikom.
Ivan - Može li se Ratnik u Zlatu uništiti Rastavljanjem?
Ne može. Ratnik je Anti-Crn i ne može biti odabran crnim magijama, a Rastavljanje je crna (i crvena) magija. Dvobojne magije imaju taj problem da se računaju i kao magije jedne, i kao magije druge boje, pa Rastavljanjem ne može biti uništeno ni biće opremljeno Mačem Britkog Uma, jer je ono (između ostalog) i Anti-Crveno.
Miloš - Protivnik ima Nedokučivog Trola i igra Grom na neko moje biće. Mogu li Preusmeriti taj Grom na protivnikovog Trola?
Možeš. Kada se Preusmeravanje razreši, moraš odabrati novu ispravnu metu za Grom. Važno je zapaziti da igrač koji kontroliše Grom ostaje isti – odabrana meta Preusmeravanja je samo magija (tj. Grom), a „preusmerenu metu“ kao da odabira sam protivnik. Njegov Trol je ispravna meta za njegov Grom.
Milorad - Pitanje vezano za Volju Bogova. Šta se dešava sa simbol-bićima koja su u igri kada igrač upotrebi osobinu ove karte? Ona nemaju mana cenu, pa ili ne mogu biti uništena ovom osobinom, ili je moguće reći: „Plaćam 0 bezbojnih mana, žrtvujem Volju Bogova i uništavam sva simbol-bića“! Takođe, šta sa izvorima koji su nekim efektom postali bića?
Smatra se da objekti bez ukupne mana cene (izvori, simbol-bića) imaju ukupnu mana cenu od nula (0). Ovo znači da je Voljom Bogova zaista moguće „besplatno“ uništiti simbol-bića i (samo oživljene!) izvore.
Nemanja - Da li se magije sa pojačanjem mogu odigravati jeftinije pomoću Artefakta Duginog Sjaja? Pomislio sam konkretno na pojačani Gnev Uništitelja, ali nešto mi govori da to ipak neće moći...
„Nešto“ ti dobro govori! :) Ovaj alternativni način plaćanja ne može se iskoristiti za plaćanje dodatnih cena, pa na ovaj način ne možeš platiti ni cenu pojačanja, ali ni opciono X u ceni (to X će se u ovakvom slučaju računati kao nula).
Luka - Da li višebojno biće (npr. crno plavo, kao Zombi Ida) može biti meta magija ili osobina koje kažu: „Uništi odabrano biće koje nije crno“? Lično mislim da ne može, ali da proverim.
U pravu si, takva bića su baš višebojna, dakle i crna, pa su sigurna od mračnih sila.
Luka - A šta je sa kartama koje sprečavaju magije određene boje, tipa Žila Života, može li ona da spreči Rastavljanje?
Može, jer je Rastavljanje i crvena, ali i crna magija (ispunjava uslov za Žilu Života).
Ana - Da li artefakt biće (Bezbojni Zaštitnik) daje Zelenookom +20/+20?
Da. Ako je jedina karta na svim odlagalištima pomenuto artefakt biće, Zelenooki će biti 20/30 biće. Zapazi da on broji samo tipove karti, a ne njihov broj na odlagalištima: čak i da je na odlagalištu više artefakt bića, Zelenooki je i dalje samo 20/30. Takođe zapazi (veoma važno!) da Zelenooki broji samo tipove upisane na kartama, pa bonus za kartu tipa „Izvor“ može dobiti samo za neke neosnovne izvore (npr, Vrt Lažnog Proroka), jer ovaj tip ne piše na većini ostalih karata.
Nemanja - Da li Zlatna Kiša štiti od Uragana Grotla? Pitam jer prvi deo texta Uragana odabira igrača, pa onda ni drugi deo ne može da se izvrši?
Baš tako – ako se Zlatnom Kišom odgovori na Uragan Grotla, on će pri razrešenju biti sprečen jer nema ispravnu metu („odabrani protivnik“ više ne može biti odabran), pa se neće izvršiti nijedan deo teksta (dakle, ni šteta njegovim bićima).
Ivan - Da li mogu da iskoristim drugu osobinu Trošnog Mosta da uništim baš njega i ubacim iz špila kartu bilo koje boje kao osnovni izvor?
Ne možeš to izvesti do kraja kako si zamislio. Žrtvovanje Trošnog Mosta je deo cene koja se plaća nakon odabiranja mete osobine - ovo znači da bi pri razrešenju osobina bila sprečena (jer ne bi imala ispravnu metu - Most je već žrtvovan), pa bi se sve završilo na žrtvovanju Trošnog Mosta. Da bi osobina „radila“ kako treba, mora se odabrati neki drugi izvor: ovo je bukvalno „dva za jedan“. Ipak, osobina će se razrešiti do kraja čak i ako odabrani izvor na kraju ne bude zaista uništen (npr, ako bude regenerisan).
Rajko - Igrač koji kontroliše Nepredvidivog Vukodreka pokušava da odigra (npr.) Drekačku Maticu. Može li njegov protivnik odigrati Potisak na Vukodreka pa neko sprečavanje na Maticu? Kroz razgovor smo zaključili da je to neizvodljivo, ali nas zanima vaše stručno mišljenje.
Moguće je prvo vratiti Vukodreka pa zatim sprečiti Maticu. Kod niza je važno shvatiti da se njegovo razrešavanje „pauzira“ nakon svake magije, kada se mogu igrati nove stvari, ako igrači tako žele. Prednost (i priliku da reaguju) nakon razrešavanja svake magije uvek dobijaju oba igrača (i to prvo aktivni igrač čiji potez je u toku). Dakle, igrač prvo odigra Potisak, sačeka da se on razreši, pa onda, kada Vukodrek više nije u igri da to onemogući, odigra neko sprečavanje na još nestvorenu Maticu.
Zlatko - Da li je moguće da ste pogrešno odgovorili na jedno pitanje?
Ma kako to neverovatno zvučalo, i ma koliko pazili da se to ne dešava, ipak smo samo ljudi, pa su greške moguće. Srećom, ima pažljivih čitalaca kao što si ti, pa si nam skrenuo pažnju na grešku i to obrazložio citiranjem pravila. Pogrešan odgovor koji si zapazio (da ne citiramo tvoje obimno pismo) sada je ispravljen. Hvala!
Petar - Ako Imitatorom iskopiram „pojačanu“ Vučinu Šumskih Dubina ili Brzog Vuka, hoće li Imitator imati brojače na sebi? A drugu osobinu koju daje pojačanje (Razbijač, Ubrzanje)?
Kopiraju se samo „osnovne statistike“ bića, odštampane na karti, dok se ne kopiraju efekti magija ili osobina. Dakle, kopija ulazi u igru nepojačana.
Petar - Ako Imitatorom kopiram biće sa pojačanjem (Zemljopročistitelj, Vetrogonja, Ptica Saveznica, Prvi Pratilac...) mogu li platiti i pojačanje?
Ne možeš. Imitator kopira biće dok ulazi u igru, kada je suviše kasno za plaćanje pojačanja. Cena pojačanja se može platiti samo prilikom igranja bića, a Imitator tada nema tekst osobine pojačanja, pa jednostavno nema prilike za ovo plaćanje.
Petar - Ako je Imitator na odlagalištu kada igrač odigra Nedelju Mrtvih, šta će se desiti sa njim?
Verovatno umire (osim ako je u igri nešto poput Junačkih Pesama), jer Nedelja vraća sva bića sa odlagališta nakon eliminacije svih bića u igri. Kako bića ulaze u igru istovremeno, Imitator nema šta da imitira dok ulazi u igru, pa ostaje 0/0 biće i umire odmah po ulasku u igru.
Vlada - Ako imam dva Nepočin-polja, da li to znači da će mojim bićima biti sprečeno 20 od svake štete?
Da, svako Nepočin-polje koje kontrolišeš će sprečiti po 10 štete.
Nemanja - Kada moj protivnik želi da igra biće, da li ja mogu da odigram Fatamorganu, i kada on aktivira izvore da li mogu da promenim boju jednog od njih?
Mana osobine ne koriste niz, što znači da su protivnikovi izvori već stvorili potrebnu manu kada ti dobiješ priliku da odgovoriš. Fatamorganu možeš iskoristiti recimo u koraku pripreme protivnika, kada on može igrati samo iznenađenja i aktivne osobine. Kako se proizvedena mana ne može preneti u sledeću fazu, ovo je način da mu promeniš tip izvora za ostatak poteza. Takođe, Fatamorgana ne menja boju izvora (svi izvori su bezbojni), već samo njegov tip (tj, boju mane koju proizvodi).
Milorad - Kada su u igri Buđenje Prirode i Krug Vatre, da li izvori mogu da uđu u igru, ili bivaju uništeni osobinom Kruga?
Izvori odmah ulaze u igru kao izvor-bića, pa će ih Krug Vatre momentalno „spržiti“. Ipak, kako je ovo izazvana osobina, imaćeš priliku da reaguješ pre nego što se razreši sa niza (npr, Prirodnom Transformacijom na izvor-biće koje će biti sprženo). Takođe, zapazi da ova osobina ne odabira metu, pa će u vatru „zagaziti“ i bića koja ne mogu biti odabrana magijama ili osobinama, poput Talanske Lasice.
Todor - Ako je Nedostatak Moći u igri i ja igram Cenu Napretka, da li izvor vraćam u ruku pre nego što ubacim dva nova u igru, ili posle toga?
Pre. Čim odigraš Cenu Napretka, izaziva se Nedostatak Moći, pa ćeš prvo vratiti jedan izvor u ruku, zatim žrtvovati drugi izvor, a tek nakon svega toga ubaciti dva nova osnovna izvora u igru.
Marko - Da li se Crnobog može deaktivirati Kroćenjem Kerbera? Pošto kaže da se biće deaktivira, da li može da se njime napadne?
Može, i može. :) Kroćenje Kerbera može deaktivirati tvog ili protivnikovog Crnoboga čak i ako se on naljutio zbog nežrtvovanja artefakta. Čak će i dobiti Ubrzanje do kraja poteza, pa može odmah napasti, naravno samo ako faza borbe nije prošla.
Miša - Imam biće sa 40 izdržljivosti u igri, a protivnik igra Plamenzuba. Mogu li u odgovor na ovo da svoje biće Antipodencijom zaštitim od crvene boje, kako bi Plamenzub morao da pojede sebe?
Možeš. Plamenzubov „plen“ odabira se tek kada on uđe u igru (kada se razreši magija bića koja ga stvara). Ako tvoje biće postane Anti-Crveno dok je Plamenzub još uvek magija na nizu, on će nakon razrešenja svojom osobinom morati da odabere neko drugo biće, tj. sebe ako nema drugih (jer Anti-Crveno je neispravna meta). Ako tvoje biće postane Anti-Crveno nakon što ga je Plamenzub odabrao kao biće koju će „zaskočiti“, Zubina osobina će jednostavno biti sprečena, jer se ranije odabrana meta ne može zameniti.
Isto važi za sve „kada uđe u igru“ osobine na bićima koja i sama mogu biti njihova meta (Nakazni Ork, Spiralni Mag, Zmajognjeni, Stari Meduzoid, Spaljivač...).
Miša - Mogu li Preusmeravanjem zameniti metu Plamenzubove osobine?
Ne možeš. Preusmeravanje radi samo na magije, što ti je verovatno jasno, ali dok je Plamenzub magija na nizu, ta magija nema mete! Tek kada se magija razreši i biće Plamenzub uđe u igru, izaziva se njegova osobina za štetu, koja ima metu.
Todor - Da li sam dobro razumeo da su ove dvobojne karte i jedne i druge boje? Znači, da li je Orlav Vitora i zelen i žut? Ako jeste, on će onda sa Malim Poklonom dobiti +20/+20?
Savršeno si ovo razumeo, pa Mali Poklon za Orlava i nije tako mali. A po izlasku DM ćeš videti da Mali Poklon može biti i mnogo veći...
Andrej - Imam jedno pomalo glupo pitanje, ali nisam siguran, pa želim da proverim. Ako u igri imam Srce od Rubina i igram Rastavljanje, da li dobijam život? Ovo pitam jer nisam siguran da li su višebojne karte posebna boja ili su obe boje koje sadrže u mana ceni boja karte...
Višebojne karte su zaiste višebojne. Dakle, Rastavljanje je crna i crvena magija, pa ćeš dobiti život i od Srca od Rubina, ali i od Teleskopa Nemirnih Snova. Isto važi i za interakciju višebojnih karti drugih boja sa ostalim odgovarajućim artefaktima za „lečenje“ (Žuti Biser, Kristalna Kugla, Zeleno Jaje).
Nemanja - Šta se dešava kada odigram Nedelju Mrtvih i vratim sa odlagališta gomilu vukova, a među njima i Hromog Vuka - da li on dobija +10/+10 brojač za svakog vuka koji je ušao u igru istovremeno s njim?
U pravu si, ova osobina će se izazvati po jednom za svakog vuka koji uđe u igru istovremeno sa Hromim Vukom, pa će on dobiti +10/+10 brojač za svakog od njih. Kao i kod Dušebrižnika, Izabranika Perunovog i sličnih karti, ova osobina se neće izazvati kada on sam uđe u igru (zbog reči „drugo“), ali hoće za bića koja uđu u igru istovremeno sa njim, ili dok je on već u igri. Zapazi da Hromi Vuk i sebi daje osobinu Razbijač.
Ivan - Kontrolišem Mračnog Kralja Straha. Da li mogu da odigram Crni Zid i izaberem crnu boju, pa da plaćam stalno po jednu manu na početku moje pripreme, tako da moj protivnik stalno gubi 30 a ja stalno dobijam 10 života? To bi bila veoma moćna stvar!
I jeste moćna stvar! U stvari, još moćnija nego što si mislio, jer protivnik ostaje čak bez 40 života: 10 od Mračnog, 10 štete koju Crni Zid automatski nanosi protivniku jer ti je tvoje biće oduzelo život, i poslednjih 20 života koje gubi tvojim plaćanjem.
Nikola - Šta se dešava ako se kopira magija koja ne može biti sprečena, da li i Genijalnost ne može biti sprečena?
Genijalnost, za razliku od magije koju će iskopirati nakon svog razrešenja, može biti sprečena. Genijalnost sama po sebi nije kopija odabrane magije!
Petar - U igri je Vila Saveznica, ja igram neku plavu vražbinu, protivnik je kopira Genijalnošću – ono što me zanima je koliko +10/+10 brojača dobija Vila Saveznica, dva ili tri? Ja mislim dva, jer Genijalnost postaje kopija te plave magije na nizu.
Vila zaista dobija samo dva brojača, ali ne iz razloga koji si naveo! Genijalnost ne postaje kopija odabrane magije, ona samo stvara kopiju odabrane magije kada se razreši; do kraja su na nizu zaista bile tri magije, ali kopija stvorena Genijalnošću nije igrana (sudijsko pravilo E4.80), i ona neće izazvati osobinu Vile Saveznice.
Vila brojače dobija samo za „originalnu“ magiju i Genijalnost, ali ne i za kopiju.
Nikola i Dušan - Šta se desi ako odigram Genijalnost na protivnikov Vremenski Procep?
Tvoja Genijalnost će se razrešiti prva, i dodati kopiju Vremenskog Procepa na niz. Zatim će se razrešiti i tvoja kopija Vremenskog Procepa, jer je sada ona na vrhu niza, odmah iznad protivnikovog „originala“. Kada se ovo dogodi, dobijaš dodatni potez. Zatim će se razrešiti „originalni“ Vremenski Procep, i tvoj protivnik će dobiti dodatni potez. Kada se stvara više dodatnih poteza, prvo se igra onaj koji je stvoren poslednji. Ovo znači da će tvoj protivnik prvo igrati još jedan potez, a zatim ćeš ti igrati dva poteza.
Predrag - Ako protivnik pokuša da Vodom Adžijazmom nanese 30 štete nekom mom crnom biću, a ja u odgovor odigram Genijalnost, mogu li da iskopiram Vodu Adžijazmu i sprečim 60 štete tom biću?
Ne možeš, i to iz dva razloga. Pre svega, Voda Adžijazma je modalna magija, čiji svaki mod ima drugačiji uslov odabiranja („crno biće“ ili „biće koje nije crno“). Kao što vidiš, čak i kada bi kopiranjem magije mogao promeniti njen mod (što ne možeš – D15.72), i dalje bi tvoje crno biće bilo neispravna meta za taj novi mod. Sve što u praksi možeš uraditi kopiranjem Vode Adžijazme u ovoj situaciji jeste da i sam naneseš 30 štete nekom crnom biću.
Marko - Protivnik igra Odbačena Znanja da bi vukao 3 i odbacio 2 karte. Ako ja odigram Genijalnost i odaberem ovu magiju kako bih uradio isto, mogu li doplatiti i cenu pojačanje kako bi protivnik i odbacio dve karte?
Ne možeš doplaćivati ništa preko onoga što je već plaćeno! Ako je protivnik platio pojačanje, kopiraćeš pojačanu magiju, ako nije – ni ti je ne možeš pojačati!
Rajko - Na stolu je Vitez Praskozorja i jedan igrač Snagom Uma pokušava promeniti da Vitez postane Anti-Zelen. Da li će Genijalnost sprečiti ovu magiju ako kopira Snagu Uma i promeni Viteza da bude Anti-Plav?
Hoće. Prvo će se razrešiti Genijalnost, i dodati na niz (bukvalno na svoje mesto) kopiju Snage Uma. Kopija će se razrešiti odmah zatim, a kako se izbor teksta koji se menja ovde pravi tek pri razrešenju magije, Vitez će postati Anti-Plav i „originalna“ Snaga Uma će biti sprečena pri razrešenju. Rezultat: Anti-Plavi Vitez.
Nikola - Ako protivnik odigra Pomračenje Svesti na mene, a ja ovo iskopiram Genijalnošću, mogu li odabrati protivnika za metu drugog Pomračenja, ili će oba i dalje biti „rezervisana za mene“?
Ti kontrolišeš kopiju Pomračenja, pa ako ne odabereš novu metu za nju, kopija će biti sprečena pri razrešenju jer nema ispravnu metu (ti nisi sopstveni protivnik), a ti ćeš žrtvovati samo jedno biće zbog originalnog Pomračenja Svesti. Za bilo kakav razumni efekat, odabraćeš svog protivnika za metu kopije, pa će i on žrtvovati biće.
Darko - Može li Genijalnost da spreči Tabuisanje i ukloni sve njegove primerke iz protivnikove ruke, biblioteke i odlagališta van igre?
Može! Genijalnost će na nizu stvoriti kopiju Tabuisanja koja će se razrešiti prva i sprečiti originalno Tabuisanje, a zatim i ukloniti sve karte tog imena van igre.
Velja - Igram neku magiju i ostaju mi 3 slobodna izvora. Protivnik igra Ometanje, ja pristajem da aktiviram svoje izvore i doplatim 3 mane. Da li protivnik sada može da odigra i Genijalnost i iskopira Ometanje, ili je suviše kasno za to?
Kasno je, jer ti za Ometanje zaista plaćaš tek pri njegovom razrešenju. Sledeći put kada protivnik dobije prednost, Ometanje više nije na nizu i ne može se iskopirati. Da bi sigurno sprečio tvoju magiju, protivnik bi morao da odigra i Genijalnost pre nego što ti odlučiš hoćeš li doplatiti tri mane za „originalno“ Ometanje.
Ana - Igram Preuzimanje na protivnika, a zatim i Genijalnost. Kada bude trebalo da moj protivnik vuče kartu, hoću li ja umesto toga vući dve? Iz čije biblioteke?
Vući ćeš samo jednu kartu (i to naravno iz svoje biblioteke). Oba Preuzimanja („original“ i kopija) stvaraju isti efekat zamene koji menja ono što se dešava kada tvoj protivnik vuče kartu, a već prvim efektom ćeš „preuzeti“ njegovu vuču, pa drugi efekat neće imati šta da zameni.
Aleksandar - Ako Genijalnošću iskopiram svoje Polaganje Računa, da li odabrani protivnik ne deaktivira bića i izvore tokom svoja sledeća dva koraka deaktiviranja?
Ne, jer Polaganje Računa ne tera protivnika da preskoči korak deaktiviranja, već ga samo sprečava da tada deaktivira bića i izvore. Ovo je slično, ali ipak i sasvim različito od efekta koji pravi Anđeo Mira, koji koristi reč „preskače“. Kada je nešto preskočeno, toga više nema, pa će dva Anđela u istom napadu naterati protivnika da preskoči dve sledeće faze borbe. Da polaganje računa tera protivnika da „preskoči sledeći korak deaktiviranja“, zaista bi uz Genijalnost preskočio dva.
Ana - Šta će se desiti ako odigram Genijalnost na svog Zverskog Mentora? Hoću li staviti dve karte bića redom koji želim na vrh svoje biblioteke?
Ne. Prvo će se razrešiti kopija, pa ćeš ti naći jednu kartu bića, promešati biblioteku i staviti tu kartu na njen vrh. Postupak ćeš ponoviti i za „originalnog“ Mentora, ali će se zbog drugog mešanja prva karta, umesto na vrhu, naći ko zna gde u tvojoj biblioteci. Na vrhu će na kraju ostati samo karta koju si pronašla poslednju.
Milan - Igram Žeravicu sa već dve na odlagalištu i igram Genijalnost da je iskopiram – koliko će štete naneti iskopirana Žeravica?
Isto koliko i „original“ koji će se razrešiti nakon nje – 20 štete plus po 10 za svaku od Žeravica na odlagalištu, ukupno 40. Kopija Žeravice jeste magija na nizu, ali nakon svog razrešenja ona prestaje da postoji, tj. nema je na odlagalištu (E4.81).
Nenad - Ako Genijalnošću iskopiram svoj Moždani Udar, da li eliminišem 3/4 nečije biblioteke?
Da. Prvo će kopija stanjiti biblioteku igrača na pola, a zatim će originalni Moždani Udar prepoloviti ostatak; na kraju će 3/4 biblioteke igrača završiti na njegovom odlagalištu. A možeš i odabrati novu metu za kopiju, pa „sljuštiti“ dvojici igrača po polovinu biblioteke.
Miloš - Šta znači fraza „zaokružiti na manji broj“ na Moždanom Udaru?
