Pravila igrePitajte nas...Mapa sajtaForum Izvora
 
 

Nac part II: Top10 špilovi

8/10/2007

"... 4 špila kojima su igrali najbolji na Nacionalnom, ali i da ukratko pomenem i ostale u najboljih 10..."

 
 

Vaša omiljena boja u igri je:

Žuta

Plava

Crna

Crvena

Zelena

 
 

Pretraga pitanja

 
 

Rezultati pretrage pitanja

 
 

Traženi termin: Napast

 
 

Važna napomena: za tačne rezultate pretrage koristite latinična slova š č ć đ ž !

 
 
Vlada - Imam dva Kukavna Orka u igri. Mogu li oni sada da (zajedno) napadaju i blokiraju?
Kako sada nisu sami, manje su plašljivi i mogu zajedno napasti i blokirati. :)
Đorđe - U igri je Vučji Poziv. Ja uvodim Napast, a protivnik žrtvuje izvor da bi je stavio na vrh moje biblioteke. Da li (zbog Poziva) vučem Napast ili kartu koja je bila na vrhu biblioteke pre nego što je Napast tu dospela?
Zavisi od toga ko kontroliše Vučji Poziv. Ako je i ova karta pod tvojom kontrolom, ti sam možeš izabrati redosled odlaska ovih izazvanih osobina na niz, pa po želji možeš ili prvo vući kartu a zatim staviti Napast na vrh biblioteke, ili uraditi obrnuto. Ako je Vučji Poziv pod kontrolom protivnika, uvek ćeš prvo vući kartu pa zatim staviti Napast na vrh, jer u slučaju istovremenog izazivanja više osobina, na niz prvo idu one napisane na kartama koje kontroliše igrač čiji je potez (za detalje pogledaj sudijska pravila D11.20 i D11.30).
Miloš Luka - Interesuje me da li Glineni Divljan može da napadne u istom potezu kada uđe u igru?
Ne, jer tada nije „sposoban“ (nema Ubrzanje). Ipak, mora napasti u svakom sledećem potezu igrača koji ga kontroliše (NE može napasti i u potezu protivnika!), i to ako je sposoban, tj. ako je deaktiviran, i ako je pod kontrolom tog igrača od početka poteza (i to samo ako ga neki drugi efekat, npr. Okamenjenost, ne sprečava da napadne, jer je „zabrana“ jača od „moranja“).
Marko - Da li se Crnobog može deaktivirati Kroćenjem Kerbera? Pošto kaže da se biće deaktivira, da li može da se njime napadne?
Može, i može. :) Kroćenje Kerbera može deaktivirati tvog ili protivnikovog Crnoboga čak i ako se on naljutio zbog nežrtvovanja artefakta. Čak će i dobiti Ubrzanje do kraja poteza, pa može odmah napasti, naravno samo ako faza borbe nije prošla.
Aleksandar (064/266-...) - Par kratkih pitanja u vezi timske varijante 2na2 (Magično srce):
1) Da li Simbol Saveza radi na oba igrača, tj. ako svaki igrač tima ima po dva tipa izvora, na početku svoje pripreme tim dobija 2*30 štete?
2) Ako i saigrač i ja odigramo po Vremenski Procep u istom potezu, da li dobijamo DVA dodatna poteza?
3) Ako se odigra Hram Tiglava, da li ukupan život tima postaje 50 ili 100? - 9/12/2007
1) Da, svaki igrač pojedinačno prima štetu od Simbola Saveza (tim prima 60 štete).
2) Da, stvaraju se dva dodatna poteza, a kako tim deli potez, igraju ih oba igrača.
3) Ništa od toga, jer Hram Tiglava svodi samo tvoj život na 50 (ne saigračev, i ne ukupan život tima). Prvo se podeli ukupan život tima na dva jednaka dela (život svakog pojedinačnog igrača), pa se jednom delu (život tvog saigrača) dodaje 50 (tvoj život) da bi se dobio ukupan život tima. Sudijsko pravilo F7.93 objašnjava ovo detaljnije, a ceo postupak se ponavlja na kraju svakog poteza. Kao bonus, ceo tim mogu napasti samo letači, jer biće mora biti u mogućnosti da napadne oba branioca.
Marko - Kada odigram Pritajene Tigrice, da li mogu odmah da napadam sa njima?
Ne, jer one nemaju Ubrzanje. Ali ih možeš odigrati u protivnikovom potezu, kada on već napadne, i postaviti ih da blokiraju neko njegovo biće. Zatim Tigrice mogu (ako prežive) napasti u tvom potezu.
Todor - Šta se dešava ako Podmićivanjem sprečim pa preuzmem Macana?
Macanom možeš samo da blokiraš u tom potezu, pre nego što umre na njegovom kraju. Protivnik ne može napasti njime jer je pod tvojom kontrolom, ali ni ti ne možeš da napadneš protivnika u njegovom potezu!
Branko - Kako da „nakačim“ neki oreol na Čuvare Obale? Mogu li napasti njima u istom potezu kada ih uvedem u igru? A ako ih oživim dva puta?
Oreol ćeš teško vezati za njih! Čuvari Obale mogu biti biće samo tokom faze borbe, kada ne možeš igrati oreole. Čak i da na neki način ovo uspeš da uradiš, oreol će spasti sa Čuvara čim prestanu da budu biće. Čuvare možeš u borbi pretvoriti u biće čim uđu u igru, ali njima možeš napasti samo ako si ih (kao artefakt) kontrolisao od početka svog poteza. Pretvaranje u biće možeš izvesti i više puta u istom potezu, bez ikakvih posledica po ostale efekte koji im već menjaju snagu/izdržljivost (npr, ne možeš ih ovako „vratiti“ na 30/60 nakon što su već 60/30 zbog Pravog Lica).
Ivan - Često dolazim u konflikte sa prijateljima zbog moje omiljene karte Znak Manipulacije. Više puta ste mi razrešavali neke situacije, ali bih voleo ako biste mogli da sumirate sve oko ove karte u jedan mali tekstić.
Ivane, može, za tebe sledi sve bitno oko ove naizgled jednostavne karte:

