Pravila igrePitajte nas...Mapa sajtaForum Izvora
 
 

Misteriozno Doba Misterija

2/11/2007

... Kao zvanični kraj prvog poglavlja priče o Izvorima, Doba Misterija ima obavezu da upotpuni ne samo prethodni deo ciklusa, već i kompletnu igru, uključujući i ediciju koja stiže nakon njega!...

 
 

Da li čitate fantazijske priče o svetu Izvora na ovom sajtu?

Čitam

Ne čitam

Pročitam ponekad

 
 

Tekstovi

 
 

Osnovni nivo

 
 

Pravila - Tekstovi o pravilima Izvora magije

 
 

Atrian, 12/1/2006

PRAVILA, PRAVILA...

Dragi igrači Izvora magije,

Izuzetno sam zadovoljan brojem pitanja koje nam postavljate, jer to znači da igra živi i da vam je stalo do nje. Izbacili smo i detaljna pravila, kojima smo nadam se malo više pojasnili samu mehaniku igre i dali detaljnije objašnjenje nekih pojmova. Uveli smo i ocenjivanje tekstova, kako bismo sajt u najvećoj mogućoj meri prilagodili vašem ukusu. Iako je vaše opšte poznavanje pravila igre sve bolje, i dalje postoje neka pitanja i situacije koje se ponavljaju i koje mogu biti pomalo konfuzne, pa ću pokušati da ih malo pojasnim ovde. Značiće vam, jer već 15. januara X-klub iz Novog Sada pravi prvi nezvanični turnir "Nedelja – veče Izvora magije". Zašto ne bismo počeli sa naizgled najjednostavnijim, a opet naizgled najneshvatljivijim pojmom:

Borba, blokiranje i napadanje bića...

Iz većine pitanja na koje sam odgovorio vezano za ovu temu vidim senku "hiljadugodišnje zagonetke" i malog Jugija koji je nosi. Naime, većini onih koji postavljaju pitanja nije jasno kako to da bića ne mogu napadati bića, već samo igrače. Primer: "Napadaju me bića 20/20, 30/30, 40/40, ja imam Noćne Vile, Skelet Crnog Ratnika i Zmije Zloslutnice, da li protivnik može da kaže 20/20 napada Noćne Vile, 30/30 Skelet Crnog Ratnika, a 40/40 Zmije Zloslutnice?" NE, NE i NE! Protivnik napada igrača, ne njegova bića, a branilac sam odlučuje da li će se ili neće braniti, da li će razmenjivati biće za biće i slično. U tome i jeste šmek ove igre, more taktičkih mogućnosti uz pregršt zabave. Dakle, da ovo napokon zaključimo: svojim bićima napadate protivnika i on bira da li će se ili neće braniti i kojim bićima će blokirati koje napadače. Bilo je i jedno zanimljivo pitanje tipa: "Da li bića koja su mi deaktivirana moraju da blokiraju?". I ovde je odgovor, naravno, NE. To što su deaktivirana ti samo daje mogućnost da ih iskoristiš u svojoj odbrani. Međutim, postoji jedna zanimljiva stvar kod bića koja su deaktivirana i koriste se u odbrani. Naime, blokiranjem se ona ne aktiviraju, pa pošto su jednom postavljena "u blok", vaša odbrambena bića mogu da se aktiviraju i iskoriste svoje osobine. Primer: Isceliteljicom možete blokirati biće koje je takođe 10/10, pa je aktivirati i iskoristiti njenu osobinu da spreči 10 štete samoj sebi. Ona će preživeti, dok drugo biće neće. Isto tako možete blokirati Bibliotekarom neko 40/40 biće i pre nego što se šteta razreši aktivirati 10/10 Bibliotekara da bi vukli kartu pre nego što pogine. Zgodno, zar ne? Za više primera, pogledajte naša detaljna pravila.

Od Izvora dva putića......