Znači da će igrač koji ga pretrpi staviti manju polovinu svoje biblioteke na odlagalište – npr, ako ima 11 karti, staviće na odlagalište svega 5 karti sa vrha.
Milan - O Vatrožderu – kada se sudari sa bićem, da li nanosi i svoju štetu?
Da, on biću u borbi prvo nanosi svojih 40 štete, a tek nakon toga i onoliko štete koliko je to biće nanelo njemu. Retko šta će preživeti okršaj sa Vatrožderom.
Vladimir - Ako u igri imam Hram Tiglava, i odaberem da on nanese štetu Vatrožderu, šta se dešava?
Sem što Vatrožder umire, ništa. Nijedna od osobina Vatrožera neće biti izazvana kada mu štetu nanese promena, jer promena nije ni biće, ni magija.
Ivan - Napadam i protivnik blokira moje 20/20 biće njegovim 30/30 bićem. Da li mogu u tom trenutku da odigram Bljesak Oštrice (ili Pravdu) na njegovo biće, pa ga potom uništim Završnim Udarcem? Da li tu ginu i moje i njegovo biće?
Možes ovo da uradiš, samo pazi da moraš prvo sačekati da se Bljesak Oštrice ili Pravda razreše kako bi uopšte mogao zadati Završni Udarac koji će uništiti to odabrano (sada 70/70 ili jače) biće koje blokira. Tvoje biće će preživeti, ali neće naneti štetu protivniku jer je bilo blokirano, pa ostaje blokirano do kraja borbe.
Goran - Protivnik je preuzeo moje biće Razumnim Objašnjenjem, Produženom Rukom, Poštenom Razmenom ili na neki drugi način. Šta će se desiti ako ja kasnije na to isto biće odigram Razumno Objašnjenje?
Ti ćeš ponovo steći kontrolu nad svojim bićem. U ovakvim situacijama, važi efekat promene kontrole koji je primenjen (desio se) poslednji.
Aleksandar - Pitanje vezano za Beli Zid ili Polje Crne Negacije, i crnu kartu Čuma: da li treba, u istom potezu, da platim svaki put po jednu manu da bih sprečio 10 štete sebi, ili mi je dovoljno da se jednom „zaštitim“ na početku pa da me to štiti ceo potez?
Osobina Čume nanosi štetu u koracima od po 10. Posle svakog plaćanja za osobinu Čume, ona ide na niz, pa protivnik (u ovom slučaju ti) dobija prednost – tada možeš platiti da sprečiš tu štetu, ili reći „dalje“. Ovo znači da za svakih 10 štete moraš da platiš osobinu Belog Zida (ili Polja Crne Negacije) ako želiš da sprečiš tu štetu sebi. Zapazi da (veoma slična) osobina Kugonosnog Pacova nanosi svu štetu odjednom, pa se od nje možeš zaštititi jednim jedinim plaćanjem.
Marko - Kada odigram Pritajene Tigrice, da li mogu odmah da napadam sa njima?
Ne, jer one nemaju Ubrzanje. Ali ih možeš odigrati u protivnikovom potezu, kada on već napadne, i postaviti ih da blokiraju neko njegovo biće. Zatim Tigrice mogu (ako prežive) napasti u tvom potezu.
Ivan - Ako mi protivnik oduzme Primoćnicu npr. Razumnim Objašnjenjem, a ja u sledećem potezu igram nekog čarobnjaka, da li će se Primoćnica vratiti pod moju kontrolu zauvek?
Da. Ti odigraš čarobnjaka (prvog u igri), pa na početku pripreme igrača koji se „objasnio“ sa Primoćnicom ona prelazi pod tvoju kontrolu (jer se uvek primenjuje samo poslednji efekat promene kontrole). Ona će ostati kod tebe sve dok protivnik ne bude imao više čarobnjaka...
Aleksandar - Ako napadnem protivnika sa nekoliko svojih bića, mogu li igrati iznenađenje Udruženi Napad i pojačati svoja bića za +10/+10 NAKON što protivnik postavi odbranu?
Naravno, iznenađenja možeš igrati kad god imaš prednost – dakle, i u borbi, i pre borbe, pa čak i nakon postavljanja bića koja blokiraju (a pre nanošenja štete)...
Marko - Da li karte koje imaju osobine da za jednu manu povećaju napad ili odbranu, to mogu samo jednom u potezu? Npr. Ratnik Krvavog Meseca za jednu crvenu manu dobija +10 u napadu. Da li to znači da za svaki aktiviran izvor dobija +10, ili samo jednom?
Osobina koja ne zahteva aktiviranje bića (kao kod Ratnika ili Tamne Senke) može se igrati onoliko puta koliko imaš mana da je platiš. Ratnik svaki put dobija bonus, pa ga u istom potezu možeš pumpati više puta.
Aca - Ako preko Frulaša ubacim Pobegulju u igru u koraku kraja poteza, da li ostaje u igri i do kraja sledećeg poteza?
Ostaje. Ali, zašto ga jednostavno nisi ubacio u protivnikovom potezu? Tako možeš sačekati protivnikov napad i iznenaditi ga neočekivanom odbranom. A i lakše je... :)
Dušan - Ako je u igri moja Šumska Majka i ja napadnem protivnika, a on uzvrati Ukorenjivanjem, da li se moja bića deaktiviraju samo na početku njegovog poteza (pa bar mogu da koristim aktivne osobine), a na mom prvom sledećem se opet aktiviraju, ili ostaju deaktivirana čak i tada?
Ostaju deaktivirana! Ne znam odakle ti ideja da se nešto „ponovo aktivira“ samo od sebe? To se jednostavno ne dešava! Ono što se zaista dešava je sledeće: efekat Ukorenjivanja sprečava tvoja napala bića da se deaktiviraju na početku tvog sledećeg poteza, ali su ona do tada već deaktivirana! Šumska Majka ih je deaktivirala već u protivnikovom potezu koji je sledio odmah nakon tvog!
Miodrag - Protivnik igra Plašt Jeze na neko moje biće (jer nema svoje), a ja u odgovor igram Zlatnu Kišu na sebe. Da li sam u pravu da, nakon što Plašt uđe u igru pod kontrolom mog protivnika, karte ne odbacujem ja?
U pravu si, tvoj protivnik mora da odabere samog sebe za odbacivanje te dve karte, pošto više ne može da odabere tebe za metu. Zapazi razliku između ovoga i Pogleda Satira koji radi sličnu stvar: u slučaju Pogleda, protivnik ne bi mogao da promeni već odabranu metu magije (tebe), već bi magija bila sprečena, jer se mete magije biraju pri igranju, dok se osobina Plašta izaziva tek po ulasku Plašta u igru. Druga slična situacija bi bila ona u kojoj protivnik igra Štetočinu umesto Plašta, pa bi ta osobina u opisanoj situaciji bila sprečena jer ne bi bilo ispravne mete za nju (meta mora biti „odabrani protivnik“, a ti ne možeš biti odabran do kraja poteza).
Nemanja - Ako uvedem u igru Plamenzuba i njegovom osobinom odaberem protivnikovo biće, a on onda vrati to biće sebi u ruku, Plamenzub neće morati da ubije sam sebe jer je jedino biće u igri, nego će njegova osobina prosto da propadne? Ili će morati da se „samoubije“?
Ti metu ove izazvane osobine biraš tek kada Plamenzub uđe u igru, a ne pri igranju. Ako si već odabrao drugu metu, tvom Zubi neće ništa da fali čak i ako se to drugo biće vrati u ruku, jer ne možeš naknadno menjati već odabranu metu ove osobine. S druge strane, ako protivnik skloni to biće pre nego što Plamenzub uđe u igru, onda će tvoj vuk po ulasku spontano da sagori! (hvala evilgoldy)
Isto važi za sve „kada uđe u igru“ osobine na bićima koja i sama mogu biti njihova meta (Nakazni Ork, Spiralni Mag, Zmajognjeni, Stari Meduzoid, Spaljivač... pa čak i Vukodlačić koji u svakom slučaju prži neko tvoje biće).
Dušan - Biću kratak: Da li Čarodejnikom Zabranjenog koga kontrolišem mogu da odaberem i oštetim Trojanovog Zmajolika koga takođe ja kontrolišem i tako ga pojačam? Naravno, ovo bih ponavljao do iznemoglosti!
Na kratko pitanje, kratak i odgovor: možeš! Najbolje na kraju protivnikovog poteza.
Ivan - Kontrolišem tri bića, a moj protivnik dva. Napadam, on se ne brani već pusta da ga moja bića udare. Da li mogu da odigram Opštu Izdaju i da ga opet napadnem, i to ovoga puta i njegovim i svojim bićima?
Možeš da odigraš Opštu Izdaju, ali je prekasno da napadneš – tvoja jedina faza borbe u ovom potezu je već prošla! Trenutno jedina karta u Izvorima koja omogućava nešto slično, ali samo sa tvojim bićima, je Nemilosrdni Napad.
Nikola - Protivnik igra Pogled Kroz Noć (ili Istiskivanje Svesti), a kada ga ja pitam koju boju bira (jer razmišljam da li da ga sprečim), on kaže da pri igranju mora odabrati samo igrača i ništa više. Da li je u pravu?
U pravu je. Samo mete magije se odabiraju pri igranju (koga „gađaš“ magijom, ako gađaš bilo koga), ostalo (pa i izbor boje) tek kada se magija desi, tj. pri razrešenju.
Aleksandar - U igri je Ničija Zemlja. Ako biće za koje je vezana Mnogostrukost, Potpuno Iščezavanje ili Trnoštit napadne, prima li štetu?
Biće prima štetu, jer ga Ničija Zemlja ne odabira za metu – ovaj artefakt jednostavno oštećuje svako biće koje napadne.
Nemanja - Samo da proverim da li radi ono što smatram jednom od najlepših šema igre: ako vežem Steg Sličnosti za Svačijeg Prijatelja, on dobija +20/+20 za svako drugo biće u igri?
Da, jer Svačiji Prijatelj ima svaki tip bića, pa bonus dobija za svako biće u igri (i tvoje i protivnikovo). Duplo manji bonus dobija i uvođenjem Simbola Zajedništva.
Nemanja - Gde ide originalna magija sprečena Tabuisanjem? Ovo pitam jer Tabuisanje ne naglašava da se njegova meta uklanja van igre, što bi se dalo zaključiti iz ostatka teksta!
Dobar zaključak, sprečena magija zaista ide van igre. Kada Tabuisanje počne da se razrešava, sprečeno iznenađenje ili vradžbina prvo ide na odlagalište. To znači da će biti tamo i kada budeš pretraživao ruku, odlagalište i biblioteku igrača čija je magija sprečena kako bi uklonio sve kopije sprečene magije van igre.
Predrag - Mogu li osobinu Samoždera i njegovog batice da platim i više puta u istom potezu?
Možeš, ali pazi da ne preteraš – ako im izdržljivost padne na nulu, idu na odlagalište (ovo je efekat stanja, sudijsko pravilo D21.52).
Nemanja - Da li ulaženje bića u igru efektom Divljeg Lovca može biti sprečeno plavim magijama?
Ubacivanje bića u igru efektom neke osobine (kao kod Divljeg Lovca) nije isto što i igranje magije. Ovo se ne može sprečiti nečim što sprečava magiju (a u prva tri izdanja Izvora postoje samo takva sprečavanja), jer magija nije isto što i osobina.
Ivan - Ako osobinom Maga Staza ili Ogrtača Senki kažem da recimo Ponosni Ratnik ne može biti blokiran do kraja poteza, a kasnije mu pojačam napad, hoće li i dalje biti „nemoguć za blokirati“? Ili taj efekat „spada“ čim biće poveća snagu?
Odgovor piše u podsetniku obe karte: „Ovo važi i ako zatim povećaš snagu bića“. ;)
Predrag - Protivnik igra petobojnim špilom i igra Pet Odgovora na sebe kako bi vukao 5 karata (ima svih 5 osnovnih tipova izvora), a ja u odgovor igram Preuzimanje. Koliko karti ću vući, 5 ili samo jednu, jer igram čisto plavim špilom pa imam samo izvore tipa Voda?
Vući ćeš svih 5 karti, jer ti samo „kradeš“ karte koje bi protivnik vukao, a Pet Odgovora proveravaju njegove izvore pri određivanju koliko karata će biti vučeno.
Vuk - Moje biće koje nosi Ogledalo Duše ponelo je i Mihaijev Trnoštit. Da li Ogledalo Duše ostaje na tom biću, ili možda spada? Ako ostaje, a neko odigra npr. Sablju Lave na mene, hoće li to biće i dalje preuzeti svu štetu na sebe, jer sada ne može biti odabrano magijama ili osobinama?
Ogledalo ostaje na biću! Oreoli odabiraju metu samo u trenutku igranja, zbog čega nije moguće biće sa Trnoštitom promeniti još nečim, ali svi oreolo koji su se „zatekli“ na njemu ostaju tu. Sama šteta će biti preusmerena na biće, tj. ono će primiti 30 štete iako više ne može biti odabrano magijama ili osobinama, jer osobina Ogledala ga ne odabira za metu (bez obzira što bi Sablja Lave to uradila).
Aleksandar - U igri je Životna Veza, igrač koji je kontroliše ima 40 života i nekoliko 5/10 vojnika. Protivnik igra Zvezde Padalice sa pojačanjem i nanosi 40 štete svakom neletaču i svakom igraču. Da li igrač sa Životnom Vezom umire ili ostaje na 10 života?
Ostaje na 10 života (ne umire!) jer se sva šteta nanosi odjednom. Efekat zamene Životne Veze se dešava dok su bića još uvek živa i ostavlja igrača na 10 života pre provere efekata stanja, kada vojnici umiru zbog smrtonosne štete na sebi (D21.53).
Darko - Čekaj, mogu li ja da vežem Ogledalo Duše za protivnikovo biće? I kada me protivnik napadne pustim da njegova bića otkinu tog mučenika? I šteta od magija umesto mene prži njega? Ako je tako, onda je to strava!
Baš tako - to je razlog što je Ogledalo jedini zlatni oreol u prvih 1000+ karti Izvora!
Filip - Imam Crnoboga; da li baš moram da žrtvujem artefakt za njega?
Ne moraš. Ali, ako nemaš ili ne želiš da žrtvuješ artefakt, trpećeš posledice toga u vidu štete koju će ti ljuti Crnobog naneti, i usput se potpuno bezobrazno aktivirati!
Zoran - Imam Braniteljicu Smernih, i u protivnikovom potezu sam odigrao njenu osobinu i pojačao svoja bića, a zatim uveo Pritajene Tigrice i postavio ih da blokiraju. Međutim, protivnik tvrdi da Tigrice ne dobijaju dodatnih +20/+20! Ko je u pravu?!?
Verovatno protivnik, osim ako Tigrice nisi igrao u odgovor pre razrešenja osobine. Ova osobina pojačava samo bića koja si kontrolisao u trenutku njenog razrešenja.
Marko - Malo me zbunjuje Pritajeni Drekavac - šta važi kada je on u igri?
Nema šta da te zbunjuje: Pritajeni, kao i Nepredvidivi Vukodrek, ima dve osobine. Prva osobina obojice važi samo kada nisu u igri; druga važi samo kada su u igri.
Nemanja - Ako ste posećivali forum u poslednje vreme, sigurno ste primetili porast napetosti i učestalost rasprava i svađa na pojedinim temama, prvenstveno na onoj koja se tiče dogovaranja nerešenog rezultata između igrača na turnirima. Da li je dogovor dozvoljen ili ne?
Ovo je jedna komplikovana tema. Naravno da bi prva pomisao bila „nedozvoljeno!“, jer je ovo stvar koja nikako nije u duhu fer-pleja ni sportskog nadmetanja. Međutim, ako razmisliš realno, ne postoji način da se dva igrača spreče da odigraju nerešeno ako tako žele: oni mogu koristiti maksimalno dozvoljeno vreme za svaki potez i akciju, i tako razvući igru sve do isteka vremena predviđenog za meč. Kako su oba igrača saglasna sa ovakvim ishodom, neće se žaliti sudiji na odugovlačenje protivnika, a veoma je opasno dozvoliti sudiji da na svoju ruku procenjuje da li oba igrača odugovlače ili ne. I tako, eto ti zvaničnog stava: dogovaranje nerešenog rezultata ne podržavamo, ali smo svesni da se na turnirima ovo ne može uspešno sankcionisati. Stoga, nije zabranjeno. Obrati pažnju da se ovo odnosi samo na nerešen rezultat – zabranjeno je svako odlučivanje pobednika na način različit od igranja meča (bacanjem kockice, dogovorom...), i ovo se mnogo lakše sankcioniše.
Zoran - Da li Vilenjačkog Osmatrača može aktivirati neka karta, tj. da li on može, ako je odabrana meta Vetra, Znaka Manipulacije i sl, u odgovor sam sebe da deaktivira?
Vilenjački Osmatrač zaista može deaktivirati sam sebe! Ipak, to ga neće spasti od aktiviranja Vetrom, jer će se osobina Osmatrača u potpunosti razrešiti pre Vetra, koji će ga tek onda aktivirati. Detaljnije o sličnoj problematici pročitaj u kompletu pitanja o Znaku Manipulacije.
Miodrag - Protivnik igra Ožiljke Groznice ili Crvenu Groznicu na mog Saveznika sa Ostrva (Kraljevu Gardu, Zmajevitog Štitonošu...). Da li mogu da mu u odgovor dodam 20 u odbrani i zatim na početku mog poteza ponovo 20 kako bi preživeo? (I tako dok god imam da plaćam?)
Dobra ideja, ali neizvodljiva - biće će umreti pre prvog sledećeg poteza, jer kada prođe „do kraja poteza“ efekat stvaraju se uslovi za efekat stanja koji biće izdržljivosti 0 ili manje šalje na odlagalište (detalje potraži u sudijskom pravilu C15).
Vanja - Da li je Ledenu Figuru kada postane biće moguće uništiti nekim iznenađenjem kao što je npr. Teror Mraka ili blokirati nekim bićem? Ili ju je moguće uništiti samo nečim što uništava promenu?
Kada Ledena Figura postane biće, ona i dalje ostaje promena; na nju tada deluju sve stvari koje deluju na bića, ali i sve stvari koje deluju na promene. Kada nije biće, mogu je uništiti samo stvari koje deluju na promene (poput Razobličavanja).
Zoran - 20/10 biće napada, pojačavam ga za +30/+30, a na kraju napada ga žrtvujem za Više Ciljeve. Da li vučem 5, a odbacujem 3 karte?
Vučeš po jednu kartu za svakih „punih“ 10 snage bića u trenutku kada ga žrtvuješ, uključujući i sve bonuse od efekata poput Prirodne Transformacije. Nakon toga, moraš odbaciti najmanje 3 karte bez obzira na to koliko karata vučeš – ako imaš manje od 3 karte u ruci, odbacićeš celu ruku. Ukratko: vučeš 5, odbacuješ 3 karte.
Dejan - Šta se dešava ako imam dva Lunarna Kalendara u igri?
Oba rade – prvo vučeš dve dodatne karte (dakle, vučeš ukupno tri karte u potezu), a na kraju poteza odbacuješ sve karte koje ti do tada ostanu u ruci.
Nemanja - Da li je izvodljiva šema Spletkarenje + Pandorina Kutija + Pošast Suve Zemlje? Da li Pandorina Kutija mora da uđe u igru iz ruke ili može i sa odlagališta? To jest, ako se „vrati“ sa odlagališta, da li se to računa kao da je „ušla“ u igru?
Da. Sve što je u igri moralo je nekako da uđe u igru, tako da ovo sasvim lepo radi. Uz neophodnu Pošast, osim Spletkarenja, za recikliranje iste Pandorine Kutije možeš koristiti čak i Baučkog Proroka.
Goran - Protivnik igra Istiskivanje Svesti da mi vidi ruku i da mi izbaci zelenu Cenu Napretka. Mogu li u odgovor da odigram ovo iznenađenje?
Iznenađenje možeš odigrati u odgovor samo pre nego što otkriješ ruku protivniku. Ako si već otkrio ruku (zbog Istiskivanja i karti kakve su Prinuda ili Opasna Krađa), moraš sačekati da se magija razreši do kraja, kada će već biti kasno. Dakle, moraš odigrati kartu pre nego što protivnik odluči da te natera da odbaciš baš nju!
Todor - Kada je Totem Striboga u igri, da li promene ostaju aktivirane ako se kojim slučajem aktiviraju? Da li tada Ledena Figura ostaje zauvek aktivirana nakon prvog napada?
Da, sve promene ostaju aktivirane, jer im Totem Striboga ne ostavlja mogućnost deaktiviranja. U većini slučajeva ovo nije važno, ali kod Ledene Figure jeste.
Vlada - Igram Teror Vatre i Tame (sa plaćenim pojačanjem!) na biće sa regeneracijom. Protivnik regeneriše biće, što nije sporno, ali da li prima štetu jednaku njegovoj snazi?
Prima! Šteta nije vezana za uništenje bića - ako je ono ispravna meta i pri igranju i pri razrešenju magije, protivnik će primiti štetu jednaku njegovoj snazi.
Todor - Šta se dešava ako Podmićivanjem sprečim pa preuzmem Macana?
Macanom možeš samo da blokiraš u tom potezu, pre nego što umre na njegovom kraju. Protivnik ne može napasti njime jer je pod tvojom kontrolom, ali ni ti ne možeš da napadneš protivnika u njegovom potezu!
Lazar - Lagano pitanje provere radi: u partiji sa više od dva igrača (Magično srce, Kraljeva garda...), da li Ratnik u Gagatu i Ratnik u Zlatu broje izvore svih protivnika?
Da, broje Zemlje/Grobove svih tvojih protivnika koje mogu videti. U Kraljevoj Gardi npr. postoji ograničeni domet uticaja (deo F2 u sudijskim pravilima), pa Ratnici neće videti izvore protivnika koji je za njih izvan dogovorenog dometa.
Petar - Čuo sam da Silu Šumskih Dubina mogu aktivirati za njenu osobinu čim uđe u igru - da li je ovo tačno?