– Aktiviranje permanenta (karte u igri) ovakvim efektom neće platiti cenu njegove osobine. Na primer, aktiviranje izvora neće staviti manu u izvorište bilo kog igrača, a aktiviranje Čarodejnika Zabranjenog neće ga naterati da nanese štetu.

– Znak Manipulacije ne može sprečiti igrača da iskoristi osobinu permanenta koji će biti aktiviran. On samo može naterati igrača da ovu osobinu iskoristi odmah, jer kasnije neće moći. Na primer, aktiviranjem pomenutog Čarodejnika, protivnik se primorava da u odgovor iskoristi njegovu osobinu i nanese 10 štete, jer to inače neće moći da uradi do svog sledećeg poteza. Nakon toga, igrač može bezbedno odigrati 70/5 Macana sa Ubrzanjem, i napasti njime za 70 štete protivniku.

– Za metu se može odabrati i aktiviran permanent, ali aktiviranje već aktivirane karte ne radi ništa korisno, i ne izaziva „kad postane aktiviran“ efekte.
Znak Manipulacije može izazvati ove efekte samo aktiviranjem deaktivirane karte (npr. deaktiviranog izvora sa Trovanjem Mane na sebi).

– Da bi se biće sprečilo da napadne, ono se mora aktivirati pre najave bića koja napadaju (igraču sa Znakom se mora pružiti prilika da ovo uradi). Ne može se sačekati da se napad najavi, pa da se onda aktiviranjem bića ono „izbaci“ iz borbe.