Još jedno od gorućih pitanja: Šta ti izvori rade i kako ja mogu da utičem na njih? Summa summarum svih pitanja je: "Da li ja mogu nekako da utičem na izvor u trenutku kada ga protivnik aktivira?" Odgovor je: NE! Aktiviranje izvora i njegovo proizvođenje mane ne idu na niz, i zbog toga stvari sa niza ne mogu uticati na njih. Bilo je nekoliko varijanti pitanja tipa: "Ako on igra Ometanje kako bi sprečio neku moju magiju, da li ja mogu da igram Potisak u odgovor i vratim mu izvor koji je aktivirao u ruku, i tako ga sprečim da igra Ometanje?" Moja prethodna izjava govori sve: on je platio cenu Ometanja i sada je (što se mehanike igre tiče) svejedno da li je taj izvor u igri ili ne. Slično, ako protivnik pokuša da vam nekom magijom ili osobinom aktivira slobodan izvor, slobodno ga možete aktivirati sami i servirati mu jedan Grom za 20 štete. Bilo je jedno dobro pitanje vezano za izvore koji odlaze na odlagalište. Igrača je interesovalo, zbog Zelene Ale, da li se bića koja su uvedena kao izvori na odlagalištu računaju kao bića ili kao izvori. Karta koja je uvedena kao izvor (tako da joj krug sa simbolom bude na vrhu) je samo izvor sve dok se nalazi u igri. Čim promeni zonu, računa se i kao ono što piše ispod ilustracije (biće, promena, vradžbina...), tako da i izvori koji su na neki način završili na odlagalištu "pumpaju" odgovarajuću Alu. Ovo daje novu taktičku dimenziju nekim kartama. Mnogo puta spominjani Vrtlog, koji između ostalog tera sve igrače da žrtvuju 4 izvora, dozvoljava igračima da sami biraju koje će izvore žrtvovati, pa je najpametnije žrtvovati aktivirane izvore ili one koji vam daju neku prednost (recimo, sve vradžbine koje ste uveli kao izvore će možda kasnije napumpati Crvenu Alu). Dobro pitanje u vezi sa iznenađenjem Prirodna Srodnost, kojim svi izvori postaju i 20/20 bića do kraja poteza, glasilo je:"Da li se svi izvori računaju u bića ili samo neiskorišćeni?" Kako sama karta kaže da su svi izvori postali i bića, nevažno je da li su aktivirani ili ne. Kao i na svim ostalim kartama, i ovde "svi" znači "baš svi", pa i protivnikovi, a igrači mogu napadati, blokirati ili proizvoditi manu samo onim izvorima koji nisu aktivirani.

 
Šumar

Ko je smestio vlasniku?

Jedan od pojmova koji se pojavio u dosta pitanja je onaj vezan za vlasnika. Ko je, dakle, vlasnik karte? Vlasnik je uvek onaj igrač koji je počeo partiju sa tom kartom u svom špilu (najverovatnije njen vlasnik i u realnom životu). Recimo:"Imam Šumara koji je preuzet Razumnim Objašnjenjem, a onda je odigran Zapovedni Glas koji vraća sva bića u ruke vlasnika. Kome ide Šumar, plavom ili zelenom?" Kako iz pouzdanih izvora znam da je zeleni započeo partiju sa Šumarom, taj Šumar će se vratiti njemu. Razumno Objašnjenje i slične magije samo privremeno daju kontrolu nad nekim bićem - njegov vlasnik se nikada ne menja. Kontraverzni Šumar zbunjuje i nekakvim "brojačima", koji u stvari predstavljaju oznaku njegovog trenutnog razvoja - svaki mu daje +10/+10. Dobija ih kad god nanese borbenu štetu direktno protivniku.

 

Pod borbenom štetom se smatra samo šteta koju bića nanose u fazi borbe kada napadaju ili blokiraju, a pod protivnikom se uvek smatra samo protivnički igrač. Ako je Šumar imao brojače na sebi, šta se dešava sa njima kada napusti igru? Brojači uvek nestaju pri promeni zone, pa u prethodnoj situaciji Šumar vraćen u ruku ponovo počinje kao 10/10 kada ga odigraš.

 
Sečivo Lažnog Života

Međutim, šta se dešava kada je taj Šumar preuzet, a imao je na sebi neku promenu ili opremu? Jednostavno, sticanjem kontrole nad bićem NE stiče se i kontrola nad promenom ili opremom vezanom za njega. U slučaju da su u pitanju tzv. "pasivne" promene ili opreme (tipa Moć Zemlje ili Vilinmač koje daju +10/+20 i +20/+20 biću za koje su vezane), iako je igrač koji kontroliše promenu ili opremu različit od onog ko trenutno kontroliše biće, to biće će ipak dobiti bonuse datih permanenata. U slučaju da je za biće vezano npr. Sečivo Lažnog Života, biće će dobiti +30/+0 i osobinu Razbijač, ali će život i dalje dobijati onaj ko kontroliše opremu. Ovu opremu njen vlasnik u svojoj glavnoj fazi može "prevezati" na neko biće koje sam kontroliše. Što se tiče promena, one ostaju na "ukradenom" permanentu sve dok je taj permanent u igri.