Tačno je. Možeš je recimo postaviti da blokira u protivnikovom potezu, pa je odmah zatim aktivirati kako bi dobila +10/+10. I ne samo to - za njenu osobinu možeš aktivirati svako svoje biće čim ono uđe u igru. Ovo važi za sve osobine sa sličnom cenom (prepoznaćeš ih po tome što u ceni nemaju simbol aktivacije), recimo kod bića Milosrdnik i Siren Padron, ili kod promene Ravnoteža.
Marko - Šta ako Besomaru oreolom Brzi Preobražaj dam osobinu Jurišnik?
Ništa - osobina Besomara ne nanosi borbenu štetu, za koju važi osobina Jurišnik. Količina štete koja se nanosi bićima određuje se pri razrešenju osobine - ako u odgovor na Besomarovu osobinu protivnik odigra Razobličavanje na oreol, Besomar će naneti svega 30 štete.
Ako Besomar napusti igru pre razrešenja osobine, biće će primiti štetu jednaku Besomarovoj snazi u poslednjem trenutku dok je još bio u igri. Ako odabrano biće napusti igru pre razrešenja osobine, osobina je sprečena (nema ispravnu metu).
Peđa - Mogu li da iskoristim artefakt Tri Želje na protivnika ako on ima manje od 3 karte u biblioteci?
Možeš. Jednostavno ukloni sve (obe?) karte iz njegove biblioteke van igre.
Branko - Kako da „nakačim“ neki oreol na Čuvare Obale? Mogu li napasti njima u istom potezu kada ih uvedem u igru? A ako ih oživim dva puta?
Oreol ćeš teško vezati za njih! Čuvari Obale mogu biti biće samo tokom faze borbe, kada ne možeš igrati oreole. Čak i da na neki način ovo uspeš da uradiš, oreol će spasti sa Čuvara čim prestanu da budu biće. Čuvare možeš u borbi pretvoriti u biće čim uđu u igru, ali njima možeš napasti samo ako si ih (kao artefakt) kontrolisao od početka svog poteza. Pretvaranje u biće možeš izvesti i više puta u istom potezu, bez ikakvih posledica po ostale efekte koji im već menjaju snagu/izdržljivost (npr, ne možeš ih ovako „vratiti“ na 30/60 nakon što su već 60/30 zbog Pravog Lica).
Sima - Koja je fora sa Druidom Izvora? Da li njegova osobina koristi niz?
Naravno! Jedino mana osobine ne koriste niz, a ova to nije (ne proizvodi manu)!
Zoran - Može li Proplanak Duhova da pojača Svačijeg Prijatelja?
Može! Svačiji Prijatelj ima svaki postojeći tip bića, pa je prema tome i Dušak.
Zoran - Ako Iluzionista svoju osobinu iskoristi na Svačijeg Prijatelja, da li to znači da našem prijatelju ostaje samo jedan tip bića?
Da! Ako Svačiji Prijatelj efektom neke magije ili osobine postane biće konkretnog tipa, taj efekat kod njega menja sve postojeće tipove bića jednim jedinim tipom.
Bogdan - Da li i heroji (Vojskovođa, Gospodar Sirena, Kralj Mrtvih, Orkovođa, Vilenjački Heroj...) dobijaju svoje bonuse?
Sopstvene bonuse NE dobijaju iako su odgovarajućeg tipa, jer na svakoj karti piše „ostali“. Ipak, dobiće bonus od drugog heroja, pa će uz dvojicu Orkovođa u igri svaki imati po +10/+10 i osobinu Vatreni. Ovo je tačno čak i ako su na različitim stranama, jer heroji daju bonuse svim, a ne samo tvojim bićima pravog tipa u igri!
Goran - Protivnik ima Pandorinu Kutiju, i imenovao je Raščinjavanje. Hoću li stići da povučem tu kartu pre nego što primim 100 štete? Ako je odgovor „da“, mogu li stići i da je odigram i uništim Pandorinu Kutiju?
Stići ćeš da povučeš kartu pre nego što osobina Pandorine Kutije ode na niz (dakle, Raščinjavanje će biti u tvojoj ruci). Međutim, nećeš stići da „raščiniš“ Kutiju i tako zaustaviš štetu, jer će Kutija već biti žrtvovana zbog svoje izazvane osobine.
Goran - Da li Vučja Maska štiti od Pandorine Kutije?
Ne, jer Pandorina kutija nema odabranu metu, već samo bira igrača koji je otvara.
Bojana - Šta će biti ako Hipnotizerovom Igračkom ili Poštenom Razmenom preuzmem Pandorinu Kutiju od protivnika? Hoću li ipak primiti štetu kada povučem imenovanu kartu?
Šteta će biti naneta biranom igraču (odnosno tebi) bez obzira na to što taj igrač više nije „protivnik“ - ovo je bilo bitno samo prilikom ulaska Kutije u igru. Jednom otvorena, Pandorina Kutija će uvek naneti štetu onom igraču kome je rečeno, i to nakon što ovaj povuče imenovanu kartu. Jedini načini da se ovo izbegne su sprečavanje Pandorine Kutije dok je još magija na nizu (iako tada još nije poznato ime „opasne karte“), ili njenim napuštanjem igre pre vučenja imenovane karte. Pomaže i karta Predskazanje, sa kojom možeš izbeći da vučeš „opasnu kartu“.
Petar - Šta se desi ako u odgovor na Napad Vukova uništim protivnikovo jedino biće, a ni ja nemam nijedno?
Dešava se nerešena partija. Posle Napada Vukova neki igrači ostaju na više života nego što su imali, a neki na manje ili na istom. Ako igrač nije imao nijedno biće u trenutku razrešenja Napada, on ostaje na nula (0) života i gubi partiju. Ako su svi igrači bili bez bića, partija je nerešena.
Janko - Da li se bonus od Rasta Šume menja sa uvođenjem novih Šuma?
Da, biće dobija +10/+10 za svaki izvor tipa Šuma koji kontrolišeš, i konačni bonus se menja sa svakom uvedenom ili uništenom Šumom.
Nemanja - Da li dve Dvorane Tišine u igri znače 6 dodatnih mana za magiju igranu u potezu drugog igrača? Takođe me zanima da li se dodatna cena tretira kao deo mana cene? Da li bi to značilo da je ukupna mana cena Groma u protivnikovom potezu 4 mane, a ne samo jedna?
Da, dve Dvorane Tišine dupliraju efekat. Pretpostavljam da znaš da ovo važi za sve igrače, pa i za tvoje magije u potezu protivnika? Dodatna cena nije deo mana cene.
Ivan - Kontrolisani Požar kaže da su svi neosnovni izvori Vatre. Mene zanima šta je to, i koliko tih „neosnovnih izvora“ ima?
Detaljan odgovor na tvoje pitanje daju sudijska pravila (B12.77), ali je dovoljan i podsetnik: sem karti čiji upisani tip je „izvor“, neosnovne izvore predstavlja i svaka artefakt karta uvedena u igru kao izvor. Neformalno, sve karte sa „braon“ okvirima.
Marko - Da li se Glava Crnog Zmaja vraća u ruku i ako je izvor uništen, ali i ako je vraćen u ruku (recimo Maglušinom)?
Da, ovaj oreol (na kome u štampi greškom fali reč „oreol“) se vraća u ruku vlasnika (igrača koji je započeo partiju sa ovim oreolom u svom špilu), bez obzira na koji način igru napusti izvor za koji je vezan.
Milan - Pritivnik ima Točiroga na kome je Srce Vuka Urlik Zveri. Ako ja odigram Perunov Gnev da uništim sva bića, može li on nekako dobiti i 30/30 simbol-biće zbog oreola, ali i 40 života zbog Točiroga?
Ne može: mora se odlučiti ili za živote, ili za biće! Ako žrtvuje Točiroga za život u odgovor na Perunov Gnev, simbol-biće će ući u igru pre nego što se razreši Gnev, koji će ga zatim uništiti. Ako ne žrtvuje Točiroga, Gnev će ga uništiti, a protivnik će zatim dobiti svoje simbol-biće, ali ne i živote.
Ivan - Često dolazim u konflikte sa prijateljima zbog moje omiljene karte Znak Manipulacije. Više puta ste mi razrešavali neke situacije, ali bih voleo ako biste mogli da sumirate sve oko ove karte u jedan mali tekstić.
Ivane, može, za tebe sledi sve bitno oko ove naizgled jednostavne karte:

– Aktiviranje permanenta (karte u igri) ovakvim efektom neće platiti cenu njegove osobine. Na primer, aktiviranje izvora neće staviti manu u izvorište bilo kog igrača, a aktiviranje Čarodejnika Zabranjenog neće ga naterati da nanese štetu.

– Znak Manipulacije ne može sprečiti igrača da iskoristi osobinu permanenta koji će biti aktiviran. On samo može naterati igrača da ovu osobinu iskoristi odmah, jer kasnije neće moći. Na primer, aktiviranjem pomenutog Čarodejnika, protivnik se primorava da u odgovor iskoristi njegovu osobinu i nanese 10 štete, jer to inače neće moći da uradi do svog sledećeg poteza. Nakon toga, igrač može bezbedno odigrati 70/5 Macana sa Ubrzanjem, i napasti njime za 70 štete protivniku.

– Za metu se može odabrati i aktiviran permanent, ali aktiviranje već aktivirane karte ne radi ništa korisno, i ne izaziva „kad postane aktiviran“ efekte.
Znak Manipulacije može izazvati ove efekte samo aktiviranjem deaktivirane karte (npr. deaktiviranog izvora sa Trovanjem Mane na sebi).

– Da bi se biće sprečilo da napadne, ono se mora aktivirati pre najave bića koja napadaju (igraču sa Znakom se mora pružiti prilika da ovo uradi). Ne može se sačekati da se napad najavi, pa da se onda aktiviranjem bića ono „izbaci“ iz borbe.

– Aktiviranje deaktiviranog bića koje napada (jer npr. ima osobinu Opreznost) neće ukloniti to biće iz borbe, niti ga sprečiti da nanese svoju borbenu štetu.
Andreja - Jasno mi je da Potpuno Iščezavanje čuva i sebe i biće za koje je vezano (uzgred, može li biti sprečeno?), ali imam pitanje o interakciji ove karte sa kartama koje premeštaju oreole na druga bića, kakve su Klatno i Trajna Pozajmica: mogu li se oreoli premeštati NA „iščezlo“ biće ili SA njega na drugo biće?
Odmah da razjasnimo uzgredno pitanje: Potpuno Iščezavanje MOŽE biti sprečeno. NA biće sa Potpunim Iščezavanjem MOŽE se premestiti još neki oreol (jer Klatno za metu odabira oreol koji se premesta, a ne biće za koje se taj oreol vezuje). SA bića se takođe MOŽE premestiti bilo koji drugi oreol OSIM Potpunog Iščezavanja (jer ono ne može biti odabrano magijama ili osobinama). Svi oreoli koji su bili na biću pre Išezavanja ostaju i dalje na njemu (jer oreoli odabiraju samo prilikom igranja).
Saša - Protivnik mi vraća Urokljivca u ruku, ja odlučujem da mu uništim zeleno biće, a on tada Duginim Kristalom menja boju tog bića. Treba li i ja da odaberem novu metu za osobinu Urokljivca?
Ne postoji „novo odabiranje mete“, već samo dve provere njene ispravnosti: prvi put pri igranju (D10.13), i drugi put pri razrešenju (D14.21). Sve mete moraju biti ispravne pri igranju, kako bi magija ili osobina uopšte mogla biti odigrana. Ako pri razrešenju neka od odabranih meta više nije ispravna, ona se jednostavno ignoriše. Ako nijedna odabrana meta više nije ispravna, magija ili osobina je sprečena pri razrešenju, kao u ovom slučaju (osim ako promena boje nije bila iz zelene u žutu).
Danko - Zanima me kako Sveto Tlo radi sa sve većim brojem neosnovnih izvora koji postaju bića - da li se ovi izvori vraćaju kada poginu u borbi?
Ne! Oživljena izvor bića, poput Stabla Života, stradaju zbog smrtonosne štete na sebi. Njih ne uništava magija ili osobina koju kontroliše protivnik, već ih uništava pravilo igre - zbog toga osobina Svetog Tla neće biti izazvana prilikom njihovog odlaska na odlagalište (ali će i te kako biti izazvana Terorom Mraka na oživljeni izvor, ili kada bi izvori bili žrtvovani zbog Pomračenja Svesti ili Senke Straha).
Igor - U igri imam Sveto Tlo, a protivnik uvodi Napast. Ako žrtvujem izvor kako bih Napast stavio na vrh biblioteke vlasnika, hoće li se taj izvor vratiti u igru?
Hoće. Bez obzira što ti odlučuješ hoćeš li žrtvovati izvor ili ne, to je i dalje osobina koju kontroliše protivnik, i ta osobina izaziva odlazak izvora na tvoje odlagalište. Isto tako bi Sveto Tlo vratilo tvoje izvore žrtvovane zbog protivnikovog Vrtloga.
Mitar - Pitanje za Drvlje i Kamenje: šta se dešava ako imam dve ove promene? Da li se plaćanje životima sabira, pa sada svaki igrač treba da plati 40 života da bi karta umesto vučenja otišla na odlagalište vlasnika?
Ne, i dalje se plaća samo 20 života, što čini drugo Drvlje i Kamenje u igri potpuno nepotrebnim. Svaka od ovih karti stvara efekat koji se primenjuje, kao i svaki efekat zamene, samo jednom, i to pri vučenju svake karte. Ako platiš 20 života za prvu promenu, karta umesto vučenja završava na odlagalištu direktno iz biblioteke (nije ni vučena ni odbačena), a drugo Drvlje i Kamenje nema događaj koji treba da zameni. Ako treba vući više karata, ovo se primenjuje na svaku kartu pojedinačno.
Vojkan - Ako sam dobro shvatio, Kopija Drekavca skida boju trajno, a ne samo do kraja poteza?
Dobro si shvatio. Svaki „obezbojen“ drekavac ostaje takav sve dok ne napusti igru ili ga nešto drugo ne oboji. Ovo trajno štiti drekavce od recimo Kletve Usamljenih, jer bezbojna bića ne dele boju ni sa čim (čak ni sa drugim bezbojnim bićima).
Srđan - Imam Ork Bandu, a protivnik Proplanak Duhova. Ako napadnem Bandom, može li protivnik u odgovor na to oživeti Proplanak kako bi na taj način uklonio Bandu iz borbe, jer tako neću imati više bića od njega?
Osobina Ork Bande proverava broj bića koja tvoj protivnik kontroliše samo dok se Banda najavljuje kao biće koje napada ili blokira. Nakon toga, Banda je već „uhvatila zalet“, i ostaće biće koje napada bez obzira što u novonastaloj situaciji ne bi mogla da bude najavljena kao takva. Da bi uspešno sprečio Ork Bandu da napadne, protivnik je samo trebalo da oživi Proplanak Duhova pre najave bića koja napadaju - poslednja prilika za ovo je korak početka borbe.
Boža - Napadam sa 20/20 bićem, a protivnik pretvara Proplanak Duhova u jedino biće koje ima i postavlja ga u odbranu. Zatim aktivira ovaj isti Proplanak kako bi mu dodao još +10/+10, što smatram da je nemoguće, jer bi na taj način moje biće stradalo, a Proplanak Duhova ne. Ko greši?
Protivnik je u pravu. Bića se ne aktiviraju kada blokiraju, pa je artefakt biće Dušak ispravna meta sopstvene osobine koja zahteva aktiviranje. Kako i aktivirana bića nanose borbenu štetu, 30/30 Dušak će zaista ubiti tvoje 20/20 biće. Ovo je potpuno standardna situacija, koja važi za sva slična bića, od Streličarki pa na dalje. Jedino na šta treba obratiti pažnju je da li je igrač to biće (u slučaju Proplanka, permanent) kontrolisao od početka svog najskorijeg poteza, kako bi se ono moglo aktivirati.
Dejan - Igram Imitatora i biram da kopira oživljeni Proplanak Duhova. Shvatam da sam dobio 20/20 artefakt biće, ali me zanima šta će biti sa njim na kraju poteza: hoće li ostati biće, ili će se pretvoriti u izvor?
Dejane, što bi neko rekao, promašio si samo za dva prsta na karti evrope... :)
Imitator uopšte neće ući u igru kao biće, već kao izvor Proplanak Duhova koji ima osobinu da se pretvori u biće. Zašto? Zato što Imitator ne kopira nikakve efekte koji deluju na biće (ni oreole, ni brojače...), već ulazi u igru kao „originalna“ karta, koja je u ovom slučaju izvor, potpuno ignorišući njen dodatni tip (sudijsko pravilo E4.20). Da izvor nije oživljen, Imitator ga ne bi mogao kopirati i tako i sam postati izvor!
Marko - Ako na neki način (recimo, Erupcijom) proizvedem više mana nego što mi je potrebno, mogu li ove mane iskoristiti za višestruko oživljavanje istog Proplanka Duhova kako bih izbegao mana udar?
Možeš. Ovakvo „odlivanje opasnosti“ radi i sa Čuvarima Obale, Stablom Života, i sličnim „plati da postane nešto“ kartama koje ne traže sopstveno aktiviranje.
Luka - Koliko mana moram da platim kada igram Poziv Mrtvog Kralja i hoću da u igru vratim Alfa Vuka, a kontrolišem i Vatru i Grob, 5 ili 7? Ja lično mislim 7, ali proveravam.
Platićeš tačno 7 mana: jednu crnu manu za Poziv, i još 6 bilo kojih, kolika je ukupna mana cena Alfa Vuka. Umanjenje cene se ne primenjuje, jer vuka ne igraš, već ga vraćaš u igru Pozivom Mrtvog Kralja. Dakle, bio si u pravu!
Jovana - U vezi sa kartom Nebo pre Kiše: može li broj odabranih bića da bude nula? Odnosno, mogu li odigrati ovo samo da bih vukla kartu?
Da, možeš izabrati tako i praktično samo vući kartu za dve mane.
Petar - Ako u igri imam Kletvu Usamljenih, hoće li protivniku ostati bilo koje od dva simbol-bića koja ubaci Uzbunom?
Neće ostati nijedno simbol-biće. Oba ulaze u igru istovremeno i izazivaju osobinu Kletve dva puta. Pri razrešenju prve, biće uništena sva žuta bića osim onoga koje je izazvalo osobinu; ni ovo simbol-biće neće preživeti razrešenje druge osobine.
Ivan i Đorđe - Ako npr. Ledena Figura ili Čuvari Obale (Stablo Života, Proplanak Duhova) postanu biće do kraja poteza, da li se računa kao da je to biće ušlo u igru, ili kao da je bilo u igri oduvek (tj. da li ovo izaziva Krug Vatre i slične osobine)?
Takođe, mogu li ovakvi izvori/promene/artefakti napasti u istom potezu kada uđu u igru?
Ove karte se samo pretvaraju u bića kada su već u igri: one nikada ne ulaze u igru kao bića, pa neće izazvati nijednu osobinu koju izaziva ulazak bića u igru. Ako postanu bića u istom potezu kada uđu u igru, ta bića ne mogu napasti jer nisi kontrolisao permanent sa tim imenom od početka svog najskorijeg poteza.
Peđa - Mogu li Čini Zaštite sprečiti Ključale Reke?
Na žalost mnogih plavih magova, odgovor na ovo pitanje je „ne“. Magija odabira (tj, ima odabranu metu) samo ako koristi reč „odabran“ u svom tekstu. Ključale Reke nemaju metu - one uništavaju SVE Vode. Ipak, Čini Zaštite će sprečiti magiju poput Stene Lave, ili osobinu kakvu ima Podzemna Aždaja, koju će usput i uništiti! Sprečiće čak i osobinu Trošnog Mosta čija je cena žrtvovanje samog Mosta.

Još par zanimljivosti u vezi ove karte: Čini Zaštite mogu uništiti protivnikovu Ravnotežu ako protivnik preko nje pokuša da ti aktiviranjem svog bića aktivira izvor (ovo je jedan od glavnih razloga zašto Čini Zaštite uopšte postoje). Takođe, nećeš vući dve karte ako u trenutku razrešenja Čini Zaštite nemaju ispravnu metu (tj, ako nijedna od meta magije odabrane za sprečavanje više nije izvor).
Nenad - Da li postoji maksimum za dobijanje života Stoletnim Biljem?
Naravno! Ima 5 tipova osnovnih izvora, što znači da možeš dobiti maksimalno 100 života. Dvojni izvori (npr. Luka Magle) nisu osnovni izvori, pa ne donose život.
Aleksandar - Da li postoji maksimalni bonus koji može dobiti biće sa Opremom Saveza na sebi?
Može dobiti maksimalno +50/+50, jer među osnovnim izvorima može biti najviše pet (5) tipova izvora (toliko ih postoji). Uzgred, ova oprema je iz Doba Saveza, kako nagoveštava i njeno ime, a ne iz Plemenskih ratova čiji simbol greškom nosi.
Doba Saveza ima dosta karti kod kojih efekat zavisi od broja tipova izvora među osnovnim izvorima koje igrač kontroliše, pa tako i Pet Odgovora mogu doneti najviše 5 dodatnih karti odabranom igraču (zavisno od njegovih izvora).
Petar - Da li se odbrambena osobina koju ima Saveznik sa Ostrva može koristiti više od jednom u istom potezu?
Da! Osobine se mogu igrati onoliko puta koliko ih možeš platiti. Ako zahtevaju aktiviranje bića, to je obično teško uraditi više od jednom (sem ako je biće npr. Stribogov Miljenik). Osobina Saveznika, identična osobini Kraljeve Garde ili Zmajevitog Štitonoše, može pojačati izdržljivost bića i više puta u istom potezu!
Marko - Imam u igri Gluvo Doba, Urđel Vampira i više od 4 bića na odlagalištu. Zanima me da li sada Teror Mraka može da uništi Urđela? On je sada žuto biće zbog svoje osobine, ali je istovremeno i crn zbog Gluvog Doba, pa ne znam koja je osobine jača od te dve?
„Jača“ je poslednja osobina koja se primenjuje. Ako si igrao Gluvo Doba pre nego što je Urđel postao žut, onda će on ostati žut. Međutim, ako je Urđel postao žut, pa si ti posle toga odigrao Gluvo Doba, vratio si mu staru (crnu) boju i on nije ispravna meta za Teror Mraka.