– Aktiviranje deaktiviranog bića koje napada (jer npr. ima osobinu Opreznost) neće ukloniti to biće iz borbe, niti ga sprečiti da nanese svoju borbenu štetu.
Igor - U igri imam Sveto Tlo, a protivnik uvodi Napast. Ako žrtvujem izvor kako bih Napast stavio na vrh biblioteke vlasnika, hoće li se taj izvor vratiti u igru?
Hoće. Bez obzira što ti odlučuješ hoćeš li žrtvovati izvor ili ne, to je i dalje osobina koju kontroliše protivnik, i ta osobina izaziva odlazak izvora na tvoje odlagalište. Isto tako bi Sveto Tlo vratilo tvoje izvore žrtvovane zbog protivnikovog Vrtloga.
Ivan i Đorđe - Ako npr. Ledena Figura ili Čuvari Obale (Stablo Života, Proplanak Duhova) postanu biće do kraja poteza, da li se računa kao da je to biće ušlo u igru, ili kao da je bilo u igri oduvek (tj. da li ovo izaziva Krug Vatre i slične osobine)?
Takođe, mogu li ovakvi izvori/promene/artefakti napasti u istom potezu kada uđu u igru?
Ove karte se samo pretvaraju u bića kada su već u igri: one nikada ne ulaze u igru kao bića, pa neće izazvati nijednu osobinu koju izaziva ulazak bića u igru. Ako postanu bića u istom potezu kada uđu u igru, ta bića ne mogu napasti jer nisi kontrolisao permanent sa tim imenom od početka svog najskorijeg poteza.
Nemanja - Da li mogu da ispucam Ošamućenost na neko protivnikovo biće samo da bih vukao kartu, iako ne planiram da ga ošamutim?
Ne možeš sam proizvoljno izabrati da zanemariš neki deo instrukcije. Međutim, kako je u pitanju iznenađenje, možeš ga igrati i u protivnikovom potezu kako bi vukao kartu, iako je očigledno da ne možeš napasti u tom potezu, pa uopšte nije važno da li biće može da blokira ili ne. Ošamućenost možeš igrati i u svom potezu, a ipak preskočiti fazu borbe. Biće će biti ošamućeno, a tvoje je da to iskoristiš ili ne...
Nemanja - Kako tačno rade Neumorni Vilinzmaj i Stribogov Miljenik? Mogu se deaktivirati da bi, pretpostavljam, bili spremni i za odbranu u sledećem potezu, nakon napada u mom potezu, ali me interesuje da li je samo to - ili mogu odmah i da napadnu ponovo?
Jasno je da ova bića nemaju osobinu Ubrzanje, pa samim tim ne mogu napasti u potezu u kome uđu u igru. Takođe, oni ne mogu stići da napadnu dva puta u istom potezu, jer u svakom potezu postoji samo jedna faza borbe u kojoj sva bića napadaju istovremeno. Međutim, lepo si primetio da ih posle tog jedinog napada možeš deaktivirati.
Janko - Protivnik ima u igri Pravog Lutkara, a ja dva bića. Došao sam na red, aktivirao sva bića da napadaju, a protivnik aktivira Lutkara i kaže: “Pre nego što ti napadneš, ja ti aktiviram ovo biće”. Protivnik tvrdi da napadač prvo mora da najavi fazu napada, onda protivnik može Lutkarom aktivirati odabrano biće, a tek onda ovaj ako hoće aktivira ostala bića za napad. Da li je ovo tačno?
Tačno je. Ako protivnik Lutkarom ili Diverzantskim Odredom želi sprečiti neko tvoje biće da napadne, on ovo mora uraditi pre nego što ono zaista napadne, ali mu i ti moraš pružiti priliku da to uradi (inače će on reći da je želeo da ti aktivira “baš to”). U praksi, najbolje je da mu ti kažeš da prelaziš na fazu borbe, kako bi on aktivirao šta želi, nakon čega ti možeš mirno napasti. Aktiviranjem ili deaktiviranjem bića koje je već napalo protivnik neće postići ništa - ono i dalje napada.
Milan - Protivnik kontroliše 30/30 biće, a ja 30/40 Proždrljivca i Klanac Okršaja. Da li mogu da iskoristim osobinu Klanca da mu ubijem to 30/30 biće, pa da posle toga napadnem Proždrljivcem i na taj način oštetim protivnika za 30 i vučem kartu?
Odlična šema. Dragi igrači, ponekad je odgovor pred vama, samo se treba “zadubiti” u svoje karte. Kako Klanac nigde ne kaže da se sukobljena bića aktiviraju pri razmeni štete, nakon toga možeš slobodno napasti svojim bićem koje je preživelo. Šteta ostaje na njemu do kraja poteza, ali kako nema šta da ga blokira i dokrajči, to uopšte nije važno.
Aleksandar - Da li izvor koji uvedem u igru mogu koristiti u istom potezu, ili je kao za bića potrebno sačekati sledeći potez da bi on proizveo manu?
Izvor može proizvesti manu odmah po ulasku u igru. Od svih karti, samo bića ne mogu koristiti svoje osobine sa simbolom aktiviranja u ceni odmah po ulasku u igru. Ovo pravilo ne važi za bića sa Ubrzanjem (ona mogu napasti i aktivirati se odmah).
Česta pitanja o pravilima - 10 najčešćih pitanja u vezi sa pravilima igre:
Više od trećine vaših dilema ima istu osnovu. Pre nego što postavite pitanje, pročitajte ovih „10 izvora zabune“, možda se odgovor koji tražite nalazi baš tu.