Niko, niko... kao ja...

 

Ovom prilikom želim da pohvalim sve vas koji ste postavljali krajnje škakljiva pitanja koja su me naterala da koristim svoje sive vijuge. Neka od najtežih bila su vezana za plavog Imitatora, koji ulazi u igru kao kopija nekog bića ili odmah umire jer je sam po sebi 0/0. Tekst karte kaže: "Dok Imitator ulazi u igru, možeš birati biće u igri. Ako to uradiš, Imitator ulazi u igru kao kopija tog bića". Na samom početku važno je naglasiti da biće koje biraš i "odabrano biće" nisu isto - odabrano biće je u punoj formulaciji "biće odabrano za metu magije ili osobine". Kada neka karta kaže da nešto izabereš ili biraš, to znači da ne postoji meta (za razliku npr. od termina "odabranom biću", gde je to biće meta magije ili osobine). Imitator nema svoju metu - on samo "pogleda" biće i postaje isti kao ono, pa makar to biće bilo i Anti-plavo (ne može biti odabrano ničim plavim, između ostalog). Bilo je odličnih pitanja, tipa: "Šta se desi ako Imitator imitira Plavu Alu?" Kada Imitator uđe u igru, on ulazi kao istovetna kopija nekog bića koje je već u igri, sa svim njegovim aktivnim, pasivnim i izazvanim osobinama, tako da u ovom slučaju Imitator ima osobinu Letač i postaje jači sa svakim novim iznenađenjem na odlagalištu. Ali šta se dešava ako je za imitirano biće vezana neka promena ili oprema? Da li će Imitator koji imitira biće koje je prirodno 20/20 ali ima zakačenu Neukrotivost biti 20/20 ili 30/30? Ovo je jednostavnije nego što izgleda - Imitator "fotokopira" samo biće, ne i promene ili opremu vezane za njega, tako da je u ovom slučaju on samo 20/20. Imitator ne kopira čak ni brojače - ako je biće koje kopira ranije pomenuti Šumar sa 2 brojača na sebi (dakle 30/30 biće), plavi Imitator će postati zeleni Šumar bez brojača na sebi (dakle 10/10 biće).

Opsada Striga

Čini mi se da je crvena Opsada još jedna nezgodna karta koja vas izgleda često baca u nedoumicu. Ova promena kaže: "Ako nešto nanese štetu biću ili igraču, umesto toga nanosi duplu štetu tom biću ili igraču." NE kaže da se šteta vraća napadaču, NE kaže da to važi samo za onoga ko kontroliše promenu... Šta znači to dupliranje štete? Za koga to važi? Osobina ove karte predstavlja običan efekat zamene, koji duplira SVAKU nanetu štetu. Duplira se sva šteta koju nanose magije ili osobine, kao i sva šteta koju nanose bića u koraku borbene štete. Pažnja: ovo važi za oba igrača! Opsada je mač sa dve oštrice i treba biti izuzetno pažljiv sa njenim odigravanjem. Sve magije i sva bića sada nanose duplu štetu - ako je biće 10/10, nanosi štetu kao da je 20/10. Čisto da podsetim da gubljenje života nije nanošenje štete pa se npr. osobina crnog Surovog Razbojnika ne "pojačava" Opsadom. Zanimljivo je pomenuti još jednu crnu kartu: Napad Krvopija ima X u svojoj ceni, od čega zavisi količina štete koju ova vradžbina nanosi, ali i količina života koju dobija njen igrač. Opsada duplira štetu koju nanosi Napad Krvopija, ali NE duplira i broj života koje dobija igrač - dobijanje života kod ove vradžbine ne zavisi od nanete štete, već isključivo od vrednosti kojom je plaćeno X u njenoj mana ceni.

Toliko od mene za sada, nadam se da će vam posle ovoga neke stvari biti jasnije. Ako ne, i dalje vam stojim na raspolaganju 24/7 da odgovorim na sva vaša pitanja sa ostatkom tima. Još jednom hvala igračima koji su bili vredni i radoznali i slali svoja pitanja. Do sledećeg puta...

Ocenite ovaj tekst:

 
 
XHTML 1.0 Strict & CSS2
Copyright © 2005-2023 Izvorimagije.com