Ivan - Telopazitelj Svetih je promenjen Košuljom od Uroka i koristi svoju osobinu da preuzme na sebe štetu koju drugom biću nanosi crno biće. Da li Telopazitelj prima tu štetu?
Pre svega, negacija je uvek jača od dozvole! Telopazitelj zaista „preuzima“ štetu jer je iskoristio svoju osobinu, ali umesto da mu ta šteta bude naneta, ona će biti sprečena (jer Anti-Crna bića NE MOGU biti oštećena ničim crnim). Preživeće i Telopazitelj Svetih, ali i biće koje je zaštitio.
Marko - Uopšte ne razumem karticu Gospa od Lire. Možete li pojasniti?
Gospu od Lire (kao i biće sa Zovom Divljine na sebi) moraju da blokiraju sva deaktivirana protivnikova bića koja to mogu (npr, Siledžija ne može). Ovo otvara prolaz za sva tvoja ostala bića koja napadaju (udariće direktno protivnika), a možeš joj recimo vezati i Zmijske Noge za pravi masakr nad protivnikovim „blokerima“.
Nemanja - Da li mogu da ispucam Ošamućenost na neko protivnikovo biće samo da bih vukao kartu, iako ne planiram da ga ošamutim?
Ne možeš sam proizvoljno izabrati da zanemariš neki deo instrukcije. Međutim, kako je u pitanju iznenađenje, možeš ga igrati i u protivnikovom potezu kako bi vukao kartu, iako je očigledno da ne možeš napasti u tom potezu, pa uopšte nije važno da li biće može da blokira ili ne. Ošamućenost možeš igrati i u svom potezu, a ipak preskočiti fazu borbe. Biće će biti ošamućeno, a tvoje je da to iskoristiš ili ne...
Zlaja - Ako igram Opasnu Krađu (ili Pogled kroz Noć, Pogled kroz Vodu, Prinudu, Istiskivanje Svesti...) na sebe, da li moram da pokažem karte ostalim igračima?
Da, moraš, pošto ove karte kažu da se ruka (ili njen deo) otkriva. Svi igrači će morati da vide tvoje karte.
Aleksandar - U igri imam Hipnotizerovu Igračku. Uvodim Privid Života i dobijam 100 života. Ako duplom razmenom (za 10 mana, kako ste opisali u jednom pitanju) „uvalim“ Privid protivniku, ja ne gubim time tih 100 života, jel tako? Zatim recimo Potiskom vratim u ruku taj Privid Života koji je trenutno pod kontrolom protivnika - ko gubi 100 života, ja ili on?
Promenom kontrole Privid i dalje ostaje u igri, pa ne gubiš život. Onaj ko kontroliše Privid Života u trenutku kada napusti igru, taj gubi 100 života. Dakle, onaj ko kontroliše gubi život, a Potisak ga vraća vlasniku, tj. igraču koji je započeo partiju sa njim u špilu, tj. tebi.
Nemanja - Interesuje me koliko je Cena Milosrđa dobra protiv plavog. Kad protivnik aktivira izvor da bi proizveo manu za vreme mog poteza (za neko sprečavanje), taj izvor biva uništen; e, a šta se dešava sa datom magijom? Hoće li Antimagija, na primer, odraditi svoje iako je izvor kojim je plaćena uništen?
Cena Milosrđa je kao stvorena za borbu protiv plavog. Kada se izvor aktivira za manu, ta mana odlazi u izvorište i tamo ostaje dok se ne potroši ili do kraja faze. Kada protivnik u tvom potezu aktivira 3 izvora da bi proizveo manu kojom će platiti Antimagiju, ta mana ide u izvorište i ostaje tamo, bez obzira na to šta se desilo sa izvorom koji ju je proizveo. Tako će Antimagija sprečiti tvoju magiju, ali će protivnik izgubiti čak tri izvora.
Nemanja - Kako tačno rade Neumorni Vilinzmaj i Stribogov Miljenik? Mogu se deaktivirati da bi, pretpostavljam, bili spremni i za odbranu u sledećem potezu, nakon napada u mom potezu, ali me interesuje da li je samo to - ili mogu odmah i da napadnu ponovo?
Jasno je da ova bića nemaju osobinu Ubrzanje, pa samim tim ne mogu napasti u potezu u kome uđu u igru. Takođe, oni ne mogu stići da napadnu dva puta u istom potezu, jer u svakom potezu postoji samo jedna faza borbe u kojoj sva bića napadaju istovremeno. Međutim, lepo si primetio da ih posle tog jedinog napada možeš deaktivirati.
Duško - Odigrao sam vradžbinu Ključale Reke sa tekstom „uništi sve Vode“, a na to Snagu Uma gde sam rekao da se Vode menjaju u Grobove. Protivnik je rekao da to ne može. Da li je ovo što sam uradio u redu?
Na žalost, to nije u redu. Snaga Uma može da promeni samo tekst PERMANENTA, a iznenađenja i vradžbine nikada ne postanu permanenti - kada se magija iznenađenja ili vradžbine razreši sa niza, ona stvara neki efekat i odmah zatim ide na odlagalište. Stoga Ključale Reke ni u jednom trenutku nisu ispravna meta za Snagu Uma.
Nemanja - Da li mora da se plati deaktivacija Zvezdanog Štapa?
Naravno da ne! Prva osobina Zvezdanog Štapa se koristi da bi mogao više puta po potezu da iskoristiš neku od njegovih ostalih osobina. Inače se on sasvim normalno deaktivira u tvom koraku deaktiviranja.
Uroš - Imam Vučju Masku, a drug uvodi promenu Slovo Zakona. Da li njegova promena deluje na mene, tj. da li mogu da igram samo jednu magiju po potezu?
Da, promena Slovo Zakona deluje i na tebe, jer te Vučja Maska štiti samo od magija koje kažu „odabrani igrač“. Pošto Slovo Zakona utiče na sve igrače, i ti i drug ćete moći igrati samo jednu magiju po potezu, a tvom drugu se čak i samo Slovo Zakona broji kao jedna magija u potezu kada uđe u igru (od tog trenutka).
Ivan - Protivnikov Diverzantski Odred može da aktivira neko moje biće i spreči ga da napada/blokira. Ali, kada on može da aktivira moje biće da bi ga sprečio da napadne, a kada je kasno za to?
Moraš mu pružiti priliku. Npr, kažeš „počinjem borbu“, a on ako želi kaže „Hoću da ti aktiviram ... pre nego što napadne“. Ako aktivira nakon što si najavio bića kojima napadaš, ne dešava se ništa (tvoja bića ostaju u napadu). Ako želi da aktivira tvoja bića da ne bi blokirala, mora to učiniti pre nego što ti postaviš odbranu (najkasnije nakon što je najavio bića koja napadaju). Ako zakasni, čak i aktivirana bića koja su već postavljena da blokiraju naneće štetu. Naravno, znaš da se bića ne aktiviraju kada blokiraju?
Janko - Da li se biću sa Nestabilnom Promenom brojači stavljaju sve dok ne umre (više od tri brojača)?
Da, odbrojavanje ide sve dok je oreol u igri, što ga čini i nezgrapnim načinom eliminacije bića. Zapazi da se ovi -10/-10 brojači stavljaju direktno na biće, pa ostaju na njemu čak i ako nešto uništi oreol koji mu daje +30/+30.
Nemanja - Šta će se desiti ako me protivnik napadne Detetom iz Kamena, a ja odigram Ukorenjivanje? Hoće li ostati ukorenjeno? Buni me to što na kraju poteza ono prestaje da bude biće!
Sve što napadne u tom potezu ostaće „ukorenjeno“, bez obzira na tip koji bude imalo u koraku deaktiviranja koji preskače. Ukorenjivanje „radi“ na svim permanentima koji kasnije prestanu da budu bića (Ledena Figura, Čuvari Obale, Stablo Života, Proplanak Duhova, izvori oživljeni Prirodnom Srodnošću...)
Miloš - Da li osobina Besmrtnika može da se iskoristi bilo koji broj puta?
Samo po jednom u svakom tvom potezu (na početku koraka pripreme), sve dok je Besmrtnik na tvom odlagalištu. To je izazvana osobina čiji će se efekat desiti samo jednom ako platiš navedenu cenu, ili se uopšte neće desiti ako ne platiš. Verovatno si shvatio da u ruku možeš vratiti i samog Besmrtnika, koji je takođe biće?
Ilija - Da li su neke karte zabranjene za 2na2? Jer, iskreno, smatram da bi bilo užasno da mogu da se koriste recimo Stepenice k Nebu!
Nema nikakvih dodatnih ograničenja. Trebalo bi da pročitaš istaknuti isečak iz Sudijskih pravila na kraju osnovnih informacija o varijanti Magično srce, koji pokriva sve (nama poznate) problematične situacije. Evo odatle baš onoga što tebe zanima:
F7.91 Ako efekat treba da zna vrednost života pojedinačnog igrača, taj efekat umesto toga koristi ukupan život tima podeljen sa dva (zaokružen na manju celobrojnu vrednost ako je to potrebno). Primer: U partiji Magičnog srca, igrač kontroliše promenu Stepenice k Nebu koja kaže: „Na početku svoje pripreme, ako imaš 505 ili više života, dobijaš partiju.“ Na početku svoje pripreme igračev tim dobija partiju samo ako je igračev deo ukupnog života tima 505 ili više. Ukupan život tima mora biti 1010 ili više kako bi se ovo dogodilo.
Abif - Interesuje me da li se oreol Krila Iluzije, kada se plati jedna mana, može vratiti u ruku vlasnika ako je uveden kao izvor ili sa odlagališta, ili može da se vrati samo ako je u igri, na biću?
Samo ako je u igri. Ako osobina može da vrati kartu iz neke druge zone, ona to jasno naglasi (npr, karta Prizivanje kaže "vrati... iz svog odlagališta u svoju ruku"). Takođe, obojena karta uvedena kao izvor gubi sve osobine (samo proizvodi manu).
Luka - Šta znači X ispred mana simbola (Izvor Života, Vatrene Strele...)? Mnoge karte to imaju, a ja ne znam šta je to...???
To je tzv. „promenljiva“ mana cena, za koju bi znao da si čitao pravila ;) - sam biraš vrednost za X pri igranju ovakve magije iz ruke. X obično možes platiti bilo kojom vrstom mane, osim u nekim posebnim slučajevima (npr, Napad Krvopija ima cenu gde se X plaća samo crnom manom, što se jasno vidi po simbolu nakon X).
Aleksandar - Da li kada Povampiritelj ode na odlagalište iz igre moja bića zadržavaju tip Vampir i osobinu da kad god oštete biće dobiju svoj +10/+10 brojač?
Ne, kada Povampiritelj napusti igru, ostala tvoja bića će izgubiti bonuse koje im je on davao. Ipak, brojači sakupljeni do tada ostaju na njima i pojačavaju ih.
Nemanja - Ako u igri već imam jednog vampira, i ubacim Povampiritelja, da li ovaj drugi vampir dobija +20/+20, ili i dalje +10/+10?
Samim ubacivanjem Povampiritelja u igru ostali vampiri sa „vampirskom osobinom“ ne dobijaju ama baš ništa - na njihovoj osobini i dalje stoji „stavi +10/+10 brojač“.
Janko - Ako u igri imam dvojicu Vođa Čopora, da li zveri koštaju dve bezbojne manje pri igranju?
Da, ako su u igri dvojica Vođa, bića tipa Zver će te koštati dve bezbojne manje. Konkretno, treći Vođa Čopora bi te koštao samo jednu zelenu. Zapazi da ovaj popust ne smanjuje „obojeni“ deo cene, pa bi i četvrti Vođa koštao jednu zelenu!
Zoran - Da li oreoli i brojači (stavljeni recimo Negdanjim Magom) ostaju na Proplanku Duhova/Stablu Života kada prestanu da budu bića?
Brojači ostaju (čak i ako trenutno nemaju smisla, sudijsko pravilo B12.12), i „napumpaće“ izvor kada ponovo postane biće, dok oreoli spadaju zbog efekta stanja koji kaže da „oreol koji nije vezan za permanent ili menja neispravan permanent ide na odlagalište vlasnika“ (D21.54).
Nikola - Pitanje u vezi sa Drekom iz Daleka: Da li je imanje bića iste boje uslov samo pri igranju Dreke, ili i pri njenom razrešavanju?
Ispravnost SVIH meta magije (ako ih ima) proverava se i pri njenom igranju i pri razrešenju, i magija je sprečena ako pri razrešenju NIJEDNA njena meta nije ispravna. Ako pri razrešenju Dreke iz Daleka više ne kontrolišeš biće iste boje kao magija koju pokušavaš da sprečiš, ta magija nije ispravna meta (nije sprečena).
Nenad - Mogu li da odigram Jednoumlje na jednog od dva vojnika ubačena Uzbunom?
Možeš! Ime svakog simbol-bića odgovara njegovom tipu, pa se u konkretnom slučaju oba 5/10 simbola zovu “Vojnik”, što ih čini ispravnom metom Jednoumlja.
Miloš - Imam dva Jednoumlja u ruci. Protivnik ima dva Divobrada u igri. Da li mogu da bacim oba Jednoumlja, uništim i jednog i drugog Divoradog, i vučem dve karte? Ja mislim da mogu, ali proveravam.
Ne možeš da uradiš ovo, pa je dobro što si proverio. Razlog zašto ne možeš je jednostavan: ispravnost mete magije se proverava i pri odigravanju i pri razrešenju. Nakon što prvo Jednoumlje uništi prvog Divobradog, drugo Jednoumlje (jer si zaista mogao stići da odigraš oba) pri razrešenju neće imati ispravnu metu, jer u igri više nema permanenta sa istim imenom kao ta meta.
Pavle - Zanima me kako/da li rade osobine pojačanja sa Apsurdom Greha i Uskrsnućem ili Podizanjem Mrtvih?
Jednostavno - cenu pojačanja možeš platiti samo pri igranju. Kada karta kaže da “vratiš” ili “ubaciš” drugu kartu, što kaže Uskrnuće, ne možeš pojačati tu drugu kartu (jer je ne igraš). Pojačanje možeš doplatiti ako karta kaže da drugu kartu “igraš” na neki način, pa recimo možeš Apsurdom Greha odigrati Gnev Uništitelja (ili Zvezde Padalice) i doplatiti njegovo pojačanje - i sve to za samo 14 mana! :)
Aleksandar - Neko igra Ujedinjenje, nađe 5 karti, stavi ih kao izvore, i kada na kraju žrtvuje pet izvora može li da ih aktivira za manu?
Pre žrtvovanja NE može aktivirati izvore. Mana osobine ne koriste niz (izvorište se puni momentalno) i mogu se igrati kad god igrač ima prednost ili se od njega zahteva da plati manom. Ipak, u trenutku razrešavanja Ujedinjenja igrač niti ima prednost, niti neko pravilo/efekat od njega traži plaćanje manom, pa on neće biti u prilici da aktivira izvore pre nego što se magija razreši i on žrtvuje 5 izvora. Znaj i da ne moraš pronaći svih 5 karti ako ne želiš, čak ni ako ih imaš u biblioteci.
Aleksandar - U vezi karte Vampirska Kletva: svi mi kontamo šta bi trebalo da radi, ali se danas jedan čovek dosetio da pita da li je to i tačno; znači, ako imam pet različitih osnovnih izvora, da li je to “njemu -50, meni +50” ili “njemu uvek -10, meni +50 (koliko tipova izvora puta 10)”?
Količina izgubljenog i dobijenog života je uvek ista - ako ti dobijaš 50 života, protivnik gubi 50 jer taj život uzimaš od njega (pravo vampirsko ispijanje krvi).
Vlada - Ala sam smislio strava šemu, još samo da mi kažete da radi! Jolpaz vuk + Puzavica, u mom potezu pretvorim protivnički izvor u Grob i promenim ga Puzavicom (koja menja Grob). Iako u sledećem potezu izvor prestaje da bude Grob, puzavica valjda ostaje na njemu, i čim se izvor aktivira ona ga uništava i vraća mi se u ruku. Da li sam u pravu?
Nisi u pravu - kada izvor prestane da bude Grob, Puzavica “spada” sa njega i vraća se u ruku vlasnika. Ovo je potpuno isto kao što svaki “Promeni biće” oreol spada sa permanenta koji prestane da bude biće (recimo, sa oživljene Ledene Figure ili neuništivog Deteta iz Kamena na kraju poteza), ili kao što svaki crni oreol spada sa bića koje naknadno postane Anti-Crno.
Miloš - Jedno pitanje o nizu, da bih ga bolje razumeo :) Protivnik me napadne sa 10 bića, ja odigram Skrivanje ili Časno Povlačenje, pa Nebeski Upliv. Da li ću dobiti 400 života i primiti 0 štete od ovih bića?
Da, baš to će se desiti. Zapazi da uošte nije bitno da li ćeš Nebeski Upliv igrati dok je Skrivanje još na nizu ili nakon što se razreši, jer ovde dobijanje života ne zavisi od nanošenja štete - kojim god redom da odigraš te dve stvari, rezultat je isti.
Nikola - U pripremi igrača A, igrač B odigra Preuzimanje kako bi on vukao kartu, međutim igrač A odgovara takođe Preuzimanjem. Kada se obe magije razreše i kada se pređe na korak vučenja, po mojoj logici dolazi do beskonačne petlje. Da li sam u pravu?
Veoma napredno pitanje. Nisi u pravu samo iz prostog razloga što (sudijsko pravilo D20.61) svaki efekat zamene ne može uticati na (odnosno zameniti) isti događaj više od jednom. Ništa od beskonačne petlje - ako oba igrača igraju Preuzimanje jedan na drugog, ona će se “poništiti” i karte će se vući normalno! Ovo je potpuno isto kao situacija sa dve Opsade u igri: umesto da se šteta duplira neograničen broj puta, ovo će se desiti samo dva puta - jednom zbog prve Opsade, pa drugi put zbog druge, za ukupno 4 puta veću štetu od “originalne”!
Nemanja - Danas mi je drugar pozajmio špil sa drekavcima da ga malo isprobam, i u jednom trenutku sam u igri imao Krilatog, Opreznog, Besmrtnog i Vatrookog drekavca. Ako sam sve dobro sračunao, njihovim napadom (drugar nije imao letače da blokira) naneo sam 220 štete... kad sva četvorica napadnu nanesu 60 štete, a pošto su oprezni mogu sve da ih aktiviram i pojačam jednog za dodatnih 160 štete. Je l' to OK, ili jedan od njih (onaj kojeg pojačavam) mora da ostane deaktiviran? To me buni.
Sve je OK, tačno si izračunao. Kada napadnu, svi drekavci ostaju deaktivirani (zbog Opreznog), a zatim ih možeš aktivirati po želji - možeš svu četvoricu pojačati za po +40 u napadu, ili samo jednog za +160, ili neku treću kombinaciju...
Aleksandar - Šta će se desiti ako dok igram Kradljivca Oblika za metu odaberem Imitatora koji je na odlagalištu? Da li će Kradljivac Oblika da uđe u igru kao kopija nekog bića u igri, ili kao 0/0 biće koje će se odmah pridružiti Imitatoru na odlagalištu?
Pre svega, da razjasnimo jednu ključnu stvar: ni osobina Kradljivca Oblika, ni osobina Imitatora ne odabiraju metu! Umesto toga, jednostavno kažeš koju kartu “imitiraju” pri ulasku u igru. Ako izabereš da Kradljivac Oblika kopira Imitatora na odlagalištu, onda ćeš dok on ulazi u igru morati da izabereš neko drugo biće u igri, ili će Imitator ući kao 0/0 plavo biće i odmah umreti. Isto bi se desilo i da nema bića na odlagalištima dok Kradljivac Oblika ulazi u igru, jer bi on takođe ušao kao 0/0. Kradljivac Oblika takođe može kopirati drugog Kradljivca Oblika na odlagalištu koji bi onda kopirao neko treće biće na odlagalištu ili odmah stradao... Zabavno, zar ne?
Bogdan - Ako Nerazumnom Mržnjom preuzmem protivnikovo biće, kome će ono nanositi štetu na početku mog poteza, meni ili njemu?
Ova karta je dušu dala za objašnjenje razlike između vlasnika i igrača koji kontroliše. Vlasnik je uvek onaj igrač koji je započeo partiju sa tom kartom u špilu, i on se ne može promeniti sticanjem kontrole nad bićem. Ti ćeš kontrolisati biće, a ono će nanositi štetu svom vlasniku, što je i dalje tvoj protivnik.
Nemanja - Ako protivnik na stolu ima samo jednog Točiroga, a ja odigram Pomračenje Svesti ili Senku Straha - može li protivnik sam da ga žrtvuje i ipak se izleči?
Naravno da može, kao odgovor na tvoju magiju. Kada dođe red na žrtvovanje zbog Pomračenja, protivnik više neće imati bića. Točirog praktično garantuje 40 života.
Ivan - Da li Crvena Groznica može da uništi Nedokučivog Trola na sledeći način: protivnik kontroliše Trola i jedno 10/10 biće. Ja vezujem Groznicu za 10/10 biće, to biće gine i protivnik vezuje Groznicu za drugo odabrano biće. Zar u tom momentu nije ON “kontrolor” Groznice te može i mora da je veže za Trola? Nada umire poslednja... :(
Ne, poslednji umire Trol! :) U pravu si, bira igrač koji je kontrolisao biće, i sada on kontroliše koga će “zaraziti” Crvenom Groznicom... Trola može da odabere jer ga sam kontroliše, a kako nema drugih bića u igri, on to i mora da uradi...
Miloš - Šta se dešava kada odigram 4 Poslednja Pokušaja u istom potezu?
Stvaraju se 4 dodatna poteza. Ipak, partiju gubiš na kraju prvog koji odigraš (poslednji koji je stvoren), iako te “čeka” još 3 poteza koja nećeš dočekati. Svaki Poslednji Pokušaj je upravo takav - “poslednji”, nakon koga nema dalje.
Nemanja - Da li Vučja Maska može da zaštiti žutog od Planinske Majke? Jer ona baš i ne odabira, zar ne? Da li isto važi i za Beli Zid?