Uklanjanje porekla osobine neće sprečiti njen efekat

Nema veze hoćete li uništiti Čarodejnika Zabranjenog u odgovor na njegovo aktiviranje za 10 štete – osobina je već na nizu, i suviše je kasno da biste uradili bilo šta u vezi sa tim. Mislite o ovome kao o odapetoj streli: možete ubiti strelca, ali strela i dalje leti ka vama. (Iako ne možete sprečiti osobinu da ode na niz, i dalje možete učiniti nešto da biste je neutralisali – na primer, možete sprečiti štetu igranjem Unutarnjeg Mira.)

Ne može se aktivirati biće u odgovor na njegov napad

Nakon što je biće najavljeno kao biće koje napada, prekasno je da se ono aktiviranjem ili deaktiviranjem spreči u tome – deaktiviranjem ćete čak učiniti uslugu protivniku, jer će biti spremno i za odbranu u sledećem potezu (ako preživi).

Ono što želite jeste da ga aktivirate u koraku početka borbe, pre nego što protivnik najavi sa kojim sve bićima napada (faza borbe ima 5 koraka: početak borbe, najava bića koja napadaju, najava bića koja blokiraju, borbena šteta, i kraj borbe). Upamtite da vam protivnik mora pružiti priliku da ovo uradite pre najave napada! Vi, sa druge strane, ne možete sačekati da vidite šta će sve napasti; svojim Diverzantskim Odredom morate aktivirati neko biće pre nego što on odluči da li će napasti, i kojim bićima će napasti – nakon što napadne, kasno je za aktiviranje.

Ne može se aktivirati nečiji izvor kako bi se sprečio da proizvede manu

Deo igranja magije ili osobine je plaćanje svih njenih cena, od kojih je najčešća plaćanje manom. Ne možete odgovoriti drugom magijom ili osobinom na ovo, jer dok dobijete prednost i priliku da aktivirate protivnikove izvore, mana je već u protivnikovom izvorištu (zamišljenom mestu gde stoji mana koju izvori proizvedu).

(Špilovi koji koriste promenu Ravnoteža pokušavaju da ovo zaobiđu tako što protivnikove izvore aktiviraju u koraku njegove pripreme. Kako se većina karata može igrati samo u dve glavne faze, a proizvedena mana se ne može preneti u sledeću fazu, ovo praktično sprečava igrača da igra bića i većinu magija; ipak, on i dalje može u odgovor proizvesti manu za neko iznenađenje ili aktivnu osobinu.)

Ne može se uništiti biće u odgovor na njegovo žrtvovanje za cenu nečega

Ako igrač žrtvuje Točiroga ili neku drugu zver da bi dobio život, protivnik ne može stići da uništi ovo biće u odgovor, jer je ono već žrtvovano kada on dobije prednost. Sa druge strane, igrač koji kontroliše Točiroga ga uvek može žrtvovati u odgovor na nešto što bi ga uništilo, pa čak i u borbi, nakon što šteta ode na niz, a pre nego što se razreši (na ovaj način Točirog može i naneti 40 štete, ali i doneti 40 života).