Vučja Maska ne štiti od Planinske Majke, jer kako i sam kažeš ona ne odabira svoju metu... Takođe, Maska ne pomaže protiv bilo kakvih “svi igrači” efekata. Beli Zid ili Polje Crvene Negacije, sa druge strane, mogu da zaustave štetu Planinske Majke.
Janko - Protivnik ima u igri Znamenje Ptice i tri bića tipa Ptica (10/10, 20/20, 30/30). Ja igram Vetar sa Juga i nanosim 30 štete svim Letačima i svakom igraču. Da li sam ubio sve ptice?
Jesi, jer se šteta nanosi istovremeno. Prvo će sve tri ptice umreti, pa će tek onda na Znamenje stići 3 brojača.
Milorad - Ako odigram Prirodnu Srodnost i svi izvori postanu 20/20 bića, a potom za jedan od svojih izvora vežem Steg Sličnosti, da li će taj promenjeni izvor dobiti po 20/20 za svaki drugi izvor u igri? To jest, koji tip bića su izvori kada se odigra Prirodna Srodnost ili Buđenje Prirode?
Na žalost ili sreću, ova šema ne radi. Baš zbog ovakvih stvari oživljeni izvori uopšte ne dobijaju tip bića, pa ga i ne mogu deliti sa ostalim izvorima.
Aleksandar - Igra se 2na2 partija, jedan od protivnika igra Pogled Satira na mog saigrača, ja u ruci imam dve Vatre i Tame i Preusmeravanje. Da li mogu da preusmerim taj Pogleda Satira na sebe, u cilju da protivnicima nanesem 80 štete?
Potpuno si u pravu: Preusmeravanje će zameniti metu Pogleda Satira na tebe, a ti ćeš odbaciti (jer te je magija koju i dalje kontroliše protivnik naterala na to) obe svoje Vatre i Tame i naneti 80 štete.
Luka - Igram Orkozloba u svom prvom potezu i pitam se da li on zbog svog Ubrzanja može odmah da napadne? Ne zvuči mi baš fer ako može...
Moze da napadne odmah i nanese 10 štete protivniku pre nego što ovaj uopšte dođe na potez. Ko je uopšte tvrdio da je crvena boja fer igre? ;)
Peđa - Imam dva zelena bića u igri kada protivnik uvodi Sejmena i odabira jedno od njih. Kao odgovor igram Kamuflažu na to biće. Da li se onda Sejmenova osobina “prebacuje” na moje drugo zeleno biće ili ne?
Ne! Ova osobina ide na niz samo jednom - kada Sejmen uđe u igru. Nakon toga si ti u odgovor promenio boju odabranog bića, čime će Sejmenova osobina pri razrešenju imati neispravnu metu i biti sprečena. Vreme igranja je presudno - da si Kamuflažu odigrao u odgovor na samo igranje Sejmena, ništa ne bi uradio; umesto toga, ti si je ispravno odigrao tek kada je Sejmen već ušao u igru, nakon što je “uništi” osobina otišla na niz, ali pre njenog razrešenja.
Janko - Da li Čuma može da ošteti Anti-Crnog Šumara? A Zlokobni Oblaci?
Ne i da. Gde god je to definisano kao šteta, pa makar i svim bićima, ovo ipak ne oštećuje Anti-Crna bića (koja ne mogu biti oštećena ničim crnim). Ipak, oduzimanje svim bićima -10/-10 ubija i Šumara (jer nije ni odabran za metu, ni oštećen ovom magijom). Uopšte, tzv. “minus efekti” rešavaju mnogo toga što šteta ne može, uključujući čak i neuništiva bića (Dete iz Kamena)!
Janko - Ako je u igri Spektralni Drekavac, da li svi drekavci (čak i protivnikovi) imaju osobinu Anti za određenu boju? Šta se dešava ako posle njega uđe još jedan Spektralni Drekavac i izabere se druga boja? Da li će drekavci biti Anti za dve boje ili samo za boju koju je “doneo” poslednji Drekavac?
Svaka osobina koju drekavci daju ostalima važi za sve drekavce (dakle, i tvoje i protivnikove). A svi će biti Anti za obe boje, jer su to dve nezavisne osobine.
Miloš - Imam Sveto Tlo. Da li se moj izvor uništen od protivnika vraća u igru deaktiviran iako je bio aktiviran pre toga?
Da, vraća se deaktiviran. Kao da prvi put ulazi u igru, iako ga zapravo ne igraš.
Miloš - Da li Vrt Lažnog Proroka može, kao i sve ostale karte na kojima piše “Izvor”, proizvesti i samo jednu bezbojnu manu? Odnosno, da li je moguće da je potpuno neupotrebljiv sve do petog izvora?
Vrt Lažnog Proroka je neosnovni izvor, kao i svaka karta sa upisanim tipom “Izvor”. On manu može proizvesti tek kada se ispuni traženi uslov. Sve do uvođenja petog izvora, Vrt ne radi baš ništa. Ovo ne bi trebalo da te čudi - kao što Vilingrad ima restriktivnu osobinu da te “prži” svakim aktiviranjem, ali zato proizvodi manu bilo koje boje, Vrt ti daje mana ubrzanje u odmaklom delu partije, ali je zato prilična smetnja sve do petog poteza.
Luka - Šta se dešava ako koristim Vilenjačkog Osmatrača ili Utočište da deaktiviram neko biće koje napada? Da li ga ovo uklanja iz borbe?
Možeš da deaktiviraš biće čak i kad napadne ili iskoristi svoju osobinu. Ako napada, ostaje u napadu deaktivirano (kao da ima Opreznost), ako je iskoristilo osobinu može to ponovo uraditi (recimo, Vilenjak Sumraka može i više puta pojačati neka bića u istom potezu, baš kao što Životvorica daje živote svaki put kada je aktiviraš).
Miloš - Da li se moj protivnik leči ako me napadne bićem opremljenim Sečivom Lažnog Života i sa ukupno 40 snage, koje ja blokiram Nedodirljivim Komandantom?
Ne, nema “lečenja”. Nedodirljivi Komandant sprečava svu borbenu štetu koja bi mu bila naneta, a Razbijač mora da rasporedi bar 40 štete na njega, pa ova šteta neće biti naneta. Međutim, ako biće sa Sečivom ima preko 40 snage, protivnik će dobiti živote za sav višak štete nanet tebi, dok će Nedodirljivi i dalje sprečiti “obaveznu” štetu jednaku svojoj izdržljivosti.
Ivan - Da li se stavlja brojač na Nosioca Znamenja (ili Znamenje Ptice) ako biće sa osobinom Letač ode na odlagalište iz igre, a zatim se pomoću Druge Zore vrati u ruku vlasnika??
Da, jer kao što si sam rekao - biće ode na odlagalište. To što se posle toga vrati ne dotiče Nosioca Znamenja.
Marko - Imam dva pitanja koja treba da me uvere da sam shvatio kako radi Preusmeravanje: 1) Mogu li Preusmeriti i neki oreol pri igranju, jer se svi oreoli vezuju za “odabrano biće”? 2) Mogu li preusmeriti bilo koju magiju čija odabrana meta je samo jedan igrač na drugog igrača (recimo, Pogled kroz Noć na njegovog igrača) i šta se dešava u navedenom konkretnom primeru (ko bira boju - pretpostavljam da se ovo ne menja)?
Eh, kada bi svi ovako dobro odgovarali na sopstvena pitanja... ;)
Marko, sve si dobro razumeo: možeš preusmeriti bilo koju magiju koja ima samo jednu metu, što znači da možeš preusmeriti i svaki oreol jer oni u trenutku igranja uvek imaju odabranu metu (permanent za koji se vezuju). Ipak, jednom kada je oreol u igri on više ništa ne odabira (tada ga, naravno, više ne možeš preusmeriti). Odabrana meta Preusmeravanja je samo magija na nizu, ne i nova meta te magije. Nova (“zamenjena”) meta se najavljuje tek pri razrešenju Preusmeravanja, koje je u tom trenutku još uvek magija na nizu (pa i samo može biti ta nova meta). Ako u trenutku razrešenja Preusmeravanja nema druge ispravne mete za odabranu magiju, Preusmeravanje ne radi ništa (tj. ne dolazi do zamene mete).

Što se tiče drugog dela pitanja, iz gorenavedenog jasno je da Preusmeravanje možeš odigrati na bilo koju magiju sa jednom metom, ali ako ne postoji druga ispravna meta za tu magiju u trenutku razrešenja Preusmeravanja, neće se dogoditi ništa (magija neće biti preusmerena). Na primer, dok pomenuti Pogled kroz Noć kaže “odabrani igrač” pa se može preusmeriti, ne možeš vratiti Bezumlje igraču ove magije, jer ona kaže “odabrani protivnik”, pa se može ispravno preusmeriti samo na protivnike tog igrača (ne i na njega samog). Ako protivnik na koga si mislio da preusmeriš njegov Pogled kroz Noć u odgovor na Preusmeravanje odigra na sebe Zlatnu Kišu, Preusmeravanje neće imati nikakvog efekta jer neće biti druge ispravne mete za Pogled. Preusmeravnje takođe može zameniti samo jednu stvar: odabranu metu magije. Svi ostali izbori, uključujući i izbor boje koja se odbacuje, i dalje su pod kontrolom igrača magije, pa će on izabrati boju koju nema kako ne bi odbacio karte, ali će i dalje morati da otkrije svoju ruku ostalim igračima.
Aleksandar - Da li Opšta Izdaja utiče i na bića koja su Anti-Crvena?
Da, utiče! Jer, Opštom Izdajom ova bića neće biti blokirana, odabrana, oštećena niti promenjena. Ovo je jedna od stvari protiv kojih osobina Anti ne pomaže - deaktiviraš sva bića, stičeš kontrolu nad svim bićima (čak i onima koja nisu bila aktivirana), i sva bića dobijaju Ubrzanje.
Andrija - Ako su u igri dva Svačija Prijatelja i Simbol Zajedništva, koliko +10/+10 bonusa dobija svaki Svačiji Prijatelj?
Samo jedan! Nisi najbolje shvatio kako radi Simbol Zajedništva: svako biće može dobiti najviše onoliko +10/+10 brojača koliko još ima bića u igri. Ovo je prosta “DA/NE” provera da li biće deli tip sa svakim drugim. Ako dele bar jedan tip, oba dobijaju +10/+10. Potpuno je svejedno da li dele samo jedan ili šta-znam-koliko tipova (kao kod Svačijeg Prijatelja). Ipak, dobra ideja! :)
Dejan - Negde sam čuo, ako se dobro sećam, da Gvožđa ne mogu biti uništena pre nego što ubiju biće. Da li se dobro sećam, i zbog čega?
Ne sećaš se baš najbolje. Gvožđa se, kao i svaki artefakt, mogu uništiti. “Caka” je u tome da ih igraš tek kada imaš 4 slobodna izvora i biće koje želiš da uništiš u igri - tada te recimo Netrpeljivost ne može zaustaviti u uništavanju bića, jer možeš iskoristiti osobinu Gvožđa čim ona uđu u igru!
Miljan - Ako protivnik odigra osobinu Gvožđa na neko moje biće, jel mogu ja da bacim Antipodenciju, koja kaže da neko moje biće dobija osobinu Anti za boju koju izaberem, i da izaberem bezbojnu, a ako ne - zašto?
Ne možeš, zato što “bezbojno” nije boja. Ovo piše u svim verzijama pravila.
Ivan - Da li se osobina bića koja počinje sa: “Kada [ime karte] ode na odlagalište iz igre...” dešava i kada ta karta napusti igru kao izvor, ili mora da bude biće pre nego što ode na odlagalište?
Mora da bude biće - svaka karta uvedena kao izvor gubi ostala svojstva, pa i ovu osobinu (čak i boju)!
Aleksandar - Na protivnikovog Germana (“punog”, tj. 40/40) bacam Završni Udarac. Ako protivnik u odgovor ispuca jedan brojač sa Germana, onda Završni Udarac neće imati efekta na njega, zar ne?
Baš tako - ako German u odgovor “spuca” jedan brojač, Završni Udarac će biti sprečen jer pri razrešenju nema ispravnu odabranu metu. Isto bi bilo i da je protivnik odigrao Jednakost na Germana (umesto iznuđenog skidanja brojača)!
Aleksandar - Ako su u igri npr. 4 Šanca (žuta karta koja kaže da svako moje biće može da blokira dodatno biće), da li to znači da moja bića mogu blokirati po 4 dodatna bića (ili ukupno 5)?
U pravu si - svaki Šanac tvojim bićima omogućava blokiranje još po jednog bića.
Lazar - Da li se na biće za koje su istovremeno vezani Vampirizam i Potpuno Iščezavanje stavlja brojač kada drugo biće ode na odlagalište? Šta biva sa brojačima koji su već bili tu ako neko uništi Vampirizam?
Brojač se stavlja na “promenjeno”, a ne na “odabrano” biće (kada bi Iščezavanje bilo smetnja). Kako se brojači stavljaju direktno na biće, oni ostaju na njemu i ako se uništi Vampirizam (što je lako moguće, jer Potpuno Iščezavanje čuva samo promenjeno biće i sebe, a ne i ostale oreole).
Lazar - Šta se dešava sa simbol-bićem (ili više njih) kada protivnik za Magijsku Oseku izabere njihovu boju?
Sva jednostavno “nestaju”, tj. napustaju igru, jer se ne mogu vratiti u ruku vlasnika (simbol-bića mogu postojati samo u zoni “u igri”).
Ivan - Ako imam dve Gospe od Lire i napadnem sa obe, ko bira koju će sva bića da blokiraju?
Bira branilac, i to čak može rasporediti bića da blokiraju obe Gospe.
Marko - Zanima me da li Gladna Smrt može da žrtvuje sama sebe?
Naravno da može - i ona je biće, zar ne? Jeste da na ovaj način sigurno neće ojačati, ali ovo savršeno radi u kombinaciji sa recimo Dva Lica Noći.
Ivan - Kad igram Prirodnu Srodnost, da li se svi izvori deaktiviraju pošto su “ušli” u igru kao bića ili se grdno varam?
Grdno se varaš! :) Izvori nisu ušli u igru kao bića - oni su već bili u igri, samo su postali bića do kraja poteza. Aktivirani izvori postaju aktivirana bića. Postoji sjajna šema da se ovo anulira pomoću karte Blago Patuljaka - odigraš Prirodnu Srodnost, pa za njom Blago Patuljaka, deaktiviraš sve izvore i napadneš njima!
Lazar - Interesuje me kako tačno radi Večna Zagonetka. Da li pre nego što vučem kartu stavljam svoju ruku na dno biblioteke, ili prvo vučem kartu pa tek onda svoje karte stavljam na dno biblioteke?
Na početku svakog koraka vučenja, prvo moraš vući kartu. Onda na niz ide osobina Večne Zagonetke. Zatim možeš u odgovor odigrati neko iznenađenje iz ruke i tako “potrošiti” neku kartu. Onda se razrešava osobina Večne Zagonetke, kada stavljaš karte iz ruke na dno biblioteke i vučeš toliko novih. Nadam se da je sada jasnije!
Janko - Evo nešto što nam je “zakucalo” igru: imam Lunarni Kalendar, a onda u igru uvodim i Pobegulju. Šta se dešava na kraju poteza?
Sam određuješ redosled kojim obe tvoje “na kraju poteza” izazvane osobine idu na niz - ona koja ode poslednja, razrešava se prva. Logično je da izvedeš da se prvo razreši osobina Kalendara, pa se Pobegulja tek zatim vrati u ruku kako bi i ostao tu.
Marko - Ako Fanatik treba da primi 20 štete od jednog jedinog bića, može li se po 10 od te štete preusmeriti na dva različita bića? Uopšte, može li on preusmeriti više od 10 štete istog porekla, ili je 10 maksimum?
Svakih 10 štete koje Fanatik preusmerava sa sebe plaćaš posebno, pa ih možeš preusmeriti na različite odabrane mete, i to onoliko štete koliko imaš da platiš.
Ivan - U borbi se sreću moja Vila Poludnica i protivnikov Fanatik. Protivnik ima dovoljno slobodnih izvora da preusmeri 30 štete koji bi bili naneti Fanatiku nazad na Vilu, pa će Fanatik preživeti, ali šta će se desiti sa Vilom? Da li se preusmerena šteta i dalje računa kao šteta koju nanosi Vila, i, ako je tako, da li se Vila vraća u igru na kraju poteza?
Da, preusmerena šteta i dalje ima svoje “originalno” poreklo, što znači da je Vila nanela 30 štete sama sebi (uz 20 štete od Fanatika), što opet znači da će se njena osobina izazvati i vratiti je u igru pod tvojom kontrolom. Ludo, burazere, ludo... :)
Aleksandar - Igram Zid Mračne Vode i odmah plaćam njegovu osobinu. Znači li to da Zid može da napadne u potezu u kom sam ga igrao?
Da, može da napadne - osobina je formulisana tako da plaćanjem ukupno 8 mana dobijaš praktično 50/10 plavo biće sa Ubrzanjem, iako nema ovu osobinu!
Veljko - Da li će Negdanji Mago poginuti od Sablje Lave? Njegova osobina zahteva da se magija odigra, ali ne i da se razreši, pa će valjda biti pojačan pre nego što ga Sablja ubije?
U pravu si - Sablja ne može ubiti Negdanjeg Maga (odnosno, može ako odlučiš da mu NE dodaš brojač), jer se njegova osobina izaziva u trenutku kada Sablja Lave ode na niz, i razrešava se pre nje. Da bi Mago poginuo, potrebno je nešto jače (od minimum 40 štete). Kad smo već tu, njegova druga osobina premestanja brojača nema metu, pa se oni mogu premestiti i na Anti-Zeleno biće, a koliko brojača se premesta i gde se premestaju se odlučuje tek pri razrešenju osobine.
Ivan - Biće promenjeno Stegom Sličnosti je vilenjak, a u igri su još tri druga vilenjaka. Koliki tačno bonus dobija promenjeno biće?
Ne dobija bonus samo za sebe! Dakle, dobija +60/+60 (zbog ostalih vilenjaka).
Aleksandar - Ako su u igri dva Predskazanja, oba moja, da li mogu da pogledam dve karte, tj. jednu pa ako je stavim na odlagalište još jednu?
Da, jer se obe osobine izazivaju na početku tvoje pripreme, a razrešavaju se jedna po jedna, pa možeš staviti dve, jednu ili nijednu kartu sa vrha na odlagalište.
Aleksandar - Da li je moguće Preusmeriti protivnikovo Uskrsnuće na kartu bića iz mog odlagališta, i pod čijom kontrolom biće ulazi u igru?
Iako deluje moguće, zapravo nije. Preusmeravanje menja metu, ali ta meta i dalje mora biti ispravna - Uskrsnuće traži da to biće bude iz odlagališta onoga ko igra magiju da bi se uopšte moglo odigrati, pa bi mogao odabrati samo neko drugo biće sa istog odlagališta. To što si ti zamislio bi radilo sa Pozivom Mrtvog Kralja, kome je svejedno koje odlagalište je u pitanju, ali bi biće po tvom izboru i dalje ušlo u igru pod kontrolom igrača koji igra Poziv.
Miodrag - Kontrolišem 2 bića od kojih jednog Oskrnavitelja. Protivnik igra Zaborav na moja 2 bića (jedan Zaborav na odlagalištu). Ja u odgovor Oskrnaviteljem uklonim taj Zaborav iz odlagališta van igre. Šta se dešava? Hoće li mi i koliko bića vratiti u ruku?
Vratiće ti oba bića u ruku, jer se vrednost za X proverava samo pri igranju. Pri razrešavanju se proverava samo da li su sve odabrane mete još uvek ispravne, a ne proverava se koliko ih može biti. Neispravne mete se ignorišu, ostale se vraćaju u ruku. Ako nema više nijedne ispravne mete, Zaborav je sprečen.
Janko - Igrač napada Grozomorom, protivnik je već najavio koje biće će ga blokirati (Mnogooki Bazilisk) a napadač odbacuje kartu da bi Grozomor postao Letač (i Anti-Žuto-Zelen pride). Da li će doći do borbe i šta će se desiti, ili će Grozomor preleteti Baziliska i naneti štetu direktno igraču?
Doći će do “borbe”, tj. bića će naneti štetu jedno drugom. Ako je napadač želeo da izbegne direktan okršaj, trebalo je da natera Grozomora da poleti pre nego što je ovaj blokiran, jer jednom blokirano biće ostaje takvo do kraja borbe. Ovako, zbog njihovih osobina, oba bića će biti uništena. Bazilisk jer je primio borbenu štetu od Grozomora, a ovaj jer ga je Bazilisk uopšte blokirao - iako će kao Anti-Zelen sprečiti svu štetu, ipak će biti uništen na kraju borbe.
Janko - Ako je nekom biću već vezan neki oreol, da li on spada kada odigram Talansku Šumu?
Ne spada! Oreol je tada permanent, a ne magija, i njegova obavezna meta (permanent za koji se vezuje) je odabrana mnogo ranije (pri igranju), kada je završeno sa tim. Nakon što uđe u igru, karta za koju se vezuje nije meta oreola.
Janko - Protivnik ima u igri Pravog Lutkara, a ja dva bića. Došao sam na red, aktivirao sva bića da napadaju, a protivnik aktivira Lutkara i kaže: “Pre nego što ti napadneš, ja ti aktiviram ovo biće”. Protivnik tvrdi da napadač prvo mora da najavi fazu napada, onda protivnik može Lutkarom aktivirati odabrano biće, a tek onda ovaj ako hoće aktivira ostala bića za napad. Da li je ovo tačno?
Tačno je. Ako protivnik Lutkarom ili Diverzantskim Odredom želi sprečiti neko tvoje biće da napadne, on ovo mora uraditi pre nego što ono zaista napadne, ali mu i ti moraš pružiti priliku da to uradi (inače će on reći da je želeo da ti aktivira “baš to”). U praksi, najbolje je da mu ti kažeš da prelaziš na fazu borbe, kako bi on aktivirao šta želi, nakon čega ti možeš mirno napasti. Aktiviranjem ili deaktiviranjem bića koje je već napalo protivnik neće postići ništa - ono i dalje napada.
Ignjat - Mogu li Apsorpcijom sprečiti štetu Nedokučivog Trola?