Ne može se žrtvovati jedna stvar za dva različita efekta

Ako protivnik odigra Pomračenje Svesti na vas, vi možete žrtvovati Točiroga u odgovor na to kako biste dobili život, ali se to neće računati kao biće žrtvovano za Pomračenje, već ćete nakon toga morati da žrtvujete još jedno biće (ako ga imate).

Ne može se odbaciti jedna karta za dve različite stvari

Ne možete napumpati Krvožednog Kurjaka kartom bića koju odbacujete jer vas je protivnik naterao na to osobinom Ludinog Štapa – ovom kartom možete napumpati Kurjaka u odgovor, ali ćete morati da odbacite još jednu kartu (ako je imate u ruci). Takođe, ne možete istu kartu odbaciti da napumpate i Kurjaka i Lutajuće Plaćenike.

(Postoji razlika između karti gde je odbacivanje cena ili deo cene za nešto korisno, poput Kurjaka ili Suđendana, i karti koje rade nešto kad god se odbaci karta, poput Nagorevanja. „Odbaci kartu: uradi nešto“ je formulacija cene koja se mora platiti.)

Osobina Anti za određenu boju štiti od samo četiri stvari

– Biće sa osobinom Anti ne može biti odabrano magijama navedene boje, ni osobinama koje potiču sa nečega te boje.
Ne možete gađati Anti-Crveno biće Gromom, jer je to neispravna radnja. Ne možete odabrati takvo biće osobinom Bikonje, niti pokušati da ga promenite crvenim oreolom (jer svaki orel pri igranju odabira svoju metu).

– Svodi se na nulu, tj. sprečava se, sva šteta koju bi biću sa osobinom Anti nanelo nešto navedene boje.
Vitez Svetlosti može blokirati Palog Lovca, i svih 50 štete koje bi primio će biti svedeno na nulu; Čuma mu ne nanosi nikakvu štetu čak ni kada kosi sve oko njega.

– Kada biće sa osobinom Anti napada, ne može biti blokirano bićima navedene boje.
Iako Vitez Svetlosti može blokirati pomenutog Palog Lovca ceo bogovetni dan, kada Vitez reši da napadne, Lovac uopšte ne može biti postavljen da ga blokira.

– Biće sa osobinom Anti ne može biti promenjeno oreolima te boje, ni opremljeno opremama te boje.
Kao što je navedeno na početku, uopšte ne možete odigrati oreol crne boje na Anti-Crno biće, a ako biće naknadno stekne osobinu Anti za neku boju (recimo, Antipodencijom), oreoli i opreme te boje „spadaju“ sa njega. Oreoli zatim idu na odlagalište, jer ne mogu ostati u igri bez permanenta za koji su vezani, dok se opreme te boje (ako su dobile tu boju na neki način) „odvezuju“, ali ostaju u igri.

Globalni efekti koji ne nanose štetu eliminišu bića sa osobinom Anti

Vitez Svetlosti će ipak stradati od protivnikovog Iskonskog Zla, ili od dva igranja Zlokobnih Oblaka u istom potezu, jer osobina Anti ne štiti od ovakvih stvari.

Gubitak života se ne može sprečiti i uspeva da prođe gde šteta ne može

Gubitak života je različit od štete – iako šteta u praksi izaziva i gubitak života, karte kakve su Surovi Razbojnik, Drumski Razbojnik i Dodir Smrti uspevaju da „prođu“ pored Belog Zida, Polja Crne Negacije, Životne Veze, Svetog Čoveka...

Simbol-bića stignu na odlagalište pre nego što prestanu da postoje

Iako simbol-bića postoje samo u igri, i prestaju da postoje u svakoj drugoj zoni, ona ipak po uništenju stignu na odlagalište i izazivaju osobine karti kao Bezdan Tajni. Nakon toga, simboli konačno „nestaju u ništavilu“.

Broj pronađenih pitanja: 17

 
 
XHTML 1.0 Strict & CSS2
Copyright © 2005-2019 Izvorimagije.com