Možeš! Trol ne može biti “odabran” protivnikovim magijama ili osobinama, tj. ne može biti njihova “odabrana meta”, ali te ništa ne sprečava da za “nešto po tvom izboru” izabereš baš njega, odnosno štetu koju bi ti on naneo. Ovo je česta zabuna, nastala zbog sličnih termina: “odabrano” biće je meta magije ili osobine, dok “izabrano” nije. Slobodno izaberi Trola i Apsorpcijom spreči štetu koju on nanosi!
Ivan - Ako je moj permanent preuzet oreolom Produžena Ruka, a ja Trajnom Pozajmicom uspem da je premestim na protivnikov permanent, šta to znači? Da se i moj permanent vraća meni i da stičem kontrolu nad protivnikovim? I koliko traje “pozajmica” - pretpostavljam trajno?
Da, (skoro) sve je kao što si opisao. Premestanjem Produžene Ruke vraćaš i kontrolu nad svojim i stičeš kontrolu nad protivnikovim permanentom, ali “pozajmica” protivnikovog permanenta traje samo dok je Produžena Ruka u igri.
Predrag - Imam 30 života, a protivnik me napada 40/40 bićem sa mojom Aurom Bogova na njemu. Hoću li preživeti ovaj napad ili ne?
Nećeš preživeti! Osobina Aure se izaziva nakon nanošenja štete, a živote dobijaš tek pri njenom razrešenju, koje se u ovom slučaju neće dogoditi jer ćeš pre toga već pasti na 0 ili manje života i izgubiti partiju!
Aleksandar - Kada Razumnim Objašnjenjem ili Produženom Rukom preuzmem Danak u Krvi, a protivnik u svom potezu odigra Buđenje Svaroga, ko na kraju dobija crvenu pticu - on ili ja?
Onaj ko je kontrolisao Danak u Krvi u trenutku kada je uništen. Znači, ti! Ovo važi za sve slične slučajeve, pa recimo kada preuzmeš Kužnu Nakazu ti “daješ” -10/-10 kada ona pogine, za preuzetog poginulog Orla Duše ti možeš tražiti novog u svojoj biblioteci umesto protivnik u njegovoj, vući kartu kada umre preuzeti Vilin Sanjar...
Aleksandar - Kontrolišem Vilu Poludnicu za koju sam vezao Dar Predaka. Protivnik igra Pomračenje Svesti na mene. Ako u odgovor na to aktiviram Vilu Poludnicu da bi sama sebi nanela 10 štete, i posle je žrtvujem zbog Pomračenja, da li će se ona na kraju poteza vratiti pod moju kontrolu?
Vratiće se! Dobra ideja koja radi baš kako si opisao... U praksi, protivnik će samo uspeti da ti uništi oreol, jer će Vila Poludnica naneti štetu sama sebi, pa će je njena osobina vratiti u igru na kraju poteza, ali će oreol ostati na odlagalištu.
Aleksandar - Protivnik u igri ima Ork Vrača, ja igram Zlokobne Oblake. Da li Vrač umire na kraju poteza?
Ork Vrač je do kraja poteza 30/30, jer je protivnik (odnosno, ti) odigrao magiju, ali mu i Zlokobni Oblaci do kraja poteza daju -10/-10 u nadi da će “oslabiti” i umreti... Ipak, Vrač neće umreti, jer se svi “do kraja poteza” efekti završavaju istovremeno! Vrač je siguran od svega što ga ne ubije odmah, jer do kraja poteza ostaje “jači”.
Nenad - Protivnik me napada sa tri bića. Pre nego što najavim odbranu, igram Jake Uticaje i vraćam mu jedno od njih u ruku, našta on žrtvuje izvor i kopira ovu magiju vrativši mi jedino moje biće. Pitanje je mogu li ja sada da žrtvujem dva izvora, kako bih mu vratio oba preostala bića?
Ne možeš. Ni u jednom trenutku nema više od jednih Jakih Uticaja na nizu, jer se odluka o sledećem kopiranju donosi tek po razrešenju prethodne kopije. Ako su “originalni” Jaki Uticaji ili bilo koja kopija sprečeni (bilo magijom ili ne-imanjem ispravne mete pri razrešenju), lanac kopiranja se prekida i ne može se nastaviti.
Vlada - Imam nekoliko nejasnoća u vezi karte Jednakost. Napadam sa Vukodavom koji već ima tri +10/+10 brojača i Magičnu Sablju na sebi, a protivnik igra Jednakost na njega. Da li se važe oni brojači, da li se važi Sablja, ili jednostavno Vukodav postaje 0/10 biće bez obzira na sve to?
Vukodav samo gubi sve osobine i snaga/izdržljivost mu postaju 0/10. Ako nosi Magičnu Sablju, ona mu i dalje daje +20/+0, ako ima brojače, oni takođe ostaju na njemu i pojačavaju ga. Takođe, i dalje zadržava svoju boju i tip, pa bi i dalje dobijao bonus od recimo Bojnog Polja ili primao štetu od nečega što zavisi od boje (kao Haos). Detalje o interakciji trajnih efekata možeš pronaći u sudijskim pravilima, deo D19.50 je posvećen ovome. Vukodav je u opisanoj situaciji 50/40 biće (0/10 + 30/30 od tri brojača + 20/0 od Sablje), ali ne dobija brojač kada nanese borbenu štetu igraču (izgubio je tu osobinu do kraja poteza).
Aleksandar - Mogu li Poštenom Razmenom preuzeti Nedokučivog Trola koji ne može biti odabran protivničkim magijama ili osobinama?
Možeš! Naravno, samo ako pogodiš trenutak u kome je Trol najskuplje biće koje protivnik kontroliše, jer u slučaju on ima u igri recimo Trola i Oklopnog Slona, svi su izgledi da će ti pre ustupiti Slona da ga jašeš do besvesti...
Todor - Ako je u igri Drekavac iz Vira, a Iluzionista promeni neko biće u drekavca, da li onda i za to biće važi osobina da može biti blokirano samo bićima tipa Drekavac (naravno, samo dok je Drekavac iz Vira u igri)?
Da, važi, ovo si dobro razumeo. Iluzionista “pretvara” biće u tip po tvom izboru, i ono gubi sve ostale tipove bića, ali dobija i sve bonuse za svoj trenutni tip (recimo, +10/+10 od Orkovođe ako postane ork). Iluzionista može uraditi i suprotnu stvar: pretvoriti Drekavca iz Vira u recimo vilenjaka koji neće imati koristi od svoje osobine, koja i dalje važi za drekavce. Iluzionista je moćniji nego što izgleda...
Igor - Da li Dozivalac može da natera protivnikova bića tipa Izvor da napadnu u njegovom potezu ako je u igri Buđenje Prirode?
Ne može, jer to uopšte nisu bića tipa Izvor! Oživeli izvori imaju tipove “Izvor Biće”, tj. nemaju nijedan tip bića. Tip bića je uvek samo ono što se navodi posle crtice (na primer, “Biće - Vila” i “Artefakt Biće - Div” su bića sa tipovima Vila i Div).
Aleksandar - Ako kontrolišem dve ili tri Majke Vetra, hoće li protivnik morati da doplati 4 odnosno 6 bilo kojih za svako biće kojim napada?
Da, to znači upravo to. Cena napada se mora platiti svakoj Majci Vetra pojedinačno, kako bi se ove vile uspešno umilostivile i dozvolile biću da napadne. Isto važi i kada su u igri dve Majke Jezera - svaki igrač mora duplo više “stanjiti” svoju biblioteku.
Predrag - Kontrolišem Planinsku Majku a protivnik ima dve karte u ruci. Počinje njegov potez, u kome on igra Potisak i vraća jedan svoj izvor u ruku. Hoće li primiti štetu od Planinske Majke?
Broj karti u ruci se proverava i na početku pripreme, ali i pri razrešenju izazvane osobine Planinske Majke. Ako protivnik pri razrešenju ima više od dve karte u ruci, osobina je sprečena. Takođe, znaj da ako imaš više Planinskih Majki u igri, svaka nanosi svoju štetu protivniku!
Aleksandar - Mogu li da iskoristim Frulaševu osobinu da bih ubacio u igru Pritajene Tigrice u protivnikovom potezu? Može li Antimagija sprečiti to?
Možeš ubaciti i Tigrice, koje se i same mogu igrati kao iznenađenje, ali i bilo koje “normalno” biće. Frulaševu osobinu, kao i sve ostale osobine koje same ne kažu drugačije, možeš igrati kao iznenađenje bez obzira koje biće ubacuješ u igru. Antimagija ne može sprečiti ovo, što smo već objašnjavali, jer je to osobina - ni u jednom trenutku ne postoji magija na nizu koju bi Antimagija sprečila.
Nebojša - Okej... glupo pitanje: u slučaju da Pobegulja, Vihor Pustinje ili neka druga karta sa osobinom povratka u ruku vlasnika na kraju poteza pre toga ode na odlagalište, da li ona zadržava osobinu povratka u ruku? A ako se ta karta uvede u igru kao izvor, da li se vraća u ruku iz izvora? 61% glasova, uključujući i moj, kaže ne, ali 39% kaže da. Ko je u pravu?
Većina je u pravu :) Pobegulja i njemu slični beže samo iz igre, a ostaju u izvorima i na odlagalištu. Uvek ćeš prepoznati osobinu koja radi dok je karta na odlagalištu jer je to uvek navedeno na njoj (npr. Neupokojena), a svaka “obojena” karta uvedena u igru kao izvor gubi sve osobine i boju i dobija osobinu da proizvodi obojenu manu.
Aleksandar - Protivnik kontroliše biće na koje igram Sablju Lave, protivnik igra Barijeru da je spreči, ja u odgovor na to na niz dodajem i Udar Munje na isto biće. Niko više ne igra ništa. Šta se tačno dešava sa Barijerom? Da li se vuče karta pošto deo niza ostane da “visi” u prazno?
Hajde da vidimo: prvo se razrešava Udar Munje i ubija biće. Na nizu ima još stvari, koje nastavljaju da se razrešavaju. Prvo Barijera, čija odabrana magija (Sablja Lave) je još uvek na nizu, ali više nije ispravna meta Barijere (koja može sprečiti samo magiju koja zaista odabira jedno ili više bića, a to biće je već sprženo). Barijera će biti sprečena, protivnik neće vući kartu, a Žeravica će se ugasiti sama od sebe... Eto šta je provera ispravnosti meta pri razrešavanju magije, bravo.
Zlaja - Ako je Nedostatak Moći u igri, da li bi igrač koji žrtvuje izvor kako bi iskopirao magiju Jakih Uticaja morao i da vrati još jedan izvor u ruku? Ukratko, da li se kopiranje magije računa kao igranje magije?
Sudijsko pravilo E4.80 tvrdi da kopirati magiju znači dodati njenu kopiju na niz, ali i da kopija magije nije “igrana”. Moramo verovati sudijskim pravilima, što znači da samo igrač koji je igrao Uticaje vraća izvor; kopiranje ne oseća Nedostatak Moći.
Nebojša - U slučaju da je neka magija sprečena, a u igri je artefakt koji daje živote za magije te boje (Žuti Biser, Kristalna Kugla, Zeleno Jaje, Teleskop Nemirnih Snova, Srce od Rubina), da li igrač koji kontroliše taj artefakt dobija 10 života ili ne? Magija je igrana, ali i sprečena?
Da, igrač dobija život i za sprečenu magiju. Ovakva osobina se izaziva kada neko “igra” magiju, tj. kada ona ode na niz (a pre nego sto se razreši ili bude sprečena). To važi za sve ovakve (“kad god igra”) osobine (Nedostatak Moći ili Negdanji Mago).
Aleksandar - U igri imam Ledenu Figuru koja je još uvek promena. Onda igram neko biće i Ledena Figura, naravno, postaje 40/40 biće tipa Iluzija sa osobinom Letač. Nakon toga igram Imitatora. Da li mogu da izaberem da Imitator “iskopira” Ledenu Figuru koja je biće, i, ako mogu, šta se dešava sa Imitatorom - da li on ostaje biće i posle kraja mog poteza?
Imitator u ovom slučaju neće biti biće kada uđe u igru! Naravno da možeš da izabereš da Imitator iskopira bilo šta u igri što je u tom trenutku biće. Međutim, kako Imitator ne kopira bilo koji efekat koji se primenjuje na biće, desiće se veoma čudna stvar: Imitator će postati Ledena Figura, plava promena, sa osobinom da oživljava kad god igraš magiju bića. Imitator neće ući u igru kao biće, iako uopšte ne bi mogao kopirati promenu da ona tada nije bila biće. Čudna sorta, ti imitatori...
Nenad - Imam Ledenu Figuru u igri. Ako igram magiju bića, a protivnik je spreči, da li Ledena Figura postaje biće?
Postaje, jer za Ledenu Figuru uopšte nije bitno hoće li to biće zaista ući u igru; iz ovog razloga ona ne oživljava kada se bića ubacuju u igru bilo kojim alternativnim metodom koji nije igranje. Osobina Ledene Figure se izaziva samo kada onaj ko je kontroliše igra magiju bića, i ova izazvana osobina će se razrešiti čak i ako ta magija bića bude sprečena. Ledena Figura će postati 40/40 Letač do kraja poteza.
Nenad - Imam Čarobnicu Bujnosti u igri. Ako igram magiju promene, a protivnik je spreči, mogu li vući kartu?
Možeš vući kartu. Za Čarobnicu Bujnosti nije bitno hoće li ta magija promene postati permanent. Osobina Čarobnice se izaziva kada igraš magiju promene, i ova izazvana osobina će se razrešiti čak i ako igrana magija promene bude sprečena.
Milan - Imam u igri Žezlo Usuda, a protivnik Sveto Tlo. Kada odigram Buđenje Svaroga, hoće li mu Žezlo naneti štetu?
Na žalost, neće. Kako Buđenje Svaroga uništava i sve artefakte, Žezlo više neće biti u igri kada Sveto Tlo vrati uništene izvore u igru. Šteta, jer su Žezlo Usuda i Elementarnik jedina oružja koja čisto crveni “isušivač izvora” može koristiti protiv Svetog Tla. U kombinaciji ove dve karte, svaki uništeni izvor koji Tlo vraća u igru uzrokovaće 40 štete protivniku! A Buđenje Svaroga uništava i sve artefakte, pa se njihove osobine neće izazvati jer će oni otići na odlagalište istovremeno sa izvorima.
Zoran - Mogu li platiti cenu osobine Jednookog Džina njegovim sopstvenim žrtvovanjem? Hoće li Džin i tada naneti štetu?
Da, ako ga možeš aktivirati, možeš ga zatim i žrtvovati i on će naneti 40 štete.
Goran - Imam teoretsko pitanje: ako kontrolišem dva Ogledala Duše u igri, hoće li oba nanositi štetu, ili samo ono koje je ušlo u igru poslednje?
Ti biraš koje od dva promenjena bića prima ukupnu štetu koja bi ti bila naneta. Ogledalo Duše stvara efekat zamene; u situaciji kada dva efekta pokušavaju da zamene jedan isti događaj sa dva različita (u ovom slučaju, da “proslede” istu štetu sa tebe na dva različita bića), redosled njihove primene bira igrač koji ih kontroliše. U praksi, ti ćeš izabrati koje Ogledalo će primiti i preusmeriti svu štetu, a drugo neće uraditi ništa jer je taj događaj (nanošenje štete tebi) već zamenjen.
Milan - Igram zeleno-žutim špilom i imam samo Nedokučivog Trola promenjenog Ogledalom Duše, kao šemu za zaustavljanje sve borbene štete. Protivnik me napada sa tri 20/20 letača, a ja naravno ne mogu najaviti “blokere” jer nemam letača. Moje pitanje (napokon!) je sledeće: treba li da Trola regenerišem tri puta, ili samo jednom?
Sva borbena šteta se nanosi odjednom, čak i ako je nanosi veći broj bića. Trol će u Ogledalu videti i primiti svih 60 štete odjednom, pa ćeš morati da ga regenerišeš samo jednom, a sam nećeš primiti nikakvu štetu. Dobra šema, svaka čast!
Nenad - Mogu li vezati Ogledalo Duše za protivnikovo biće, a zatim aktivirati još 4 svoja izvora i proizvesti manu koju neću iskoristiti do kraja faze. Na ovaj način bih doživeo mana udar, ali bi tih 40 štete bilo naneto protivnikovom biću, koje bi zbog toga bilo uništeno! Može li ovo?
Možeš vezati Ogledalo Duše za protivnikovo biće, što i jeste najlepše kod ovog oreola, ali ne možeš na ovaj način oštetiti protivnikovo biće jer mana udar nije šteta, već gubitak života. Ogledalo Duše (tj. efekat zamene koji ono stvara) u opisanoj situaciji nema štetu koju bi preusmerilo na promenjeno biće.
Miodrag - Da li Oskrnavitelj može da ukloni neko Anti-Crno biće sa odlagališta?
Može. Dok su karte bića na odlagalištu, nijedna od njihovih osobina ne važi, osim ako eksplicitno nije navedeno da neka od njih radi dok su baš u toj zoni (Neupokojena, Navi Suvoduha, itd.) Ovo je i razlog iz kojeg Poziv Mrtvog Kralja može vratiti neko protivnikovo pokojno Anti-Crno biće u igru pod tvojom kontrolom.
Bogdan - Igram Vidovitost, protivnik dozvoljava da se magija razreši i da postane promena, ali samo kako bi je odmah zatim Razobličio. Da li ću ja moći da mu pogledam ruku?
Da bi se bilo koji permanent uništio, on prvo mora biti u igri. Pošto je Vidovitost uspešno ušla u igru, a njena osobina deluje sve vreme dok je u igri, naravno da ćeš stići da pogledaš ruku protivnika. Doduše na kratko, jer će ti on odmah zatim uništiti promenu.
Goran - Kada uništim Moć Vere, da li mogu baš tu promenu uzeti mojom Vesnicom Promena? Isto pitanje i za Tihu Vodu, Napad Besa i sve slične oreole.
Kada Moć Vere ode na odlagalište iz igre, izaziva se osobina koja kaže da se Moć Vere vraća u ruku vlasnika. Ti na niz tada dodaješ osobinu Vesnice da vežeš Moć Vere recimo baš za nju. Kako se niz razrešava odozgo na dole, zaista će Vesnica uzeti Moć za sebe. Ali avaj, još uvek je na nizu izazvana osobina Moći Vere koja vraća ovaj oreol u ruku vlasnika. Ova osobina će pri razrešenju uspešno pronaći oreol čak i u igri, pa će se Moć Vere vratiti svom vlasniku u ruku. Isti odgovor važi i za ostale takve oreole: takve osobine za svoj uslov ne traže da oreol i dalje bude na odlagalištu, pa im ne smeta ako je pri razrešenju oreol vezan za nešto - osobina će ga "odvezati" i vratiti u ruku vlasnika.
Nikola - Blokiram protivnikovog Nedokučivog Trola svojim Feniksom. Pustim da šteta ode na niz, pa onda žrtvujem Feniksa da nanesem štetu svim ne-Letačima. Protivnik ima mana za samo jednu regeneraciju. Šta se dešava sa Trolom, da li on umire?
Trol umire. Osobina regeneracije ne samo što uklanja štetu sa bića, već ga i uklanja iz borbe, a borbenu štetu nanose samo bića u borbi. Ipak, borbena šteta je u ovom slučaju već raspoređena (na nizu), a pravila u više navrata navode da ona teži da se razreši u najvećoj mogućoj meri. Sudijsko pravilo C11.41 konkretno kaže da se ona nanosi onako kako je prvobitno raspoređena čak i ako je u međuvremenu neko od bića koja treba da prime tu štetu napustilo borbu. Dakle, Trol će se uspešno regenerisati prvi put (od žrtvovanja Feniksa koji time nanosi 20 štete svim bićima), ali će ipak junački poginuti od posledica Feniksovog ujeda (koji je već “učinjen”, jer se nalazio na nizu pre njegovog žrtvovanja - shvati to kao poslednji trzaj Feniksa). Nisi valjda pomislio da bi Nedokučivi Trol kukavički pobegao iz borbe?
Nenad - Protivnik tvrdi da Feniksom u toku jednog svog poteza može naneti 40 štete svim mojim bićima koja ne lete! Kako!?!
Tvoj protivnik je dobro upućen u pravila igre, i sasvim je u pravu. Feniks to može uraditi uz malo znanja i ukupno 8 mana. Pitao si kako? Protivnik uvodi Feniksa, pa ga žrtvuje tek u svom sledećem potezu, u koraku pripreme. Zatim, u tom istom koraku pripreme, plaća 3 crvene mane i vraća Feniksa u ruku sa odlagališta, kako bi ga ponovo odigrao u svojoj glavnoj fazi i žrtvovao pre kraja poteza. Kako šteta ostaje na bićima do kraja poteza, ovo je ukupno 40 štete. Obrati pažnju: Feniksa (kao i Malj Gromovnika i slične karte) protivnik može vratiti u ruku sa odlagališta samo u svom koraku pripreme, dakle samo pre nego što vuče kartu.
Goran - Crvena Groznica je na Planinskom Majmunu. Protivnikov je potez, on još nije uveo kartu kao izvor. Ja igram Potisak na njegov jedini izvor tipa Šuma. Da li Majmun umire tog časa, ili protivnik može da odigra novi izvor i spase ga? Da li na to utiče vreme poteza, tj. da li je isto ako mu potisnem izvor u koraku njegove pripreme ili recimo u fazi napada?
Majmun gine u svakom slučaju. U ovom pitanju se dotičemo dve vrlo važne stvari, a to su efekti stanja i uvođenje izvora. Prvo, efekti stanja se proveravaju kad god igrač treba da dobije prednost, dakle i pre i posle izvršenja svake magije. Nakon što si vratio jedini zeleni izvor u ruku protivnika, efekat stanja će proveriti igru. Tada će primetiti da je Planinski Majmun 10/15, i da je za njega vezana promena koja mu daje /-20, što ga automatski osuđuje na odlazak na odlagalište. Drugo, izvori se igraju samo tokom glavnih faza, kada je niz prazan i kada igrač ima prednost. Protivnik ne može odigrati izvor kao odgovor na Potisak (jer tada niz nije prazan), čak ni ako potisak igraš u njegovoj glavnoj fazi. U ostalim fazama i koracima uopšte se ne može odigrati izvor.
Miodrag - Da li German sa 30 šete na sebi i dalje može da ispuca sva 3 brojača?
Ne, ne može. Ovo je takođe u vezi sa efektom stanja. U opisanoj situaciji imaš Germana koji je 40/40 biće sa 30 štete na sebi. Čim ukloniš jedan brojač i staviš njegovu osobinu na niz, on će postati 30/30 biće sa 30 štete na sebi, a prednost automatski prelazi protivniku. Pre nego što protivnik zaista dobije prednost (kada bi uobičajeno samo rekao “dalje” i pustio te da ukloniš sledeći brojač), efekat stanja će poslati Germana na odlagalište, pre nego što uspeš da skineš preostala dva brojača sa njega.
Nemanja - Ako uvedem Hram Tiglava u igru, život mi spadne na 50 (recimo da sam pre toga imao 100 života). Ako mi protivnik uništi Hram, koliko života onda imam? 50 ili 100?
Sve zavisi od toga kada ti protivnik uništi Hram. Ako se Hram Triglava uništi pre kraja tog poteza u kome si ga uveo, ostaćeš na 100 života, jer se osobina koja ti namešta život na 50 izaziva samo na kraju poteza. Ako, pak, protivnik sačeka svoj potez ili kraj tvog poteza i nakon što je osobina otišla na niz odigra neko iznenađenje kojim uništava Hram, tvoj život će postati 50. U oba slučaja, nećeš imati priliku da naneseš 50 štete Hramom Triglava, jer ovo radi samo na početku tvog poteza.
Milan - Protivnik kontroliše 30/30 biće, a ja 30/40 Proždrljivca i Klanac Okršaja. Da li mogu da iskoristim osobinu Klanca da mu ubijem to 30/30 biće, pa da posle toga napadnem Proždrljivcem i na taj način oštetim protivnika za 30 i vučem kartu?
Odlična šema. Dragi igrači, ponekad je odgovor pred vama, samo se treba “zadubiti” u svoje karte. Kako Klanac nigde ne kaže da se sukobljena bića aktiviraju pri razmeni štete, nakon toga možeš slobodno napasti svojim bićem koje je preživelo. Šteta ostaje na njemu do kraja poteza, ali kako nema šta da ga blokira i dokrajči, to uopšte nije važno.
Nemanja - Pitanje vezano za Vukodava: mališa je narastao do 30/30 i tada mi ga plavi vraća u ruku. Hoće li taj Vukodav kada ga uvedem u igru biti 10/10 kao na početku ili se vraća zajedno sa brojačima na sebi?
Na tvoju žalost, biće može ući u igru sa brojačima na sebi, ali je ne može napustiti sa njima. To znači da vraćanjem Vukodava u ruku nepovratno gubiš te “stečene” brojače.
Goran - Zanima me da li će Ledena Figura oživeti ako u igru ubacim biće posredstvom neke osobine, recimo preko Frulaša ili simbol-biće preko Konja Sedlanih?
Ledena Figura se pretvara u Letača samo i samo kada IGRAŠ biće iz ruke, kao magiju. Nijedan drugi alternativni način uvođenja bića u igru neće zadovoljiti uslov Figure. Ovo važi za sve aktivne osobine koje ubacuju bića u igru (poput osobine Frulaša ili Konja Sedlanih), a čak ni Podizanje Mrtvih ne bi “probudilo” Figuru.
Nikola - Ako Imitator imitira simbol-biće, šta se dešava ako neko odigra Potisak na njega? Da li Imitator ide na odlagalište, ili van igre, ili...?
Ako Imitator kopira 10/10 zeleno simbol-biće Mladunče, on je jednostavno 10/10 zeleno biće i ima tip Mladunče. Ako bi igrao Potisak na njega, on bi se prosto vratio u ruku vlasnika (jer on ipak jeste karta, pa se za razliku od pravog simbol-bića može vratiti u ruku).
Todor - Ako se Duginim Kristalom promeni boja nekog izvora, da li to uopšte nešto menja što se tiče plaćanja mana cene neke magije?
Dobro si naslutio da se ništa ne menja što se tiče mana osobine datog izvora. Voda će i dalje proizvoditi plavu, Grob crnu, Šuma zelenu manu... Sami po sebi izvori su bezbojni, i njihovim “farbanjem” nećeš postići mnogo. Čak će i tip izvora ostati isti.
Predrag - Protivnik igra Štetočinu, ja imam više karata u ruci od kojih je jedna Mudrost i Zaborav. Odluka da odbacim tu kartu je moja (nisam morao baš nju da odbacim), pa ispada da me protivnik nije naterao na to... Da li vučem dve karte?
Mudrost i Zaborav (kao i Vatra i Tama) rade nešto nesvakidašnje ako ih odbaciš zbog protivnika. Jeste da je tvoja slobodna volja i izbor da odbaciš baš Mudrost i Zaborav, ali je to i dalje (u ovom slučaju) osobina koju kontroliše protivnik. Da bi se aktivirale osobine ovakvih karata, protivnik ne mora nužno da ih imenuje ili sam odabere pri odbacivanju.
Stefan - Kada, u stvari, mogu vratiti Zverinjak u ruku? Kad god protivnik ima više bića od mene, ili samo pri igranju... (buni me ono “zatim”)?
Ako malo bolje pogledaš kartu, videćeš da se ova vradžbina sastoji iz dva dela razdvojena tačkom. Najpre se izvršava prvi deo magije, tj. ubacuje se simbol-biće. Kada ono uđe u igru, drugi deo magije broji bića. Ako i posle ovoga imaš manje bića (računajući i tvoje novo simbol-biće), Zverinjak ti se vraća u ruku sa niza.
Ako ne, ide na odlagalište odakle se ne vraća.
Petar - Da li mogu Barijerom sprečiti Uskrsnuće ili Podizanje Mrtvih, pošto je njihova odabrana meta biće na odlagalištu?
Ne možeš. Jako je važno razumeti da bića kao takva postoje samo dok su u igri. U svakoj drugoj zoni (u ruci, na odlagalištu, u biblioteci) ovo su karte bića. Na svakoj magiji ili osobini koja vraća KARTE BIĆA iz odlagališta U IGRU piše: “Vrati odabrano biće...” (jer ovim magijama te karte praktično ulaze u igru kao bića). Magije koje vraćaju KARTE BIĆA iz odlagališta U RUKU kažu: “Vrati odabranu kartu bića...” Iz ovoga sledi odgovor na tvoje pitanje: Uskrsnuće za svoju metu ima kartu bića, koja postaje biće tek po ulasku u igru; stoga Uskrsnuće nije ispravna meta za Barijeru.
Nemanja - Nešto sam mozgao: recimo da odigram Vatrene Misli ili neku drugu pržilicu, a plavi mi odgovori Preusmeravanjem, to će da mi se vrati u glavu... E sad, da li ja isto mogu da odigram Preusmeravanje i ponovo vratim NJEMU? Da se malo dobacujemo Vatrenim Mislima?
Hajde da zajedno prođemo sve: Vatrene Misli su na nizu. Protivnik dobija prednost i igra Preusmeravanje, skrećući Misli ka nama. Mi, iskusni kakvi jesmo, pustamo da se Preusmeravanje razreši. Pošto posle svakog razrešavanja magije ili osobine aktivni igrač (u ovom slučaju mi) dobija prednost, sada MI možemo odigrati jedno Preusmeravanje i odabrati protivnika za metu. I tako sve dok nekome ne ponestane Preusmeravanja, pa kom obojci, Tom i Džeri... Druga (jednostavnija) opcija je da u odgovor na njegovo Preusmeravanje odigraš svoje, i zameniš metu njegovog Preusmeravanja na tvoje Preusmeravanje; njegovo će na ovaj način biti sprečeno pri razrešenju, jer nema ispravnu metu (tvoje Preusmeravanje se već razrešilo i otišlo sa niza na odlagalište). Valjda ti se nije zavrtelo u glavi... :)
Goran - Ako žrtvujem Vesnicu Promena opremljenu Magičnom Sabljom u čast Mesečevog Hrama, hoće li odabrani igrač izgubiti 20 ili 40 života?
Izgubiće 40, jer, kao i mnoge druge karte koje iz nekog razloga hoće da znaju snagu bića, Mesečev Hram ne gleda samo snagu odštampanu na karti. Gleda se i da li neka oprema povećava snagu bića, da li to radi neki oreol, da li postoji neki globalni efekat koji povećava snagu svim bićima (Junačke Pesme recimo), kao i da li postoje neki brojači na biću. Sve to se sabira i daje trenutnu snagu bića, a protivnik u tvom pitanju gubi života jednako tom iznosu.
Miloš - Imam Majku Šumskog Mraka i Paklenog Čuvara u igri. Počinje moja priprema: da li vučem dodatnu kartu za Majku ako želim da je žrtvujem Čuvarem ili ne, jer na karti piše da se dodatne karte vuku na početku pripreme, a biće se žrtvuje u toku pripreme?
Na početku svake faze i koraka, sve osobine koje se izazivaju “Na početku...” te faze idu na niz, čak i pre nego što aktivni igrač dobije prednost. Osobina Majke će otići na niz, a zatim ćeš dobiti prednost; sada možeš reći “dalje” i pustiti je da se razreši, jer ćeš i nakon toga dobiti prednost i priliku da odigraš osobinu Paklenog Čuvara; tako i vučeš dodatnu kartu i vraćaš neko biće sa odlagališta. Naravno, izgubićeš i život zbog Majke Šumskog Mraka, ali kada je crnom život bio problem?
Ivan - Kontrolišem Trijumf Života i nemam bića. Pošto osobina Trijumfa ide na niz u koraku moje pripreme, da li mogu da, u odgovor na nju, odigram Prirodnu Srodnost i pobedim ako imam 20 izvora?
Ovo “ne radi”. Za detalje proveri sudijsko pravilo D5.30, ali evo kratkog objašnjenja: Osobina Trijumfa se izaziva SAMO ako je tačan navedeni uslov izazivanja (da kontrolišeš 20 ili više bića). Ako uslov nije tačan, osobina se neće izazvati, pa neće biti ni prilike da se pri razrešenju ponovo proveri uslov. Za ovu namenu, bolje koristi Buđenje Prirode - nije iznenadjenje, ali “radi”.
Pavle - Kada svi moji i protivnikovi izvori postanu bića (recimo pomoću karti Prirodna Srodnost ili Buđenje Prirode), da li dobijaju boju?
Ne, osim ako efekat ne kaže drugačije. U ovim primerima, “Izvor Bića” su bezbojna.
Miloš - Ako Reanimatorom sa odlagališta u igru vratim Germana, da li ću izgubiti 40 ili 10 života?
Gubiš 40 života, jer živote gubiš tek kada biće uđe u igru. German je od prvog trenutka provedenog u igri 40/40 biće (on ulazi u igru kao 40/40, a NE kao 10/10 pa da tek dobije brojače). Zato je 40 njegova snaga i broj života koje ćes izgubiti.
Stefan - Ako imam u igri neko biće sa regeneracijom (npr. Vodenu Zmiju) i platim regeneraciju 3 puta (npr. 3 zelene mane), da li je to biće zaštićeno do kraja poteza od 3 uništenja, ili samo od jednog?
Biće je “zaštićeno” od 3 uništenja, ali samo do kraja poteza. “Štitovi regeneracije” su vremenski ograničeni (traju do kraja poteza), ali su kumulativni (tj. može ih biti istovremeno i više na istom biću).
Ivan - Evo jedno amatersko pitanje, al' ajd', zanima me.. Kada se neka osobina bića stavi na niz, ima li veze ako ja pre razrešenja te osobine promenim boju tog bića? Primer: Imam Ruku Jarovida i Dugin Kristal. Protivnik aktivira Dželata da uništi Jarovida kada napadnem njime, a ja kao odgovor promenim boju Dželata u žutu kako ga ovaj ne bi mogao odabrati. Pogrešio sam, jel' da? Ovo se ne radi tako...
Pitanje uopšte nije amatersko... Nakon što je osobina na nizu, ne možeš više promeniti njeno poreklo - ta osobina bi se razrešila čak i da permanent na kome je napisana napusti igru. Ono što se proverava i pri igranju i pri razrešenju je ispravnost meta, ali je “boja” osobine određena u trenutku njenog odigravanja i ne postoji karta (u prve dve edicije) koja tu boju može promeniti dok je osobina na nizu. Ukratko, Dželat bi morao da bude žut u trenutku korišćenja svoje osobine. Ovo i nije teško izvesti: promeni boju Dželatu pre napada, dok je Ruka Jarovida još uvek deaktiviran, pa Dželat nema kome da “skine glavu”. Kada se osobina razreši, slobodno napadni, jer je Dželat tada žut i Jarovid je otporan na njega...
Goran - Ako odigram Preusmeravanje na Antimagiju koju moj protivnik igra na Morsku Neman, i promenim metu Antimagije na Preusmeravanje, da li ću na neki način sprečiti Antimagiju? Da li će Neman ući u igru?
Da, Neman će ući u igru, a Antimagija će efektivno biti sprečena. Pri igranju najavljuješ samo odabranu magiju koja je meta Preusmeravanja (uslov je da ona ima tačno jednu metu), a pri njegovom razrešenju biraš “zamenjenu metu” (koju i dalje gađa originalna magija, a ne Preusmeravanje). Magiju možeš “preusmeriti” i na samo Preusmeravanje, jer je ono u trenutku svog razrešenja još uvek magija na nizu. Pri razrešenju Antimagije, ona nema ispravnu metu (jer se Preusmeravanje razrešilo i sa niza otišlo na odlagalište), i biće sprečena. Luda ideja... i radi! Preusmeravanje možeš koristiti i za sprečavanje drugih sprečavanja. :)
Todor - Situacija je sledeća: igram Košulju od Uroka na svoje 20/20 biće, a protivnik u odgovor na to igra Žeravicu na isto biće. Šta se dešava? Da li pasivna osobina Košulje odmah deluje, pošto u pravilima piše da pasivne osobine ne idu na niz već se odmah razrešavaju?
“Pasivne osobine” kao “pasivne osobine permanenata u igri”. Kada igraš Košulju od Uroka, ona je samo magija na nizu. Tek kada se ova magija razreši, tj. postane permanent u igri, njena pasivna osobina počinje da “radi”. Ako, dok je Košulja još uvek magija na nizu, protivnik u odgovor odigra Žeravicu na biće koje pokušavaš da promeniš, dešava se sledeće: prvo se razrešava stvar sa vrha niza (u ovom slučaju Žeravica), a tek zatim sledeća stvar (Košulja od Uroka). Ako je biće do tada “stradalo” od Žeravice, Košulja nema ispravnu metu i na taj način je sprečena.
Aleksandar - Kontrolišem Zmaja Grotla koji je jedino biće u igri. Protivnik u svom potezu igra Imitatora, a ja u odgovor igram Jednakost na Zmaja. Šta će Imitator imitirati? Originalno ili 0/10 biće bez osobina?
Originalno biće sa svim osobinama! Imitator kopira samo vrednosti svojstava originalnog objekta i ništa sem toga (ne kopira efekte, oreole, opreme ili brojače). Originalne vrednosti su vrednosti odštampane na samom objektu (karti). Kompletan odeljak E4 u Sudijskim pravilima posvećen je kopiranju objekata i Imitatoru :)
Aleksandar - U igri imam Lučonošu, a u ruci Imitatora. Da li mogu igrati Imitatora kao iznenađenje ako mu “kažem” da imitira Lučonošu?
Ne možeš igrati Imitatora kao iznenađenje, jer njegova osobina “radi” tek dok on ulazi u igru. A uobičajeno je da bića (pa i Imitatora) možeš igrati samo u glavnim fazama svog poteza. Ipak, kada Imitator uđe u igru kao kopija Lučonoše, tvoja bića će postati Anti-Crna do kraja poteza. Zgodno za nezaustavljivi napad na crnog...
Milorad - Protivnik kontroliše Glasnika Nade i još jedno biće, na koje ja igram Jednakost. Da li će ovo biće biti 0/10, ili će na njega ipak uticati osobina Glasnika pa će biti 0/20?
Biće 0/20 biće, a bilo bi i 10/30 da protivnik kontroliše jedne Junačke Pesme pride!
Dušan - Rekoše mi da Volju Esnafa ne mogu da iskoristim ako nema čarobnjaka u igri. Da li je to istina?
Nije istina - ako nema čarobnjaka u igri, ti i dalje možeš igrati Volju Esnafa i sprečiti protivnikovu magiju ako on ne doplati jednu bilo koju manu.
Pavle - Da li kombinacijom karata Apsurd Greha i Vatrene Strele mogu naneti neograničenu štetu protivniku?
Ne možeš. Asurd Greha kaže da možeš igrati kartu iz odlagališta bez plaćanja njene mana cene, a Vatrene Strele imaju X u mana ceni. Ova promenljiva se u svim situacijama sem igranja karte iz ruke računa kao 0 (nula). Ako Apsurdom odigraš Vatrene Strele, nanećeš nula štete (preciznije, nećeš naneti štetu).
Ivan - Da li je borbena šteta naneta i kada je ona 0 štete ? Tako bih sa Noćnim Vilama opremljenim Kacigom Smisla mogao da vučem karte...
Ne, to “ne radi”. Nula štete se ne računa. Šteta uopšte nije naneta.
Miloš - Šta se dešava sa Macanovom štetom kada ga blokira Jurišnik?
Dešava se katastrofa po Macana. U fazi borbe, Jurišnici stvaraju dodatni korak borbene šete u kome samo oni nanose štetu. Macan će uzaludno poginuti pre “normalnog” koraka borbene štete (u kome bi skoro sigurno dobro “zagrebao” i protivnika, jer je Razbijač). A ako ne napadne, biće žrtvovan na kraju poteza...
Nemanja - Da li mogu Pravim Licem uništiti Neprolaznu Vilu?
Naravno da možeš. Posle razrešenja Pravog Lica izdržljivost Vile će biti 0, i kao efekat stanja ona će otići na vlasnikovo odlagalište (jer biće čija je izdržljivost 0 ne može ostati u igri). Obrati pažnju: ovo nije zaista “uništenje”, iako je rezultat isti.
Veljko - Protivnik ima Feniksa Zore, na koga prvo igram Jednakost, a po njenom razrešavanju i Teror Mraka. Da li će protivnik dobiti simbol-biće?
Feniks Zore ima izazvanu osobinu koja se izaziva pri njegovom prelasku iz zone
“u igri” u zonu “odlagalište”. Međutim, kako je pod uticajem Jednakosti izgubio sve osobine, ta njegova osobina se neće izazvati i protivnik ne ubacuje simbol-biće.
Marko - U igri imam Dvojnice i Ledenu Figuru. Ako bih koristio osobinu Dvojnica da ubacim biće, da li bi to “probudilo” Ledenu Figuru?
Na žalost, ne bi. Ledena Figura se “budi” samo kada igraš biće iz ruke kao magiju, ne i kada ga na neki drugi način ubaciš u igru.
Zoran - Protivnik koristi osobinu Dželata na mom aktiviranom vilenjaku, koga ja u odgovor na to deaktiviram osobinom Vilenjačkog Utočišta. Da li će moj vilenjak poginuti ili ne, pošto je osobina već otišla na niz?
Ispravnost odabrane mete magije ili osobine se proverava dva puta: prvi put pri igranju, a drugi pri razrešavanju. Kako pri razrešavanju osobine Dželata vilenjak nije aktiviran, Dželatova osobina će biti sprečena. Ura za vilenjaka koji je preživeo!
Nikola - Ako protivnik igra Reanimatora da iz odlagališta vrati Crnu Alu, koliko života gubi?
Kada Ala uđe u igru, njoj će igra momentalno dodeliti snagu i izdržljivost jednake broju bića u svim odlagalištima. Protivnik će izgubiti života kolika je njena snaga u tom trenutku. Ništa od besplatne Ale…
Aleksandar - Ako je u igri promena Talanska Šuma, da li bića mogu da se opremaju? Slično, da li biće koje već nosi Mihaijev Trnoštit može da bude opremljeno nekom drugom opremom DOK na sebi već ima Trnoštit?
Naravno da bića mogu biti opremana. Talanska Šuma sprečava samo da bića budu odabrana magijama, ne i osobinama, a “Opremi” je osobina svake opreme. Biće koje već “nosi” Trnoštit ne može biti odabrano ni magijama ni osobinama, pa čak ni onima koje ti kontrolišeš; dok nosi Trnoštit, ne možeš ga opremiti ničim drugim (ali mu ostaje i svaka promena ili oprema vezana za njega pre Trnoštita).
Nemanja - Da li osobina Posade Aberdara važi odmah po njenom ulasku u igru, i može li ona sama poslužiti kao jedan od vojnika za plaćanje cene?
Osobina Posade je aktivna osobina koja u svojoj ceni nema simbol aktiviranja, pa je slobodno možeš koristiti od onog trenutka kada je u igri. Što se tiče drugog dela, i sam si delimično odgovorio na njega. Posada Aberdara je biće tipa Vojnik, pa uz nju i još neko biće istog tipa možeš odmah koristiti ovu osobinu (potrebno je da bića ne budu aktivirana). Obrati pažnju da uz 4 vojnika osobinu možeš iskoristiti dvaput.
Ivan - Ako Duginim Kristalom promenim boju Crvene Groznice dok je vezana za biće i to biće napusti igru, da li će boja Crvene Groznice ostati ta koju sam birao ili će se nekako vratiti na crvenu po novom vezivanju?
Kada biće za koje je vezana napusti igru, Crvena Groznica će otići na odlagalište kao efekat stanja koji kaže da oreol ne može ostati u igri bez permanenta za koji je vezan. Međutim, njena osobina će joj omogućiti da se momentalno vrati u igru, ali će taj kratkotrajni boravak na odlagalištu ipak vratiti njene prvobitne karakteristike, a to je da je ona crvena. Čak i njeno ime sugeriše ovaj odgovor.
Goran - Da li su izvori uvek bezbojni? Može li ih “obojiti” Dugin Kristal?
Svi izvori ulaze u igru kao bezbojni permanenti. Efekti im kasnije mogu promeniti boju, a jedan od načina je i sa Duginim Kristalom. Međutim, takav izvor niti gubi stara niti dobija nova svojstva. On će i dalje biti istog tipa (recimo Vatra) i praviti istu vrstu mane (recimo crvenu), iako će sada biti “obojen” (recimo plav).
Nikola - Napadam sa Vatrožderom za koga je vezan Zov Divljine. Mora da ga blokira 6 jačih bića, a ja mogu da ga regenerišem Vođom Čopora. Koliko puta moram da platim regeneraciju? Jednom ili 6 puta?
Borbena šteta ide na niz kao jedan objekat, i razrešava se kao jedan objekat, tako da će tvom Vatrožderu protivnička bića naneti štetu odjednom. Ovo znači da je dovoljno da (pre toga!) samo jednom platiš regeneraciju.
Aleksandar - Da li Barijera može sprečiti odigravanje oreola?
Da, pošto “Promeni biće” oreol kao magija ima odabrano biće za svoju metu. Obrati pažnju: nakon što se jednom “veže” i postane permanent, oreol više nema metu.
Miodrag - Protivnik ima 60 života, ja takođe. Igram Napad Krvopija na njega sa 6 mana za X, on u odgovor igra Otrovani Lek. Da li je ovo nerešena partija ili on umire prvi i ja dobijam?
Otrovani Lek je efekat zamene. Efekti zamene menjaju delimično ili u potpunosti neki događaj, u ovom slučaju dobijanje života. Kada krene da se razrešava Napad Krvopija, on će naneti 60 štete protivniku, a umesto da dobiješ 60 života ti ćeš izgubiti 60 života (ako se Otrovani Lek razrešio pre toga). Nakon ovoga, efekat stanja će proveriti igru i videti da ste obojica na 0 života; partija će biti nerešena.
Miloš - Da li Čuvar Zmajeve Pesme smanjuje cenu vilinzmajeva i da li magije zmajeva koštaju 4 mane manje ako imam dva Čuvara?
Čuvar Zmajeve Pesme smanjuje samo cenu bića sa tipom Zmaj; tip Vilinzmaj je različit od ovog tipa. Svaki Čuvar smanjuje cenu igranja zmajeva za dve bezbojne mane, tako da bi ti 4 Čuvara u igri smanjila cenu zmajeva za čak 8 mana (pripazi da se ovo smanjenje cene odnosi samo na bezbojnu manu – ono ne smanjuje cenu u “obojenoj” mani).
Ignjat - Razgovarao sam sa drugom o karti Haos. Ona nanosi 20 štete svim žutim bićima i igračima koji ih kontrolišu. Da li šteta naneta igraču zavisi od broja bića? Ako ja odigram Haos da nanese po 20 štete na 5 protivnikovih bića, hoće li protivnik primiti 100 štete?
Ne, ovo ne radi tako. Bez obzira na to koliko je žutih bića u igri, igrači koji ih kontrolišu će uvek primiti samo po 20 štete. Ovo važi i za tebe i tvoja žuta bića.
Nikola - Kolika je ukupna mana cena simbol-bića?
Simbol-biće nema mana cenu, osim ako efekat ne kaže drugačije. Ovo je logičan razlog zbog koga je i ukupna mana cena simbol-bića uobičajeno 0 (nula).
Nenad - Da li postoji crna ili crvena karta koja na bilo koji način može da ošteti biće Vitez Zlatnog Krsta (Anti-Crn, Anti-Crven)?
Ne, ali ga može oštetiti svako artefakt biće, koje čak i kada se "pojača" oreolom neke boje ostaje bezbojno. Takođe postoje i neke "alternativne" metode - npr. crna karta Pomračenje Svesti tera protivnika da žrtvuje biće, pa on mora žrtvovati Viteza ako nema nijedno drugo, ili Iskonsko Zlo koje uništava sva bića koja ne kontrolišeš (ova karta niti nanosi štetu, niti odabira Viteza za metu, pa je to jedna od retkih crnih karti koje ga mogu uspešno rešiti). Crvena ima sličnu stvar koja se zove Energetski Udar, a od skoro i Vilu Zagorkinju koja može postati bezbojna. Ima načina, samo treba biti "dovitljiv"...
Aleksandar - Pitanje vezano za Rosnu Vilu: ako protivnik igra Grom da joj nanese 20 štete, ja "platim" 0 mana da je vratim u ruku. Ali, šta ako protivnik u odgovor odigra još jedan Grom na nju? Mogu li ja još jednom da platim 0 mana da je bezbedno vratim u ruku?
Možeš. Rosna Vila je takoreći neuništiva, jer uvek imaš dovoljno mana da platiš njenu osobinu (koja je besplatna). Ova osobina ide na niz iznad "štetne" magije ili osobine, i Vila se bezbedno vraća u tvoju ruku...
Aleksandar - Da li Crna Ala može da uđe u igru ako nema ni jednog bića na odlagalištu pa je ona 0/0?
Može da uđe u igru, ali će odmah zatim otići na odlagalište jer joj je izdržljivost 0. Ovo je efekat stanja kod koga ne pomaže ni regeneracija.
Igor - Na svakoj artefakt opremi piše: "Igraj opremanje kao vradžbinu". Da li to znači da se opremanje može igrati samo u vreme kad i vradžbina ili da je opremanje vradžbina?
Samo u vreme kada i vradžbina - u glavnim fazama tvog poteza, kada je niz prazan i imaš prednost. Ne možeš opremiti svoje biće u protivnikovom potezu ili u toku borbe (i ne možeš opremiti biće koje ne kontrolišeš). Opremanje nije vradžbina.
Nikola - Protivnik i ja kontrolišemo po jednu promenu Dva Lica Noći, on napada a ja blokiram bićem koje potom gine. Moja Dva Lica Noći kažu da on žrtvuje biće, ali šta dalje? Da li sada moram i ja jedno moje, pa on jedno njegovo...? Da li je za ovu promenu važno kako biće ide na odlagalište (da li je uništeno ili žrtvovano kako traži karta)?
Za Dva Lica Noći, uopšte nije bitno kako je biće završilo na odlagalištu. Svako tvoje biće koje na bilo koji način ode na odlagalište iz igre izazvaće efekat Dva Lica Noći i naterati protivnika da žrtvuje svoje biće. Ovo će onda izazvati efekat njegovog primerka, pa ćeš i ti morati da žrtvuješ biće. Tek u trenutku kada igrač koji je na redu da žrtvuje ostane bez bića, ovaj lanac se prekida.
Goran - Protivnik ima u igri promenu Naučena Opreznost. Napada me bićima (jedno je Zmajeviti Iscelitelj) koja se ne aktiviraju zbog promene i nanosi mi štetu. Potom aktivira Iscelitelja i koristi njegovu osobinu te sprečava 20 štete drugom blokiranom biću. Da li on to može da uradi?
Zašto da ne? Pusti da šteta ode na niz u koraku borbene štete, pa Isceliteljem spreči šta želi. Na ovaj način, Iscelitelj može i naneti i sprečiti štetu, što u odbrani radi čak i bez Opreznosti (jer se bića koja blokiraju ne aktiviraju).
Goran - Da li sa Germanom mogu da ubijem 70/70 biće? Recimo, blokiram dok je German 40/40, šteta se "zaključava" i ide na niz, potom kao iznenađenje koristim njegovu osobinu i uklanjam sva tri brojača da nanesem 30 štete istom biću. German je "ispucao" svoje brojače, ali je prethodno punom snagom blokirao! Da li je to moguće?
Bravo! Moguće je, i radi baš na način koji si opisao.
Aleksandar - Kada Ljuti Mastadon napada i odabere Brdsku Streličarku da ga blokira, može li ona da iskoristi svoju osobinu i ubije Mastadona?
Da, Brdska Streličarka može da "sredi" Mastadona pre nego što bude postavljena da ga blokira, pod uslovom da je ušla u igru pre prošlog poteza kako bi mogla da se aktivira za svoju osobinu. Osobina Mastadona će se razrešiti, ali njega više neće biti u igri i nikom ništa (Streličarka nema šta da blokira)... Sve ovo važi i za Dželata.
Aleksandar - Da li Dama Šumskih Dubina dobija +10/+10 samo za promene koje su bile u igri kada je odigrana, ili se pojačava i kasnije?
Kao i za Ale, situacija se stalno menja. Za svaku novu promenu u igri, Dama dobija +10/+10, za svaku uništenu promenu ih gubi.
Nebojša - Kada biće koje je istovremeno i Letač ima osobinu "sva bića sposobna da blokiraju ovo biće čine to", kako i koja bića ga blokiraju?
Letače su sposobni da blokiraju samo drugi letači. Bića koja nemaju osobinu Letač mogu biti blokirana čak i letačima (koji mogu da "slete"). Blokiraju samo protivnička bića (ne treba da blokiraš svojim bićima ;) i to onda kada ti odlučiš da napadneš tim bićem (u tvom potezu). Takođe, već aktivirana bića nisu sposobna da blokiraju.
Predrag - Ako se protivnik Razumno Objasni sa mojim bićem, a ja posle toga odigram Junačke Pesme, da li će se pojačati snaga i izdržljivost tog bića koje sada kontroliše protivnik?
Bilo da si odigrao Junačke Pesme pre ili posle Razumnog Objašnjenja, biće koje sada kontroliše protivnik ne dobija bonus od +10/+10. Ovaj bonus dobijaju samo bića koja ti kontrolišeš.
Goran - Kada sam pomoću Frulaša ubacio u igru svog Anđela Hranitelja, protivnik mi nije dopustio da dobijem 30 života jer "Anđeo nije ušao već je ubačen u igru". Jesmo li mi ispravno tumačili pravila u ovom slučaju?
Na žalost, ne. Anđeo ulazi u igru - nema načina da se biće pojavi u igri "niotkuda", već mora da uđe u igru. Termin "ubaci u igru" označava samo da taj permanent (u ovom slučaju biće) nije odigran kao magija, pa se ne može sprečiti npr. Dematerijalizacijom ili Ometanjem (ovo nije magija, već Frulaševa osobina).
Milorad - Da li iznenađenje Antipodencija štiti i promene vezane za biće ili njih i dalje mogu uništiti magije birane boje?
Antipodencija štiti samo biće, ne i promene vezane za njega (njom ne možeš sprečiti protivnika da ti npr. Poravnanjem uništi neki oreol vezan za to biće). Međutim, ako biću daš osobinu Anti za boju promene vezane za njega, ta promena "spada" i ide na odlagalište - ovo je dobar način da se rešiš nekih negativnih oreola.
Đorđe - Protivnik igra crno-žuti špil i kontroliše jedno žuto biće, ja kontrolišem jedno plavo biće. Protivnik igra Sejmena. Kao odgovor na to ja igram Potisak i vraćam svoje biće u ruku. Šta se dešava kada Sejmen uđe u igru? Da li on mora da uništi svoje žuto biće?
Da, odlično razmišljanje. Potiskom vraćaš svoje biće dok je Sejmen još na nizu - kada uđe u igru, on mora da uništi odabrano biće koje nije artefakt ni crno, ako takvo postoji (a znamo da postoji...); ako nema takvog bića, osobina je sprečena.
Bogdan - Protivnik ima 100/100 biće. Ja mu bacim Reku Plamena (nanosi 40 štete njemu i svim bićima koja on kontroliše) i žrtvujem svog Vulkanskog Kolosa da bi on naneo 60 štete svakom biću i svakom igraču. Da li mu ja (odnosno Kolos i Reka Plamena) ubijam to 100/100 biće?
Da, jer šteta ostaje na biću sve do samog kraja poteza (uklanja se u koraku odbacivanja), tako da si ti naneo ukupno 100 štete svim protivnikovim bićima... Usput si naneo i 100 štete protivniku, i 60 štete sebi i svojim bićima... Vatreno, nema šta...
Goran - Ako u igri imam Mermernog Titana i Šumsku Majku, pretpostavljam da se sva moja bića, uključujući i ona sa snagom 30 i više, deaktiviraju tokom koraka deaktiviranja svakog igrača bez obzira što osobina Mermernog Titana ne dozvoljava deaktiviranje bića sa snagom 30 i više. Da li sam u pravu?
Ne sasvim. Evo šta kažu detaljna pravila: Kada jedna karta kaže da nešto "ne možeš", a druga da to isto "možeš", uvek pobeđuje negacija ("ne možeš"). Ovde imamo takav slučaj. U tvom koraku deaktiviranja pobeđuje negacija - ni tvoja bića sa snagom 30 ili više se NE deaktiviraju. Međutim, u koraku deaktiviranja protivnika ti ipak deaktiviraš SVA svoja bića i ostale permanente, jer tada osobina Titana nema efekta na tebe (nije tvoj korak deaktiviranja).
Nemanja - Da li mogu da odigram Kroćenje Kerbera ili Zasedu na neko biće iako je ono deaktivirano, ili mora da bude aktivirano?
Da, možeš igrati Kroćenje na već deaktivirano biće (ostaće deaktivirano) i preuzeti ga. Uslov za ovu kartu je samo "odabrano biće", a ne "odabrano aktivirano biće".
Vladimir - Protivnik kontroliše biće za koje je vezao dva oreola:
Rast Šume (ima 7 izvora tipa Šuma tako da dobija +70/+70) i Neukrotivost (+10/+10 i može biti blokirano samo letačima). Igram Kroćenje Kerbera na to biće. Kada ga preuzmem, da li preuzimam i promene ili one idu na odlagalište?
Preuzimaš i oreole zajedno sa bićem (ne idu na odlagalište), ali ih i vraćaš zajedno sa bićem. Kontrolu nad promenama zadržava protivnik, što mu u ovom slučaju i nije od pomoći, jer biće i dalje ima +70/+70 (i dalje se gledaju Šume koje on kontroliše), kao i +10/+10 i može biti blokirano samo letačima (Neukrotivost). Dakle, imaš priliku da ga "udariš" njegovim promenjenim bićem, i to veoma jako...
Miodrag - Ako se neka "Promena-Oreol" nalazi na mom biću kada me (plavi) protivnik natera da to biće vratim u ruku, šta se dešava sa oreolom? Da li ide na odlagalište, kod mene u ruku...?
Na žalost, svaki oreol ide na odlagalište kada ono što je menjao napusti igru...
Nikola - Da li oreoli/opreme tipa Aure Bogova vraćaju života koliko to biće nanese štete u tom potezu, ili onoliko koliko ono može da nanese (npr. biće od 50/30 sa Aurom Bogova napada biće od 20/20, da li vlasnik Aure dobija 50 ili 20 života)?
Biće nikada ne napada biće, već samo igrača, ali pretpostavljam da to znaš. Biće uvek nanosi svu svoju štetu biću koje ga blokira (ili biću koga je blokiralo). Dakle, 50/30 biće nanosi 50 štete čak i 20/20 biću, pa vlasnik Aure uvek dobija 50 života (osim ako nešto spreči biće da nanese svu štetu, npr. žuta Isceliteljica...)
Ivan - Da li se osobine bića koje u svojoj ceni zahtevaju njegovo žrtvovanje (npr. Srčani Kamenko) mogu odigrati kao odgovor na protivnikovu magiju ili osobinu koja treba da uništi ili preuzme to biće?
Da. Plaćanje cena ne koristi niz, što znači da te niko ne može sprečiti da žrtvuješ permanent koji kontrolišeš kako bi odigrao njegovu osobinu (ali moraš imati razlog za to – neku magiju ili osobinu koja kao deo cene traži žrtvovanje).
Branislav - Da li npr. plavo biće Bibliotekar može u istom potezu da napadne i da mi vuče kartu?
Ne. Ali može da blokira, i da "vuče kartu" (blokiranjem se bića ne aktiviraju, pa ga možeš aktivirati i iskoristiti njegovu osobinu).
Janko - Kada je Pravi Lutkar promenjen oreolom Krila Želje, da li može svoju osobinu koristiti dok god igrač ima mane? Kada koristi osobinu, aktivira se, a Krila Želje ga za jednu manu deaktiviraju. I tako dok ima mane (3, 4 ili više puta)?
Potpuno si ispravno to shvatio, dok god imaš mane možeš deaktivirati Lutkara i ponovo ga aktivirati da iskoristiš njegovu osobinu. Zamisli tek šemu sa Bibliotekarem - vučeš kartu kada ga aktiviraš, pa ga deaktiviraš Krilima za jednu manu, i tako u krug...
Marko - Maglovita Prikaza kaže: za dva mane (jednu plavu i jednu bilo koju) vrati Maglovitu Prikazu u ruku vlasnika. Mene zanima da li mogu da koristim ovu osobinu i kad je Maglovita na odlagalištu?
Ne, osobinu Maglovite Prikaze možeš koristiti samo dok je ona u igri. Ako se osobina odnosi na neku drugu zonu, ona to uvek eksplicitno naglašava (recimo, ova osobina bi u takvom slučaju glasila otprilike: "vrati... iz svog odlagališta u ruku").
Janko - Ako Pećinski Bazilisk napada, a blokira ga Maglovita Prikaza, da li Prikaza može da ubije Baziliska i vrati se bezbedno u ruku vlasnika?
Da. Maglovita Prikaza može da ubije Baziliska, jer kada borbena šteta ode na niz, ti možeš iskoristiti njenu osobinu i vratiti je u ruku pre razrešenja štete. Šteta koja je već na nizu će se ipak razrešiti i ubiti Baziliska (kao odapeta strela), a osobina Baziliska da uništava bića se razrešava tek na kraju borbe (kada nema Prikaze).
Ivan - Da li postoje ograničenja kod korišćenja osobina bića ili mogu da ih koristim bilo kada? (Preciznije, da li se osobine bića tretiraju kao iznenađenja?)
Sve aktivne osobine bića mogu se igrati kao iznenađenja, osim ako sama karta ne kaže drugačije. Jedino ograničenje je da ne možeš koristiti osobinu bića koja traži aktiviranje tog bića (preciznije, koja ima simbol aktiviranja u ceni) ako to biće nije bilo pod tvojom kontrolom od početka tvog najskorijeg poteza.
Aleksandar - Šta biva sa sprečenom magijom? Da li se ona vraća u ruku vlasnika, na odlagalište ili ostaje na stolu, a njen efekat ne važi u potezu kada je odigrana?
Sprečena magija ide na odlagalište i nema nikakav efekat (kao da nije ni igrana).
Nikola - Kada se neka magija (npr. igranje bića) spreči i ode na odlagalište, da li se i dalje plaća mana cena te sprečene magije?
Da. Mana cena se plaća u svakom slučaju, kao deo najave magije koju igraš. Ne bi ni mogao da je odigraš da nisi imao mane da je platiš. To što je sprečena, ne menja činjenicu da si je ti već platio - plaćena mana je propala, baš kao i sprečena magija.
Aleksandar - Da li izvor koji uvedem u igru mogu koristiti u istom potezu, ili je kao za bića potrebno sačekati sledeći potez da bi on proizveo manu?
Izvor može proizvesti manu odmah po ulasku u igru. Od svih karti, samo bića ne mogu koristiti svoje osobine sa simbolom aktiviranja u ceni odmah po ulasku u igru. Ovo pravilo ne važi za bića sa Ubrzanjem (ona mogu napasti i aktivirati se odmah).
Miloš - Za bića čije se statistike računaju po broju karata određenog tipa na odlagalištima (Crvena Ala, Crna Ala...): da li se statistike odrede samo u trenutku igranja karte i to ostaje za stalno, ili se statistike menjaju sa promenom broja tih karata na odlagalištima?
"Statistike" se stalno menjaju. Karte se ponovo prebroje u trenutku kada je to značajno (na primer, kada biće napada i treba da nanese štetu).
Nikola - Da li iznenađenje Erupcija dodaje samo crvene mane u izvorište (npr. da li može da umesto 5 crvenih doda 5 bezbojnih)?
Odgovor na oba pitanja je "da", jer se bezbojna mana može platiti bilo kojom vrstom mane. Erupcija proizvodi 5 crvenih, ali sa njima možeš platiti i 5 bezbojnih (ili 3 crvene i 2 bezbojne...).
Dušan - Da li izvori koje sam u prethodnom potezu iskoristio kao izvore bezbojnih mana u ovom potezu mogu proizvoditi obojenu manu?
Da. Svakim aktiviranjem izvora biraš vrstu mane koju želiš da proizvede (od onih koje taj izvor može proizvesti). Bezbojnu manu u ceni ionako možeš platiti bilo kojom vrstom mane (i zelenom, crvenom...), pa o tome ne treba mnogo da brineš.
Lidija - Da li protivnikovo biće koje je već blokiralo i preživelo može u tom istom napadu da blokira i moje drugo biće koje takođe napada? Ja mislim da je to nelogično, ali protivnik tvrdi da je moguće...
Biće koje blokira može blokirati samo jedno biće koje napada, tako da si ti u pravu - moguće je samo sa više različitih bića blokirati jedno biće koje napada. Sva bića napadaju i sva bića blokiraju odjednom, i sva borbena šteta se nanosi odjednom.
Lidija - Kada sam ja protivnikovo 40/60 biće izblokirala svojim 20/20 (pri čemu je ono "poginulo" i otišlo na odlagalište), protivnik je tvrdio da višak od 20 štete koje nanosi njegovo biće ide direktno meni. Da li je u pravu?
Nije u pravu! Samo bića sa osobinom Razbijač mogu da prenesu višak štete na igrača, i to samo u napadu. Odlično si razumela ovo.
Aleksandar - Igram sa crnim špilom, pa me interesuje šta je Grob? Kako da napravim Grob?
Grob je jedan od 5 tipova osnovnih izvora koji aktiviranjem proizvodi crnu manu. Praviš ga tako što bilo koju crnu kartu uvedeš u igru kao izvor - tako da veliki krug sa simbolom bude na njenom vrhu. Postoje i neke karte koje se mogu igrati samo kao izvori čiji je jedan od tipova Grob (recimo, Kripta Plamena ima upisani tip "Izvor - Grob Vatra"). Upamti da možeš uvesti samo jedan izvor u svakom svom potezu.

Broj pronađenih pitanja: 355

 
 
XHTML 1.0 Strict & CSS2
Copyright © 2005-2021 Izvorimagije.com